• Bài giảng Khoa học đất - Chương 1: Các khái niệm, thành phần và vai trò của đất

  Bài giảng Khoa học đất - Chương 1: Các khái niệm, thành phần và vai trò của đất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, thành phần và vai trò của đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   34 p btu 29/01/2019 43 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi - ThS. Trương Hải Nhung

  Bài giảng Công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi - ThS. Trương Hải Nhung

  Bài giảng Công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi cung cấp cho các bạn một số kiến thức về vai trò ngành chăn nuôi, các thách thức hiện tại; định nghĩa giống và nhân giống; chọn và nhân giống theo truyền thống; công nghệ gen trong chọn giống; sông nghệ sinh học trong chăn nuôi gia súc; Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thuỷ sản.

   77 p btu 29/01/2019 33 0

 • Bài giảng Thực vật thuốc: Sự sinh sản thực vật

  Bài giảng Thực vật thuốc: Sự sinh sản thực vật

  Bài giảng "Thực vật thuốc: Sự sinh sản thực vật" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể mô tả được 3 cách sinh sản ở thực vật, mô tả được 4 kiểu sinh sản hữu tính, mô tả được 3 kiểu chu trình sống của thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p btu 12/07/2018 58 0

 • Bài giảng Thực vật thuốc: Quả

  Bài giảng Thực vật thuốc: Quả

  Bài giảng "Thực vật thuốc: Quả" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể trình bày được các phần của quả, nêu được định nghĩa các loại quả, trình bày được sự hình thành một số quả không phải từ vách bầu noãn. Mời các bạn cùng tham khảo

   26 p btu 12/07/2018 60 0

 • Bài giảng Thực vật thuốc: Tế bào thực vật

  Bài giảng Thực vật thuốc: Tế bào thực vật

  Bài giảng "Thực vật thuốc: Tế bào thực vật" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể: Nêu khái niệm, hình dạng, kích thước của tế bào, trình bày các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu tế bào, mô tả cấu trúc và chức năng của các thành phần trong cấu tạo tế bào thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p btu 12/07/2018 54 0

 • Bài giảng Cỏ dại và biện pháp kiểm soát - Th.S. Đỗ Thị Kiều An

  Bài giảng Cỏ dại và biện pháp kiểm soát - Th.S. Đỗ Thị Kiều An

  Bài giảng Cỏ dại và biện pháp kiểm soát do Th.S. Đỗ Thị Kiều An biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Khái niệm và vai trò của cỏ dại, phân loại và định danh cỏ dại, đặc điểm của cỏ dại, phương pháp quản lý cỏ dại.

   78 p btu 12/07/2018 53 0

 • Bài giảng Cây rau - TS. Lê Thị Khánh

  Bài giảng Cây rau - TS. Lê Thị Khánh

  Bài giảng Cây rau do TS. Lê Thị Khánh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về cây rau, phân loại rau, yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây rau và biện pháp hạn chế những ảnh hưởng bất lợi đến đời sống cây rau,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   180 p btu 12/07/2018 60 0

 • Bài giảng Bảo vệ thực vật - Bài: Tìm hiểu về đặc tính sinh thái của loài Keo lai

  Bài giảng Bảo vệ thực vật - Bài: Tìm hiểu về đặc tính sinh thái của loài Keo lai

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc tính sinh thái của loài Keo lai, đặc điểm hình thái, đặc tính sinh thái, giống và tạo cây con, trồng và chăm sóc rừng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   22 p btu 12/07/2018 68 0

 • Bài giảng Bảo vệ thực vật - Bài: Phòng trừ sâu bệnh và phương pháp kiểm dịch thực vật & hóa học

  Bài giảng Bảo vệ thực vật - Bài: Phòng trừ sâu bệnh và phương pháp kiểm dịch thực vật & hóa học

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phòng trừ sâu bệnh và phương pháp kiểm dịch thực vật & hóa học, phòng trừ sâu hại và một số vấn đề cơ bản, những khó khăn của công tác bảo vệ thực vật trong lâm nghiệp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và...

   19 p btu 12/07/2018 69 0

 • Bài giảng Bảo vệ thực vật - Bài: Một số loài sâu hại ở loài thông keo và các biện pháp phòng trừ

  Bài giảng Bảo vệ thực vật - Bài: Một số loài sâu hại ở loài thông keo và các biện pháp phòng trừ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Loài sâu hại ở loài thông keo, các biện pháp phòng trừ, sâu róm thông Dendro, sâu róm thông 4 chùm lông,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   19 p btu 12/07/2018 69 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (4) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (4) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này cung cấp những kiến thức về xác định các chỉ tiêu định hướng như: Một số khái niệm, xác định mức hại kinh tế = “Ngưỡng kinh tế” = EIL, xác định mật độ báo động – Ngưỡng phòng trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   9 p btu 17/07/2017 79 1

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (2) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (2) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về giám sát quần thể sinh vật hại. Các nội dung chính của trong chương này gồm: Khái niệm; tầm quan trọng của giám sát; các biện pháp giám sát, các nguyên tắc giám sát;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p btu 17/07/2017 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số