• Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa

    Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa

    Bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae (Xoo) gây ra là một trong những loại bệnh gây hại nguy hiểm trên lúa không những đối với Việt Nam mà còn cả với nhiều nước Châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo bài báo "Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa" để tìm hiểu nội dung về cách chọn giống kháng bệnh này.

     7 p btu 17/07/2017 68 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số