• Ebook Thị trường và đạo đức: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook Thị trường và đạo đức: Phần 1 - NXB Tri thức

  Nội dung phần 1 của ebook "Thị trường và đạo đức" trình bày về đức hạnh của nền kinh tế thị trường, chủ nghĩa cá nhân và cộng đồng, xã hội dân sự, chữa bệnh kiếm lời và động cơ của lòng trắc ẩn và hai mươi ngộ nhận về thị trường.

   46 p btu 28/02/2018 51 4

 • Ebook Thị trường và đạo đức: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook Thị trường và đạo đức: Phần 2 - NXB Tri thức

  Nội dung phần 2 của ebook "Thị trường và đạo đức" trình bày về vấn đề hợp tác tự nguyện và lợi ích cá nhân, xung đột quyền lợi trong vùng đất của những người quân tử, sự cân bằng quyền lợi cá nhân, đạo lí của bình đẳng và bất bình đẳng trong xã hội thị trường.

   41 p btu 28/02/2018 49 3

 • Ebook Họ đã thất bại như thế nào: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Họ đã thất bại như thế nào: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook "Họ đã thất bại như thế nào" được đánh giá là giáo án cho những ai theo học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh), bài giảng về sự thất bại của các xí nghiệp Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên có người dùng dao phẫu thuật và kính hiển vi tìm cho ra nguyên nhân, hay nói mạnh hơn là cái gene thất bại trong cơ thể xí nghiệp Trung Quốc.

   43 p btu 28/02/2018 39 2

 • Ebook Họ đã thất bại như thế nào: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Họ đã thất bại như thế nào: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook "Họ đã thất bại như thế nào" được đánh giá là giáo án cho những ai theo học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh), bài giảng về sự thất bại của các xí nghiệp Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên có người dùng dao phẫu thuật và kính hiển vi tìm cho ra nguyên nhân, hay nói mạnh hơn là cái gene thất bại trong cơ thể xí nghiệp Trung Quốc.

   47 p btu 28/02/2018 40 2

 • Ebook Cuộc chiến Disney: Phần 2 - James B. Stewart

  Ebook Cuộc chiến Disney: Phần 2 - James B. Stewart

  "Cuộc chiến Disney" là câu chuyện mê hoặc về một trong những công ty giải trí và truyền thông quyền lực nhất nước Mỹ, về những người lãnh đạo nó cũng như những người muốn lật đổ chế độ cai trị đó. Cuốn sách là một vở kịch bi tráng và sống động về quá trình phát triển của Disney - một trong những đế chế có ảnh hưởng nhất thế...

   335 p btu 28/02/2018 44 2

 • Ebook Cuộc chiến Disney: Phần 1 - James B. Stewart

  Ebook Cuộc chiến Disney: Phần 1 - James B. Stewart

  "Cuộc chiến Disney" là câu chuyện mê hoặc về một trong những công ty giải trí và truyền thông quyền lực nhất nước Mỹ, về những người lãnh đạo nó cũng như những người muốn lật đổ chế độ cai trị đó. Cuốn sách là một vở kịch bi tráng và sống động về quá trình phát triển của Disney - một trong những đế chế có ảnh hưởng nhất thế...

   353 p btu 28/02/2018 51 2

 • Sách hướng dẫn về Xây dựng thương hiệu

  Sách hướng dẫn về Xây dựng thương hiệu

  Để hiểu rõ doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tăng xuất khẩu thông qua việc xây dựng thương hiệu, trước tiên cần phải hiểu doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển nào (và cũng như Việt Nam với tư cách quốc gia), các doanh nghiệp đang hướng tới đâu, và làm thế nào để cách thức, con đường họ lựa chọn thể hiện đúng là con đường...

   71 p btu 28/02/2018 51 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Quản trị hoạt động xúc tiến bán tại bộ phận lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tiếp thị & bán hàng tại bộ phận lễ tân, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng. Mời tham khảo.

   42 p btu 29/12/2017 46 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Chương 2 - Quản trị nhân lực tại bộ phận lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Xác định nhu cầu và tuyển dụng lao động, bố trí và sử dụng lao động, đào tạo và đánh giá lao động, đãi ngộ lao động, đánh giá hiệu quả sử dụng lao động. Mời tham khảo.

   54 p btu 29/12/2017 36 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 5 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 5 – ĐH Thương Mại

  Chương 5 - Quản trị quy trình đặt phòng khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái quát chung về đặt buồng, quy trình nhận đặt buồng, quy trình nhận đặt buồng cho một số đối tƣợng khách

   54 p btu 29/12/2017 45 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

  Chương 3 - Quản trị cơ sở vật chất bộ phận lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổ chức khu vực lễ tân; nhu cầu trang thiết bị, dụng cụ; kiểm soát trang thiết bị, dụng cụ; phương thức liên lạc của khách sạn. Mời tham khảo.

   24 p btu 29/12/2017 39 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của lễ tân khách sạn; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân; khái niệm quản trị lễ tân; nội dung cơ bản quản trị lễ tân. Mời tham khảo.

   30 p btu 29/12/2017 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số