• Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2 - ThS. Bùi Thị Lệ (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2 - ThS. Bùi Thị Lệ (Chủ biên)

  Giáo trình "Tài chính quốc tế" do Thạc sĩ Bùi Thị Lệ Chủ biên gồm có 5 chương được biên soạn nhằm giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi. Phần 2 trình bày chương 4 và chương 5 của giáo trình với các nội dung: đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính của công ty đa quốc gia, tài...

   50 p btu 03/11/2017 34 1

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1 - ThS. Bùi Thị Lệ (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1 - ThS. Bùi Thị Lệ (Chủ biên)

  Giáo trình "Tài chính quốc tế" do Thạc sĩ Bùi Thị Lệ Chủ biên gồm có 5 chương được biên soạn nhằm giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi. Phần 1 trình bày từ chương 1 đến chương 3 của giáo trình với các nội dung: tổng quan về tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế,...

   80 p btu 03/11/2017 34 2

 • Bài giảng: Kế toán tiền lương

  Bài giảng: Kế toán tiền lương

  "Bài giảng: Kế toán tiền lương" nhằm giúp bạn nắm vững các kiến thức về nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, kế toán tiền lương trên phần mềm kế toán. Cùng tham khảo để hiểu rõ nội dung bài giảng này nhé.

   33 p btu 25/10/2017 32 0

 • Bài giảng Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bài giảng Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bài giảng tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp do giảng viên trường đại học Công nghiệp biên soạn. Nội dung của bài giảng gồm ba chương trong đó chương 1 trình bày những vấn đề chung về thuế thu nhập. Cụ thể là khái niệm, mục đích, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của thuế doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế. Chương 2 nói về thực trạng...

   36 p btu 25/10/2017 20 0

 • Bài giảng Kế toán: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

  Bài giảng Kế toán: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

  "Bài giảng Kế toán: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu" nhằm giúp bạn nắm vững nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu, sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng, kế toán bán hàng trên phần mềm kế toán. Hy vọng bài giảng giúp ích cho bạn.

   34 p btu 25/10/2017 22 0

 • Bài giảng Kế toán: Mua hàng và công nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán: Mua hàng và công nợ phải trả

  "Bài giảng Kế toán: Mua hàng và công nợ phải trả" trình bày các nội dung sau đây: Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng, mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả, sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng, kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

   34 p btu 25/10/2017 26 0

 • Bài giảng Kế toán: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Kế toán: Kế toán vốn bằng tiền

  Cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán: Kế toán vốn bằng tiền", bài giảng này sẽ giúp bạn nắm bắt các kiến thức về nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng.

   56 p btu 25/10/2017 22 0

 • Bài giảng Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối

  Bài giảng Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối

  "Bài giảng Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối" trình bày 1 số nội dung như sau: Tỷ giá hối đoái, thị trường ngoại hối, một số đặc điểm của thị trường ngoại hối, các bên tham gia thị trường ngoại hối,... Cùng tham khảo nhé.

   14 p btu 25/10/2017 22 0

 • Bài giảng Những vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng

  Bài giảng Những vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng

  Nội dung chính của bài giảng Những vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng trình bày về khái niệm, mục đích của thuế giá trị gia tăng, các nguyên tắc của thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   15 p btu 25/10/2017 23 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày các nội dung chính bản chất và đối tượng của kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   48 p btu 25/10/2017 17 0

 • Bài giảng Cho vay trả góp - Ths.Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Cho vay trả góp - Ths.Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Cho vay trả góp do thạc sĩ Lê Trung Hiếu biên soạn, sẽ giới thiệu đến người học về cho vay trả góp, phương thức cho vay trả góp, đưa ra các ví dụ minh họa,... Để tìm hiểu và nắm rõ hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cngf tham khảo bài giảng dưới đây.

   22 p btu 25/10/2017 25 0

 • Bài giảng Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái

  Bài giảng Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái

  Cùng tham khảo "Bài giảng Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái" gồm 2 phần chính. Phần 1 giới thiệu về Thị trường ngoại hối. Phần 2 trình bày Tỷ giá hối đoái. Hy vọng bài giảng này giúp ích cho việc học tập của bạn.

   54 p btu 25/10/2017 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số