• Ebook Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Ebook Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Ebook Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung giới thiệu đến bạn đọc gồm 8 chương cơ bản như: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính...

   93 p btu 31/05/2018 49 1

 • Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông (chủ biên)

  Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông (chủ biên)

  Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông (chủ biên) biên soạn đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của môn học. Đó là những luận điểm, đặc trưng cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn, ý nghĩa tầm quan trọng của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các...

   133 p btu 31/05/2018 46 1

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2002 - Bộ Khoa học và Công nghệ

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2002 - Bộ Khoa học và Công nghệ

  Để có thể hình dung một cách có hệ thống và toàn cảnh về sự phát triển cũng như ứng dụng của Việt Nam về lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2002 mời các bạn tham khảo cuốn sách Khoa học và công nghệ Việt Nam 2002 sau đây.

   231 p btu 31/05/2018 53 1

 • Ebook Công nghệ và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Công nghệ và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam gồm có 3 phần: Phần 1 trình bày những lý luận chung về công nghệ và phát triển thị trường công nghệ, phần 2 trình bày về hiện trạng thị trường công nghệ ở Việt Nam, phần 3 là thể chế hỗ trợ thị trường công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   166 p btu 31/05/2018 47 1

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo hệ thống tín chỉ - ThS. Cao Thị Kim Thanh

  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo hệ thống tín chỉ - ThS. Cao Thị Kim Thanh

  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo hệ thống tín chỉ do ThS. Cao Thị Kim Thanh thực hiện nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kienh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn về vấn đề.

   181 p btu 31/05/2018 54 2

 • Ebook Nền đạo đức tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản: Phần 1 – NXB Tri thức

  Ebook Nền đạo đức tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản: Phần 1 – NXB Tri thức

  Phần 1 của cuốn sách "Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản" trình bày các kiến thức của phần 1 - "Vấn đề" gồm: Tôn giáo và sự phân tầng xã hội, tinh thần của Chủ nghĩa tư bản, khái niệm Beruf theo Luther, các mục tiêu của việc nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của cuốn sách này.

   158 p btu 30/04/2018 52 2

 • Ebook Nền đạo đức tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản: Phần 2 – NXB Tri thức

  Ebook Nền đạo đức tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản: Phần 2 – NXB Tri thức

  Phần 2 của cuốn sách "Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản" trình bày các kiến thức của phần 2 - "Quan niệm đạo đức về nghề nghiệp trong đạo Tin lành khổ hạnh" gồm: Các nền tảng tôn giáo của nền khổ hạnh tại thế, nền khổ hạnh và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   303 p btu 30/04/2018 56 2

 • Ebook Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 2

  Ebook Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook "Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam" trình bày về các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nhìn từ cấu trúc của hệ thống quyền lực, nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nguyên tắc, cơ chế tổ chức quyền lực, Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà nước pháp quyền xã...

   55 p btu 30/04/2018 69 1

 • Ebook Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 1

  Ebook Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam" trình bày về triết học chính trị phương Tây đến thời điểm phong trào khai sáng Pháp, Montesquieu và dấu ấn trong bước phát triển mới của triết học chính trị.

   50 p btu 30/04/2018 72 1

 • Ebook Sự nghèo nàn của thuyết sử luận: Phần 1

  Ebook Sự nghèo nàn của thuyết sử luận: Phần 1

  Ebook "Sự nghèo nàn của thuyết sử luận" của Karl Popper có nội dung trình bày về lịch sử triết học, tư tưởng triết học trong đó có các lĩnh vực như triết học khoa học, triết học chính trị và xã hội, tiến hóa và chức năng của ngôn ngữ.

   184 p btu 30/04/2018 47 1

 • Ebook Sự nghèo nàn của thuyết sử luận: Phần 2

  Ebook Sự nghèo nàn của thuyết sử luận: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Sự nghèo nàn của thuyết sử luận". Phần 2 có nội dung trình bày về phê phán những luận thuyết phản tự nhiên luận, phê phán những luận thuyết duy tự nhiên luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

   374 p btu 30/04/2018 59 1

 • Ebook Phải trái đúng sai: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Phải trái đúng sai: Phần 1 - NXB Trẻ

  Là cuốn sách triết học đầu tiên trong bộ sách Cánh cửa mở rộng, Phải trái đúng sai tuy là một cuốn sách đòi hỏi nhiều suy luận, giá trị mà tập sách mang lại cho những độc giả kiên nhẫn là vô giá. Đọc cuốn sách này xong, bạn sẽ nhìn những vấn đề mâu thuẫn, trái ngược xung quanh bạn dưới con mắt khác: Hiểu và Thấu đáo. Mời các bạn cùng...

   124 p btu 30/04/2018 45 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số