Khai giảng lớp nghề ngành Điện đầu tiên

Hôm qua, 27-12-2012, tại Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã tổ chức khai giảng lớp nghề lao động nông thôn ngành Điện đầu tiên.

 Theo ban tổ chức lớp học, học viên lớp này sẽ học tại Cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Cộng đồng trong suốt khóa học. Tại đây, học viên sẽ được thực hành tại phòng bộ môn của Trường.

 

Thầy Phan Minh Tân, Phó Hiệu trưởng, phát biểu khai giảng

 

Thầy Lê Văn Đức, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật điện, nêu kế hoạch học tập

Hướng dẫn khai thác thư viện số