• Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Mời các bạn cùng tham khảo Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính trình bày nội dung kiến thức về khái niệm tiền, tổng quan về hệ thống tài chính, tìm hiểu lãi suất, hình thái diễn biến của lãi suất, cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn lãi suất, phân tích kinh tế về cấu trúc tài chính,... Đón đọc tài liệu này để nắm bắt nội...

   404 p btu 21/03/2017 1 0

 • Ebook Bài giảng Quản trị tài chính

  Ebook Bài giảng Quản trị tài chính

  Ebook Bài giảng Quản trị tài chính có kết cấu nội dung gồm 8 chương, trong đó nội dung chương 1 giới thiệu tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, chương 2 trình bày về giá trị thời gian của tiền tệ, chương 3 cung cấp kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp,... Và một số nội dung chương khác, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để...

   138 p btu 21/03/2017 1 0

 • EBook Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - NXB Thống Kê

  EBook Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - NXB Thống Kê

  EBook Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - NXB Thống Kê được thực hiện 8 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính: phần nội dung chính - lý thuyết, phần bài tập ứng dụng, phần bài tập tự giải.

   498 p btu 21/03/2017 3 0

 • Ebook Tổng quan về kế toán

  Ebook Tổng quan về kế toán

  Cuốn sách Tổng quan về kế toán giới thiệu với bạn đọc các nội dung: Kế toán và vai trò cung cấp thông tin tài chính định lượng kế toán, môi trường kế toán, định nghĩa về kế toán,...Cuốn sách phục vụ cho các bạn sinh viên học ngành kế toán.

   41 p btu 21/03/2017 1 0

 • Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ, trình bày các kiến thức: khái niệm, chức năng của hệ thống kiểm soát nội bộ, các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

   39 p btu 21/03/2017 2 0

 • Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 1 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 1 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại kiểm toán, thông tin được kiểm tra, chuẩn mực được thiết lập, bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên, tình huống nghiên cứu. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

   57 p btu 21/03/2017 3 0

 • Ebook Kế toán tài chính 2 (Lý thuyết & Bài tập)

  Ebook Kế toán tài chính 2 (Lý thuyết & Bài tập)

  Kế toán tài chính 2 gồm phần lý thuyết và bài tập. Phần lý thuyết có kết cấu gồm 6 chương, bao gồm: Kế toán mua bán hàng hoá, tiêu thụ thành phẩm trong nước, kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa, kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác, kế toán các loại nguồn vốn trong doanh nghiệp, đặc điểm kế toán doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, hệ...

   266 p btu 21/03/2017 3 0

 • Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 3 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 3 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 3: Trình tự kiểm toán, giới thiệu các nội dung chính: mục đích và trình tự tổ chức công tác kiểm toán, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành kiểm toán. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

   34 p btu 21/03/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (2013)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (2013)

  Chương 4 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức về phân loại các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp, xác định giá trị của tài sản cố định, nhận biết ảnh hưởng từ việc tăng, giảm, khấu hao tài sản cố định đối với thông tin trình bày trên báo cáo tài chính, nhận biết các phương pháp khác...

   20 p btu 11/01/2017 15 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính

  Mục tiêu trình bày trong chương 9 Hệ thống báo cáo tài chính nhằm giúp sinh viên hiểu rõ mục đích, nội dung và vai trò của từng báo cáo tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính, hiểu được nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập từng báo cáo tài chính, cung cấp một số các gợi ý về việc sử dụng và phân tích thông tin trên báo cáo tài chính đối...

   18 p btu 11/01/2017 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (2013)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (2013)

  Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính trình bày về định nghĩa về kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, biết được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và hiểu tại sao thông tin kế toán lại hữu ích với họ, biết về ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến của kế toán tài chính, hHiểu một số...

   13 p btu 11/01/2017 16 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu nhằm giúp học viên hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu, nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản NPT, hiểu được nguyên tắc hạch toán các giao dịch liên quan đến ngoại tệ, nắm được cách thức tổ chức kế...

   19 p btu 11/01/2017 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số