• Ebook Bài tập và bài giải Quản trị dự án hiện đại: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Bài tập và bài giải Quản trị dự án hiện đại: Phần 1 - NXB Tài chính

  Phần 1 ebook gồm các chương: Quyết định chọn dự án, rủi ro trong quản trị dự án, hình thành dự án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   96 p btu 30/06/2018 7 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Quản trị dự án hiện đại: Phần 2 - NXB Tài chính

  Ebook Bài tập và bài giải Quản trị dự án hiện đại: Phần 2 - NXB Tài chính

  Phần 2 ebook gồm các chương: Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự án, cân bằng chi phí - Thời gian và rút ngắn thời gian dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   97 p btu 30/06/2018 5 0

 • Ebook Thị trường và đạo đức: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook Thị trường và đạo đức: Phần 1 - NXB Tri thức

  Nội dung phần 1 của ebook "Thị trường và đạo đức" trình bày về đức hạnh của nền kinh tế thị trường, chủ nghĩa cá nhân và cộng đồng, xã hội dân sự, chữa bệnh kiếm lời và động cơ của lòng trắc ẩn và hai mươi ngộ nhận về thị trường.

   46 p btu 28/02/2018 61 4

 • Ebook Thị trường và đạo đức: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook Thị trường và đạo đức: Phần 2 - NXB Tri thức

  Nội dung phần 2 của ebook "Thị trường và đạo đức" trình bày về vấn đề hợp tác tự nguyện và lợi ích cá nhân, xung đột quyền lợi trong vùng đất của những người quân tử, sự cân bằng quyền lợi cá nhân, đạo lí của bình đẳng và bất bình đẳng trong xã hội thị trường.

   41 p btu 28/02/2018 58 3

 • Ebook Họ đã thất bại như thế nào: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Họ đã thất bại như thế nào: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook "Họ đã thất bại như thế nào" được đánh giá là giáo án cho những ai theo học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh), bài giảng về sự thất bại của các xí nghiệp Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên có người dùng dao phẫu thuật và kính hiển vi tìm cho ra nguyên nhân, hay nói mạnh hơn là cái gene thất bại trong cơ thể xí nghiệp Trung Quốc.

   43 p btu 28/02/2018 47 2

 • Ebook Họ đã thất bại như thế nào: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Họ đã thất bại như thế nào: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook "Họ đã thất bại như thế nào" được đánh giá là giáo án cho những ai theo học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh), bài giảng về sự thất bại của các xí nghiệp Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên có người dùng dao phẫu thuật và kính hiển vi tìm cho ra nguyên nhân, hay nói mạnh hơn là cái gene thất bại trong cơ thể xí nghiệp Trung Quốc.

   47 p btu 28/02/2018 45 2

 • Ebook Cuộc chiến Disney: Phần 2 - James B. Stewart

  Ebook Cuộc chiến Disney: Phần 2 - James B. Stewart

  "Cuộc chiến Disney" là câu chuyện mê hoặc về một trong những công ty giải trí và truyền thông quyền lực nhất nước Mỹ, về những người lãnh đạo nó cũng như những người muốn lật đổ chế độ cai trị đó. Cuốn sách là một vở kịch bi tráng và sống động về quá trình phát triển của Disney - một trong những đế chế có ảnh hưởng nhất thế...

   335 p btu 28/02/2018 54 2

 • Ebook Cuộc chiến Disney: Phần 1 - James B. Stewart

  Ebook Cuộc chiến Disney: Phần 1 - James B. Stewart

  "Cuộc chiến Disney" là câu chuyện mê hoặc về một trong những công ty giải trí và truyền thông quyền lực nhất nước Mỹ, về những người lãnh đạo nó cũng như những người muốn lật đổ chế độ cai trị đó. Cuốn sách là một vở kịch bi tráng và sống động về quá trình phát triển của Disney - một trong những đế chế có ảnh hưởng nhất thế...

   353 p btu 28/02/2018 62 2

 • Sách hướng dẫn về Xây dựng thương hiệu

  Sách hướng dẫn về Xây dựng thương hiệu

  Để hiểu rõ doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tăng xuất khẩu thông qua việc xây dựng thương hiệu, trước tiên cần phải hiểu doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển nào (và cũng như Việt Nam với tư cách quốc gia), các doanh nghiệp đang hướng tới đâu, và làm thế nào để cách thức, con đường họ lựa chọn thể hiện đúng là con đường...

   71 p btu 28/02/2018 60 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Quản trị hoạt động xúc tiến bán tại bộ phận lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tiếp thị & bán hàng tại bộ phận lễ tân, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng. Mời tham khảo.

   42 p btu 29/12/2017 50 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Chương 2 - Quản trị nhân lực tại bộ phận lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Xác định nhu cầu và tuyển dụng lao động, bố trí và sử dụng lao động, đào tạo và đánh giá lao động, đãi ngộ lao động, đánh giá hiệu quả sử dụng lao động. Mời tham khảo.

   54 p btu 29/12/2017 40 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 5 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 5 – ĐH Thương Mại

  Chương 5 - Quản trị quy trình đặt phòng khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái quát chung về đặt buồng, quy trình nhận đặt buồng, quy trình nhận đặt buồng cho một số đối tƣợng khách

   54 p btu 29/12/2017 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số