• Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ" bao gồm 6 chương trong đó có các nội dung: kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường, quản trị kinh doanh trong cơ chế thị trường, quản trị nguồn hàng, quản trị bán hàng, quản trị vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại, quản trị chi phí kinh doanh.

   124 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Marketing Dịch vụ - GV. Nguyễn Quang Nghị

  Bài giảng Marketing Dịch vụ - GV. Nguyễn Quang Nghị

  Bài giảng "Marketing Dịch vụ" nhằm trình bày về tổng quan marketing dịch vụ, dịch vụ thống trị nền kinh tế hiện đại, khái niệm dịch vụ, đặc điểm của dịch vụ, phân loại dịch vụ, khái niệm marketing dịch vụ, hỗn hợp marketing dịch vụ.

   86 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ

  Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ" có cấu trúc gồm 7 chương trình bày về những nội dung sau: Chương 1 những vấn đề chung về quản trị sản xuất và dịch vụ, chương 2 dự báo nhu cầu sản xuất, chương 3 hoạch định tổng hợp, chương 4 lập trình sản xuất, chương 5 quản trị tồn kho, chương 6 hoạch định nhu cầu vật tư, chương 7 lập tiến...

   312 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn cho các dịch vụ công

  Bài giảng An toàn cho các dịch vụ công

  Bài giảng "An toàn cho các dịch vụ công" sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến và an toàn cho dịch vụ công trực tuyến; hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; ứng dụng hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đối với việc đảm bảo an toàn cho các dịch...

   25 p btu 03/11/2017 4 0

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn - Phần 2

  Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn - Phần 2

  Nội dung phần 2 của giáo trình "Quản trị kinh doanh khách sạn" trình bày từ chương 6 đến chương 10 của giáo trình với các nội dung: tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn, tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống trong khách sạn, quản trị Marketing trong khách sạn, quản trị chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn, kiểm soát hoạt động...

   258 p btu 25/10/2017 2 0

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn - Phần 1

  Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn - Phần 1

  Nội dung phần 1 của giáo trình "Quản trị kinh doanh khách sạn" trình bày chương mở đầu và chương 1 đến chương 5 của giáo trình với các nội dung: giới thiệu khái quát về học phần “Quản trị kinh doanh khách sạn", tổng quan về kinh doanh khách sạn, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn, đầu tư xây dựng và phát triển khách...

   288 p btu 25/10/2017 3 0

 • Ebook Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ - TS. Hà Văn Hội

  Ebook Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ - TS. Hà Văn Hội

  Ebook Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ do TS. Hà Văn Hội biến soạn gồm 9 chương giới thiệu những vấn đề rất thiết thực về: Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ trong điều kiện hội nhập cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và ISO 9000, phạm vi và quy trình tổng quát của việc...

   292 p btu 25/10/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ - TS Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ - TS Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ của TS Nguyễn Văn Minh trình bày đối tượng nghiên cứu của quản trị sản xuất và dịch vụ. Mục đích môn học, cũng như các yêu cầu đối với sinh viên.

   20 p btu 26/09/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông - Ths. Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông - Ths. Trần Thị Thập

  Bài giảng môn quản trị kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông của thạc sĩ Trần Thị Thập, học viện bưu chính viễn thông. Dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo nắm những kiến thức cơ bản về kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông.

   180 p btu 26/09/2017 3 0

 • Bài giảng môn Quản trị dịch vụ - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng môn Quản trị dịch vụ - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng môn "Quản trị dịch vụ" do ThS. Trần Kim Ngọc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế, tính chất của dịch vụ, các đặc điểm và mô hình dịch vụ, chiến lược dịch vụ, chiến lược hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p btu 26/09/2017 7 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.3: Kỹ thuật soạn thảo trình bày Tờ trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Tờ trình, yêu cầu của Tờ trình, cấu trúc của Tờ trình, mẫu Tờ trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p btu 30/04/2017 8 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 7: Ngôn ngữ văn bản hành chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phong cách ngôn ngữ, phong cách ngôn ngữ hành chính – công vụ, kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong văn bản hành chính – công vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p btu 30/04/2017 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số