• Ebook Tài chính cho tăng trưởng: Lựa chọn chính sách trong một thế giới đầy biến động - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Tài chính cho tăng trưởng: Lựa chọn chính sách trong một thế giới đầy biến động - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook nhằm mục đích có được cái nhìn tổng hợp về việc chính sách cho khu vực tài chính được sử dụng như thế nào trong thế kỷ mới để thúc đẩy tăng trưởng và góp phần xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   284 p btu 31/05/2018 4 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

  Tài liệu gồm các chương: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; Doanh thu, thuế và lợi nhuận; Quản lý vốn kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   107 p btu 31/05/2018 4 0

 • Ebook Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Hãy sử dụng các tỷ suất then chốt, tại sao Ppe quan trọng, tìm hiểu nhiều hơn về lợi thế thương mại, chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị, đặt các mục tiêu doanh thu thực tế, cắt giảm chi phí hợp lý,...Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   28 p btu 30/04/2018 6 1

 • Ebook Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Để trở thành người am hiểu về tài chính, xem lại các thuật ngữ cơ bản, đừng vội suy đoán, hãy hiểu được tính quan trọng của việc chọn thời điểm, hãy hiểu được công việc của kiểm toán viên, hãy học cách đi tìm câu trả lời, hãy nghiên cứu kết quả kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   36 p btu 30/04/2018 5 1

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Thống kê

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Phát hành chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, phân tích chứng khoán và chỉ số chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   183 p btu 30/04/2018 4 1

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Thống kê

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Tổng quan về thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   127 p btu 30/04/2018 7 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức của mình. Mục đích hướng dẫn sinh viên hiểu rõ nét về kê toán quản trị, sự giống nhau và khác nhau của kế toán quản trị và kế toán tài chính. Hướng dẫn việc xử lý các thông tin kế toán và áp dụng...

   166 p btu 29/03/2018 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết tiền tệ thống kê

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ thống kê

  Tài liệu gồm các chương chính: Nhập môn thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê, lượng hóa hiện tượng kinh tế xã hội, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian, phương pháp chỉ số, điều tra chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   171 p btu 29/03/2018 12 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam

  Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam

  Tài liệu gồm 30 chuẩn mực kế toán Việt Nam, như: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư, thuê tài sản, hợp nhất kinh doanh, hợp đồng xây dựng, hợp đồng bảo hiểm, thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   213 p btu 29/03/2018 13 1

 • Giáo trình Tổng quan về Hạch toán kế toán

  Giáo trình Tổng quan về Hạch toán kế toán

  Tài liệu gồm có các chương: Chương I. Bản chất của hạch toán kế toán; Chương II. Phương pháp chứng từ kế toán; Chương III. Phương pháp tài khoản kế toán; Chương IV. Phương pháp tính giá và kế toán các; Chương V. Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; Chương VI. Sổ kế toán và hình thức kê toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   42 p btu 29/03/2018 14 1

 • Tổng quan kế toán hành chính sự nghiệp

  Tổng quan kế toán hành chính sự nghiệp

  Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội dung của chế độ kế toán hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   294 p btu 29/03/2018 18 0

 • Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị - TS. Lê Đình Trực

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị - TS. Lê Đình Trực

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị kết cấu gồm 8 bài giúp người học hiểu hơn về định giá sản phẩm và dịch vụ, phân tích quyết định quản lý, phân tích biến động của chi phí, quá trình dự toán, sự ứng xử của chi phí,... Hãy tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập đạt kết quả cao.

   228 p btu 29/03/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số