Đại hội Công đoàn trường lần thứ II

Hướng tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018 và chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2012), chiều ngày 30/10/2012, Công đoàn Trường CĐCĐ Bình Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II 2012-2015. Đồng chí Nguyễn Phan Hưng, Bí thư Đảng ủy nhà trường, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 Nguyễn Phan Hưng, Bí thư Đảng ủy nhà trường, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Tại Đại hội lần này, các đoàn viên công đoàn đã được nghe báo cáo về hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Tại Đại hội, bên cạnh các ý kiến, các đại biểu đã nghe 3 tham luận về kinh nghiệm hoạt động công đoàn ở các đơn vị.


Trong báo cáo kiểm điểm, đồng chí Trương Trọng Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ I, nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, đoàn viên đã tích cực tham gia nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục-đào tạo; tự giác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia các phong trào xã hội.


Trong nhiệm kỳ tới, tập thể công đoàn nhà trường phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chương trình đề ra; nỗ lực đạt 9 nhóm chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu như: có ít nhất 80% đoàn viên và cán bộ công đoàn xuất sắc; Công đoàn Trường giữ vững danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.


Đồng chí Nguyễn Quang Tân, Chủ tịch Công doàn nhiệm kỳ I, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ II.

 

Đoàn chủ tịch điều hành thảo luận

 

 Đồng chí Nguyễn Phan Hưng, Bí thư Đảng ủy nhà trường, phát biểu chỉ đạo.

 

Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ II

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ II ra mắt 

Hướng dẫn khai thác thư viện số