• Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kết cấu của BOP, nguyên tắc hạch toán kép, thặng dư và thâm hụt BP, hiệu ứng tuyến J,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   53 p btu 30/06/2018 6 2

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p btu 30/06/2018 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Chương 5 trình bày về "Học thuyết ngang giá lãi suất". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tiêu chí lựa chọn đồng tiền đầu tư và đi vay, quy luật ngang giá lãi suất có bảo hiểm (CIP - Covered Interest Rate Parity), quy luật ngang giá lãi suất không có bảo hiểm (UIP – Uncovered Interest Rate Parity), hiệu ứng Fisher Quốc tế, nhân tố tác động tới tỷ giá.

   21 p btu 30/06/2018 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ngang giá sức mua, quy luật một giá, các dạng biểu hiện của PPP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p btu 30/06/2018 2 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 "Những vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái" doTS. Nguyễn Trọng Tài biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế, chế độ tỷ giá và vai trò của NHTW, chính sách tỷ giá hối đoái.

   46 p btu 30/06/2018 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hệ thống tiền tệ quốc tế", cụ thể như: Hệ thống tiền tệ quốc tế trước đại chiến thế giới II, hệ thống tiền tệ quốc tế sau đại chiến thế giới II, hệ thống tiền tệ quốc tế thời kì hậu BWS.

   9 p btu 30/06/2018 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Chương 7 giúp người học hiểu về "Chính sách tỷ giá của Việt Nam". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Diễn biến tỷ giá và các mốc cải cách tỷ giá của Việt Nam, chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các thời kì, đánh giá chính sách tỷ giá của Việt Nam.

   5 p btu 30/06/2018 3 0

 • Giáo trình Quản trị sản xuất - Nguyễn Anh Sơn (ĐH Đà Lạt)

  Giáo trình Quản trị sản xuất - Nguyễn Anh Sơn (ĐH Đà Lạt)

  Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: Quản trị sản xuất và dịch vụ, dự báo trong quản trị sản xuất, quyết định về sản phẩm và công suất, hoạch định tổng hợp, quản trị tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, lựa chọn vị trí của doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, ứng dụng lý thuyết xếp hàng để bố trí nhân lực và phương tiện thông...

   146 p btu 30/06/2018 3 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính

  Giáo trình Quản trị tài chính

  Giáo trình Quản trị tài chính có kết cấu nội dung gồm 17 bài, trong đó nội dung bài 1 giới thiệu về vai trò của quản trị tài chính, bài 2 trình bày về môi trường kinh doanh và tài chính, bài 3 cung cấp kiến thức về thời giá tiền tệ, bài 4 đề cập về định giá chứng khoán,... Và một số nội dung bài khác, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để...

   149 p btu 30/06/2018 3 0

 • Ebook Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt Nam

  Ebook Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt Nam

  Nội dung ebook trình bày những suy nghĩ của chính bản thân tác giả Alan Phan về niềm tin vào con người Việt, tự hào về quê hương Việt Nam, trận đấu kinh tế giữa người dân và chuyên gia, 7 rào cản giết chết các phi vụ M&A tại Việt Nam và những nghịch lý trong môi trường đầu tư Việt Nam.

   110 p btu 30/06/2018 2 0

 • Ebook Tài chính cho tăng trưởng: Lựa chọn chính sách trong một thế giới đầy biến động - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Tài chính cho tăng trưởng: Lựa chọn chính sách trong một thế giới đầy biến động - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook nhằm mục đích có được cái nhìn tổng hợp về việc chính sách cho khu vực tài chính được sử dụng như thế nào trong thế kỷ mới để thúc đẩy tăng trưởng và góp phần xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   284 p btu 31/05/2018 9 1

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

  Tài liệu gồm các chương: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; Doanh thu, thuế và lợi nhuận; Quản lý vốn kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   107 p btu 31/05/2018 10 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số