• Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Nội dung chính của "Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014" gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề lí luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Chính trị trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, phần 2 là thực hành vận dụng đổi mới phương...

   82 p btu 28/02/2018 5 0

 • Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 2

  Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 2

  Ebook "Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của Quân đội Liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các Lực lượng vũ trang Liên Xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

   224 p btu 28/02/2018 4 0

 • Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 1

  Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 1

  Ebook "Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của Quân đội Liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các Lực lượng vũ trang Liên Xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

   186 p btu 28/02/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử

  Bài giảng Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử

  Bài giảng "Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử" trình bày về cảm giác, suy nghĩ - thực tế, mục tiêu – các hoạt động đại biểu, kinh nghiệm, những cột mốc quan trọng đối với người mới trúng cử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt cụ thể hơn về những nội dung này.

   30 p btu 03/11/2017 21 0

 • Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát - TS. Huỳnh Ngọc Đáng

  Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát - TS. Huỳnh Ngọc Đáng

  Sau đây là bài giảng "Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát". Bài giảng giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò quan trọng của thông tin trong hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội; khái niệm thông tin và thực trạng về thông tin của đại biểu Quốc hội; những loại thông tin mà đại biểu Quốc Hội cần...

   23 p btu 03/11/2017 19 0

 • Bài giảng Tổng quan về tranh luận ở Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Tổng quan về tranh luận ở Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng "Tổng quan về tranh luận ở Quốc hội" của TS. Nguyễn Sĩ Dũng giới thiệu tới các bạn về Quốc hội là một thiết chế để tranh luận; ý nghĩa của việc tranh luận ở Quốc hội; tranh luận hoạt động quan trọng của các đại biểu Quốc hội; văn hóa tranh luận. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức vào lĩnh vực này.

   13 p btu 03/11/2017 15 0

 • Bài giảng Chức năng đại diện của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Chức năng đại diện của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Dưới đây là bài giảng "Chức năng đại diện của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử" do TS. Nguyễn Sĩ Dũng biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái niệm, các quy định pháp luật về đại diện của Quốc hội; tình hình đại diện trên thực tế; những vấn đề đặt ra; một số kiến nghị.

   14 p btu 03/11/2017 13 0

 • Bài giảng Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng "Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới" của TS. Nguyễn Sĩ Dũng cung cấp cho các bạn những kiến thức về các chức năng của đại biểu và việc bảo đảm bình đẳng giới; lập pháp chuẩn về giới; đại biểu Quốc hội giám sát để bảo đảm sự bình đẳng giới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   14 p btu 03/11/2017 19 0

 • Bài giảng Một số kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu Quốc hội - Nguyễn Đình Xuân

  Bài giảng Một số kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu Quốc hội - Nguyễn Đình Xuân

  Dưới đây là bài giảng "Một số kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu Quốc hội" của Nguyễn Đình Xuân. Bài giảng trình bày về đại biểu Quốc hội là một nghề mới; tập trung cao độ ngay từ những ngày đầu tiên; Quốc hội - nơi để tranh cãi; báo chí - phương tiện không thể thiếu; đại biểu kiêm nhiệm; cách thức tiến hành của đại biểu...

   22 p btu 03/11/2017 18 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu và cơ quan dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu và cơ quan dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Dưới đây là bài giảng "Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu và cơ quan dân cử" do Ts. Nguyễn Sĩ Dũng thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về công nghệ thông tin chỉ là phương tiện không phải là mục đích; tính năng của công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng để phục vụ đại biểu và cơ quan dân cử; sự sẵn sàng...

   23 p btu 03/11/2017 17 0

 • Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

  Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

  Bài giảng "Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân" do Nguyễn Văn Mễ biên soạn bao gồm những nội dung về thường trực HĐND; các Ban Hội đồng nhân dân, văn phòng Hội đồng nhân dân và một số vấn đề khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   16 p btu 03/11/2017 20 0

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri

  Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri

  Bài giảng "Kỹ năng tiếp xúc cử tri" cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhận thức hoạt động tiếp xúc cử tri; cơ sở pháp lý về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   29 p btu 03/11/2017 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số