• Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1986-1995): Phần 1

  Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1986-1995): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1986-1995)" cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan và tình hình Kinh tế - Xã hội qua 10 năm đổi mới của Việt Nam như: Thực trạng kinh tế xã hội trước khi đổi mới, động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội sau 10 năm đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p btu 21/02/2017 17 2

 • Ebook Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Nhà nước và phát triển, chủ nghĩa xã hội và phát triển, truyền thống lịch sử văn hóa và sự lựa chọn chính trị xã hội, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng và quản lý đất nước,......

   247 p btu 21/02/2017 13 0

 • Ebook Những thách thức phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong những năm 1990: Phần 1

  Ebook Những thách thức phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong những năm 1990: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những thách thức phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong những năm 1990" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương, báo cáo hợp tác trong lĩnh vực mậu dịch và tài chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự phát triển khu vực tư nhân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mời...

   134 p btu 21/02/2017 20 0

 • Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1986-1995): Phần 2

  Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1986-1995): Phần 2

  Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1991-1996) đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đồng thời tạo thêm thế và lực để bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới...

   419 p btu 21/02/2017 19 1

 • Ebook Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan niệm của Mác về phương thức sản xuất - Hình thái xã hội và phương thức sản xuất châu Á, vai trò của các đô thị trong các xã hội tiền tư bản và phương thức sản xuất châu Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   179 p btu 21/02/2017 12 0

 • Ebook Những thách thức phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong những năm 1990: Phần 2

  Ebook Những thách thức phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong những năm 1990: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những thách thức phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong những năm 1990", phần 2 giới thiệu tới người đọc các báo cáo về sự phát triển con người ở châu Á - Thái Bình Dương, các báo cáo theo khu vực và theo nước (hợp tác kinh tế khu vực ở Nam Á, các nước Nam Thái Bình Dương và chủ nghĩa khu vực,......

   158 p btu 21/02/2017 10 0

 • Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 2

  Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 2

  Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 2 bao gồm các nội dung của quyển 3 và quyển 4 như: Chính phủ nói chung, nguyên tắc cấu tạo các hình thức chính phủ, phân loại chính phủ, chính phủ dân chủ, chính phủ quý tộc, chính phủ quân chủ, những hình thức chính phủ hỗn hợp,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   166 p btu 21/02/2017 6 0

 • Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 1): Phần 2

  Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 1): Phần 2

  Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 1): Phần 2 trình bày các nội dung chính như: Làm sao có thể nói một cách chặt chẽ là ở Hoa Kỳ chính nhân dân là người cầm quyền, các chính đảng ở Hoa Kỳ, tự do báo chí ở Hoa Kỳ, việc lập đoàn thể chính trị ở Hoa Kỳ, chính quyền dân trị ở nước Mỹ, ảnh hưởng của nền dân trị Mỹ đối với các bộ luật bầu cử...

   395 p btu 21/02/2017 6 1

 • Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 1

  Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 1

  Bàn về khế ước xã hội là một tác phẩm quan trọng nhất của nhà tư tưởng khai sáng Jean Jacques Roussean, có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình cải cách dân chủ tư sản Pháp thế kĩ XVIII (1789-1794). Bố cục sách được chia ra thành 4 quyển, "Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 1" sẽ gồm quyển 1 và quyển 2. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   116 p btu 21/02/2017 5 0

 • Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 2

  Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 2

  Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 1 gồm có 2 nội dung chính, đó là: Ảnh hưởng của nền dân trị đến các tập tục, Ảnh hưởng của những tư tưởng và tình cảm dân chủ đến đời sống chính trị nước Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   266 p btu 21/02/2017 4 1

 • Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 1): Phần 1

  Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách này phản ánh nền dân trị Mỹ trên nhiều phương diện: cấu trúc chính trị, quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, tôn giáo, đạo đức, thái độ tinh thần của con người… Sách có bố cục 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung cụ thể sau: Cấu hình bề mặt của Bắc Mỹ, về điểm xuất phát và tầm quan trọng của nó đối với tương lai người...

   347 p btu 21/02/2017 7 1

 • Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 1

  Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 1

  Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 1 trình bày 2 nội dung chính, đó là: Ảnh hưởng của nền dân trị đến sự vận động về tinh thần và trí tuệ Hoa Kỳ, ảnh hưởng của nền dân trị đến tình cảm người Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   251 p btu 21/02/2017 5 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số