• Ebook Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ca cao: Phần 2 - GS. Nguyễn Văn Uyển

  Ebook Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ca cao: Phần 2 - GS. Nguyễn Văn Uyển

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ca cao" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần IV đến phần VIII của cuốn sách. Phần này cung cấp cho bạn đọc nội dung về trồng ca cao, phòng trừ sâu bệnh cho ca cao, thu hoạch và bảo quản ca cao, chế biến ca cao, thị trường ca cao và tiêu thụ ca cao. Cuốn sách được trình bày...

   59 p btu 13/04/2015 83 2

 • Ebook Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ca cao: Phần 1 - GS. Nguyễn Văn Uyển

  Ebook Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ca cao: Phần 1 - GS. Nguyễn Văn Uyển

  Cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ca cao" cung cấp cho bạn đọc những nội dung như: Vị trí ca cao trong hệ thống canh tác, giống ca cao, kỹ thuật trồng và chăm sóc, thị trường tiêu thụ. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng từ phần I đến phần III trong cuốn sách về các vấn đề: Ca cao ở...

   49 p btu 13/04/2015 74 2

 • Ebook Chiết ghép, giâm cành, tách chồi cây ăn quả: Phần 2 - Trần Thế Tục, Hoàng Ngọc Thuận

  Ebook Chiết ghép, giâm cành, tách chồi cây ăn quả: Phần 2 - Trần Thế Tục, Hoàng Ngọc Thuận

  Phần 2 cuốn sách "Chiết ghép, giâm cành, tách chồi cây ăn quả" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với mục D về phương pháp nhân giống một số cây ăn quả như: Nhân giống cam, quýt, chuối, vải, hồng xiêm, na, ổi,... và một số cây ăn quả khác. Các phương pháp này không chỉ áp dụng trong lĩnh vực cây ăn quả mà cả trong lĩnh vực...

   69 p btu 13/04/2015 81 3

 • Ebook Chiết ghép, giâm cành, tách chồi cây ăn quả: Phần 1 - Trần Thế Tục, Hoàng Ngọc Thuận

  Ebook Chiết ghép, giâm cành, tách chồi cây ăn quả: Phần 1 - Trần Thế Tục, Hoàng Ngọc Thuận

  Cuốn sách "Chiết ghép, giâm cành, tách chồi cây ăn quả" hướng dẫn cách nhân giống nhanh và cây giống chất lượng tốt bằng phương pháp tiên tiến. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng các mục A, B, C về các vấn đề như: Tổ chức và xây dựng vườn ươm, các phương pháp nhân giống chung cho các cây...

   49 p btu 13/04/2015 82 3

 • Ebook Cây trồng vật nuôi: Phần 2 - PGS. TS. Trần Đức Hạnh (chủ biên)

  Ebook Cây trồng vật nuôi: Phần 2 - PGS. TS. Trần Đức Hạnh (chủ biên)

  Phần 2 cuốn sách "Cây trồng vật nuôi" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần III và phần IV của cuốn sách. Theo đó, nội dung phần III về cây hoa màu, cây lương thực và cây công nghiệp như: Lúa cạn, cây ngô, đậu xanh, đậu tương, cây lạc, cây mía, cây chè, cây cà phê. Phần IV giới thiệu nội dung về chăn nuôi gia súc, cụ...

   71 p btu 13/04/2015 84 3

 • Ebook Cây trồng vật nuôi: Phần 1 - PGS. TS. Trần Đức Hạnh (chủ biên)

  Ebook Cây trồng vật nuôi: Phần 1 - PGS. TS. Trần Đức Hạnh (chủ biên)

  Cuốn sách "Cây trồng vật nuôi" giới thiệu kĩ thuật trồng trọt một số cây trồng nông lâm nghiệp và kỹ thuật chăn nuôi một số loài gia súc phù hợp với điều kiện vùng đất dốc và đồi núi ở nước ta, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình một cách vững chắc. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung...

   132 p btu 13/04/2015 75 3

 • Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 2 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 2 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Phần 2 cuốn sách "Gây trồng và phát triển mây song" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo của mục II đến mục IV về đặc điểm hình thái các loài mây song, mười loài mây song phổ biến và có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, kỹ thuật gây trồng mây song. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở công trình nghiên cứu trong và ngoài...

   62 p btu 13/04/2015 72 3

 • Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Cuốn sách "Gây trồng và phát triển mây song" giới thiệu đến bạn đọc về đặc tính sinh thái, đặc tính sinh trưởng và phân bố một số loài mây song phổ biến và có giá trị kinh tế ở Việt Nam, kỹ thuật gây trồng mây song. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung mục I và mục II về giới thiệu cây mây song...

   60 p btu 13/04/2015 97 4

 • Ebook Cây táo và kỹ thuật trồng: Phần 2 - GS. TSKH. Trần Thế Tục, PGS. TS. Phạm Văn Côn

  Ebook Cây táo và kỹ thuật trồng: Phần 2 - GS. TSKH. Trần Thế Tục, PGS. TS. Phạm Văn Côn

  Phần 2 cuốn sách "Cây táo và kỹ thuật trồng" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung mục VI và mục VII về kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch và chế biến. Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, phù hợp với nội dung, kiến thức cơ bản cũng như kinh nghiệm dân gian và kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu thực nghiệm trong nhiều năm qua. Hi vọng qua...

   26 p btu 13/04/2015 81 3

 • Ebook Cây táo và kỹ thuật trồng: Phần 1 - GS. TSKH. Trần Thế Tục, PGS. TS. Phạm Văn Côn

  Ebook Cây táo và kỹ thuật trồng: Phần 1 - GS. TSKH. Trần Thế Tục, PGS. TS. Phạm Văn Côn

  Cuốn sách "Cây táo và kỹ thuật trồng" được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng từ mục I đến mục V về các vấn đề như: Giá trị kinh tế, nguồn gốc phân bố, đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh và một số giống táo phổ biến như: Thiện phiến ngọt, thiện phiến chua, táo Gia Lộc, táo má hồng, táo đào...

   28 p btu 13/04/2015 84 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số