• Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - GV. Trần Đăng Khoa

  Chương 2 Quản trị chiến lược nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về xác định sứ mạng, xác định mục tiêu của tổ chức, phân tích môi trường và đánh giá nội bộ của tổ chức từ đó lựa chọn chiến lược và triển khai chiến lược hiệu quả cuối cùng là kiểm soát chiến lược.

   29 p btu 20/12/2016 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 Ôn tập tổng quát về quản trị học cơ bản nhằm giúp sinh viên bàn luận được các vấn đề của quản trị, tự tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề của quản trị mà mình quan tâm và ứng dụng được kiến thức quản trị để giải quyết các công việc trong thực tế.

   10 p btu 20/12/2016 3 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - GV. Trần Đăng Khoa

  Nội dung trình bày trong chương 4 Thiết kế tổ chức chiến lược nằm trong bài giảng quản trị học trình bày về tổng quan thiết kế cấu trúc tổ chức, đánh giá các loại cấu trúc, các yếu tố ảnh hưởng, lựa chọn chiến lược phù hợp với chiến lược và cuối cùng là thúc đẩy việc đổi mới tổ chức.

   25 p btu 20/12/2016 3 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - GV. Trần Đăng Khoa

  Nội dung của chương 3 Thúc đẩy đổi mới tổ chức nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về thay đổi và đổi mới, vòng đời của một tổ chức, thúc đẩy sự đổi mới và những yếu tố then chốt làm đổi mới tổ chức. Bài giảng trình bày dễ hiểu này giúp các bạn hiểu thêm về quản trị học.

   23 p btu 20/12/2016 3 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - GV. Trần Đăng Khoa

  Nội dung của Bài giảng Quản trị học: Chương 8 Quản trị sự thay đổi và xung đột nhằm trình bày về quản trị sự thay đổi, quản trị sự xung đột, quản trị kháng cự đối với sự thay đổi và mối quan hệ giữa thay đổi và xung đột. Bài giảng tham khảo hữu ích cho học viên đang học môn quản trị học.

   19 p btu 20/12/2016 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - GV. Trần Đăng Khoa

  Nội dung trình bày trong chương 7 Quản lý nhóm thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về sự hình thành của nhóm làm việc, những yếu tố đầu vào của nhóm làm việc, các quá trình của nhóm làm việc và nhóm đặc biệt cùng các đội.

   20 p btu 20/12/2016 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - GV. Trần Đăng Khoa

  Nội dung của Bài giảng Quản trị học: Chương 5 Quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: dàn ý về quản trị nguồn nhân lực, tạo mối quan hệ việc làm, duy trì mối quan hệ việc làm và kết thúc mối quan hệ việc làm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu sâu hơn về Quản trị nguồn nhân lực.

   28 p btu 20/12/2016 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - GV. Trần Đăng Khoa

  Nội dung của chương 6 Giao tiếp trong quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về bản chất của giao tiếp trong quản trị, quy trình giao tiếp, giao tiếp trong nhóm và các kênh giao tiếp trong tổ chức. Tham khảo bài giảng để có cái nhìn sâu hơn về giao tiếp trong quản trị.

   22 p btu 20/12/2016 3 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - GV. Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - GV. Trần Đăng Khoa

  Nội dung trình bày của chương 9 Quản trị quốc tế nằm trong bài giảng quản trị học nêu bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế, thích ứng với sự khác biệt văn hóa và trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức.

   17 p btu 20/12/2016 3 0

 • Ebook Các tình huống quản trị kinh doanh: Phần 1

  Ebook Các tình huống quản trị kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Các tình huống quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc một số tình huống nhỏ tương ứng với kiến thức của một chương hoặc một số chương trong một môn học thuộc ngành học Quản trị kinh doanh. Phần 1 cuốn sách trình bày các tình huống quản trị trong doanh nghiệp.

   146 p btu 22/11/2016 17 0

 • Ebook Các tình huống quản trị kinh doanh: Phần 2

  Ebook Các tình huống quản trị kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các tình huống quản trị kinh doanh" do TS Trịnh Thùy Anh làm chủ biên đề cập đến cá tính huống trong marketing và các tình huống trong kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p btu 22/11/2016 15 0

 • Giáo trình Thực hành nghiệp vụ lễ tân: Phần 1

  Giáo trình Thực hành nghiệp vụ lễ tân: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thực hành nghiệp vụ lễ tân" do Nguyễn Trung Kiên biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chào đón, giao tiếp với khách và sử dụng các trang thiết bị dụng cụ tại bộ phận lễ tân, tiếp thị và bán hàng, nhận đặt buồng. Mời các bạn tham khảo.

   98 p btu 20/09/2016 4 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số