• Bài giảng Chất vấn - Kỹ năng nêu vấn đề

  Bài giảng Chất vấn - Kỹ năng nêu vấn đề

  Bài giảng "Chất vấn - Kỹ năng nêu vấn đề" bao gồm những nội dung tổng quan về chất vấn; những khó khăn trong chất vấn; nhận thức về chất vấn; những câu hỏi thường được đưa ra trong quá trình chất vấn;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   11 p btu 03/11/2017 21 0

 • Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm

  Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm

  Bài giảng "Kỹ năng điều hành nhóm" giúp các bạn biết được phân loại và hình thức của việc điều hành nhóm; vai trò của người điều hành nhóm; các bước điều hành thảo luận nhóm; lưu ý khi hướng dẫn thảo luận; điều hành nhóm ngoài vườn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   10 p btu 03/11/2017 18 0

 • Bài giảng Đàm phán đa văn hóa - Nguyễn Đông Triều

  Bài giảng Đàm phán đa văn hóa - Nguyễn Đông Triều

  Bài giảng "Đàm phán đa văn hóa" do Nguyễn Đông Triều thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về sự khác biệt văn hóa và giao tiếp; cách vượt qua sự khác biệt trong đàm phán; cách đàm phán với người Trung Quốc, Nhật, Mỹ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh doanh và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   32 p btu 03/11/2017 19 0

 • Bài giảng Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

  Bài giảng Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

  Cùng tham khảo bài giảng "Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau", bài giảng này trình bày các nội dung sau: khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, đàm phán kinh doanh với Nhật, đàm phán kinh doanh với Trung Quốc, đàm phán kinh doanh với Mỹ.

   28 p btu 03/11/2017 22 0

 • Bài giảng Học tập cộng tác - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  Bài giảng Học tập cộng tác - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  Bài giảng "Học tập cộng tác" của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương trình bày về ưu điểm của phương thức học tập cộng tác; phân công vai trò trong nhóm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   24 p btu 03/11/2017 24 0

 • Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - Nguyễn Thế Hùng

  Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - Nguyễn Thế Hùng

  Bài giảng "Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh" nội dung trình bày về khái niệm đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong kinh doanh, các kiểu đàm phán trong kinh doanh, các hình thức đàm phán trong kinh doanh, tiến trình đàm phán trong kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài học để nắm rõ chi tiết hơn.

   81 p btu 03/11/2017 24 0

 • Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh - TS. Nguyễn Ngọc Điệp

  Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh - TS. Nguyễn Ngọc Điệp

  Bài giảng "Đàm phán trong kinh doanh" của TS. Nguyễn Ngọc Điệp gồm có các nội dung chính như: Đàm phán là gì, các giai đoạn của đàm phán, chuẩn bị đàm phán tiến hành đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài giảng hơn.

   66 p btu 03/11/2017 26 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh - TS. Bùi Quang Xuân

  Tầm quan trọng của giao tiếp, quy trình xử lý thông tin, các rào cản trong giao tiếp và kỹ thuật phá vỡ rào cản, các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp, văn hóa giao tiếp hiện đại,.. là những nội dung chính trong bài giảng "Giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

   67 p btu 03/11/2017 25 0

 • Bài giảng Kỹ năng chuẩn bị, trình bày và phản hồi ý kiến cử tri - Phạm Phương Thảo

  Bài giảng Kỹ năng chuẩn bị, trình bày và phản hồi ý kiến cử tri - Phạm Phương Thảo

  Bài giảng "Kỹ năng chuẩn bị, trình bày và phản hồi ý kiến cử tri" trình bày về lý do cần kỹ năng này trong TXCT (tiếp xúc cử tri); chuẩn bị bài phát biểu tại hội nghị TXCT; trình bày tại hội nghị TXCT; đôi điều cần lưu ý khi tiếp xúc với cử tri. Mời các bạn tham khảo.

   20 p btu 03/11/2017 24 0

 • Bài giảng Lãnh đạo (leadership) - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

  Bài giảng Lãnh đạo (leadership) - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

  Dưới đây là bài giảng "Lãnh đạo (leadership)" do PGS.TS. Lê Hoàng Ninh biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về định nghĩa, chức năng của lãnh đạo; lãnh đạo của nhà quản lý và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nâng cao kỹ năng lãnh đạo của mình.

   15 p btu 03/11/2017 22 0

 • Bài giảng Kỹ năng nói - GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Kỹ năng nói - GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Kỹ năng nói do GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được kỹ năng nói trong giao tiếp; cách chuẩn bị bài nói; phương pháp nói. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   14 p btu 25/10/2017 20 1

 • Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

  Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

  Kết thúc Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn này bạn có thể nhận dạng được nguồn của các xung đột chức năng và phi chức năng, hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn, chọn lực các chiến lược phù hợp xử lý xung đột, phát triển kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng.

   27 p btu 25/10/2017 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số