• Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện

  Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện

  Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện có kết cấu nội dung gồm 16 phần, bao gồm tổng quan về sự nghiệp thư viện Việt Nam và trẽn thế giới; quy định mới về công tác nghiệp vụ thư viện; Giới thiệu một sô kỹ năng của cán bộ thư viện... Để nắm rõ nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo cẩm nang.

   10 p btu 29/01/2019 65 0

 • Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Phát triển hệ thống thư viện trường học là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng trong giáo dục bậc phổ thông hiện nay. Đứng trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện tại, thư viện cần có những thay đổi nhất định để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh và giáo viên trong trường học. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc...

   5 p btu 29/01/2019 44 0

 • Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng

  Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng

  Hiện nay, có rất nhiều yếu tố tác động đến hoạt động marketing trong thư viện. Những tác động của yếu tố vi mô và vĩ mô đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng: Cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, người dùng tin, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p btu 29/01/2019 63 0

 • Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam

  Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam

  Bộ môn xử lý thông tin được coi là một trong những môn chuyên ngành rất quan trọng trong công tác đào tạo ngành Thư viện - Thông tin. Trong thực tiễn công tác Thư viện - thông tin, công tác xử lý thông tin có mặt ở hầu hết các khâu từ bổ sung đến phục vụ người dùng tin và là một trong những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của cơ...

   6 p btu 29/01/2019 51 0

 • Internet với việc quảng bá hoạt động Thư viện - Thông tin

  Internet với việc quảng bá hoạt động Thư viện - Thông tin

  Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông, các hình thức quảng bá thư viện đã có nhiều thay đổi với những hình thức đa dạng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, ngày nay khi Internet trở thành một phần thiết yếu trong đời sống con người thì các thư viện hết sức quan tâm tới việc sử dụng nó như là một công cụ hữu...

   5 p btu 29/01/2019 54 0

 • Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Thư viện công cộng

  Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Thư viện công cộng

  Hiện nay, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Thư viện công cộng đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến mọi hoạt động trong từng thư viện, trở thành công tác mũi nhọn, đồng thời là lực đẩy cho hoạt động, góp phần quan trọng vào thành tựu và sự phát triển của hệ thống thư viện công cộng nước ta. Sự...

   8 p btu 29/01/2019 61 0

 • Sử dụng công nghệ - tiền đề việc hợp tác và liên thông thư viện

  Sử dụng công nghệ - tiền đề việc hợp tác và liên thông thư viện

  Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm sử dụng công nghệ để xây dựng hệ thống thư viện điện tử của Thư viện đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM để làm tiền đề cho việc hợp tác và liên thông Thư viện. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết.

   12 p btu 29/01/2019 63 0

 • Xây dựng các hướng dẫn sử dụng thư viện trên môi trường Web

  Xây dựng các hướng dẫn sử dụng thư viện trên môi trường Web

  Hướng dẫn là một chức năng cơ bản trong hoạt động Thư viện - Thông tin của thư viện hay trung tâm thông tin. Chức năng này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi thư viện đã và đang trở thành nơi cung cấp tri thức và nguồn tài nguyên thông tin phong phú cho người dùng tin. Khái quát một số công cụ thiết kế Web phổ biến hiện nay...

   5 p btu 29/01/2019 52 0

 • Dịch vụ thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin

  Dịch vụ thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin

  Bài viết "Dịch vụ Thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin" chia sẻ những hoạt động và hình thức chính của dịch vụ thư viện tại Viện thông tin Khoa học Xã hội cho các thư viện ở Việt Nam.

   7 p btu 29/01/2019 65 0

 • Truyền thông xã hội và ứng dụng trong hoạt động thông tin thư viện

  Truyền thông xã hội và ứng dụng trong hoạt động thông tin thư viện

  Khái quát về mạng xã hội và truyền thông xã hội. Mối quan hệ giữa mạng xã hội với công tác truyền thông, quảng bá và tiếp thị. Chức năng của truyền thông xã hội trong hoạt động thông tin, thư viện. Các hạn chế và một số đề xuất phương hướng triển khai ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động của các trung tâm thông tin, thư viện.

   11 p btu 29/01/2019 55 0

 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí và khai thác thông tin tư liệu tại Thư viện Đại học Sư phạm Tp. HCM

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí và khai thác thông tin tư liệu tại Thư viện Đại học Sư phạm Tp. HCM

  Bài viết trình bày trình bày một số giải pháp nâng cao hoạt động quản lí và khai thác thông tin - tư liệu tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM như: Hoàn thiện hệ thống thông tin, quản lí và khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin, củng cố nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường các phương tiện thông tin, nâng cao chất lượng các sản phẩm...

   12 p btu 29/01/2019 64 0

 • Ứng dụng Subject guies trong hoạt động Thư viện thông tin

  Ứng dụng Subject guies trong hoạt động Thư viện thông tin

  Công nghệ thông tin phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Thư viện - thông tin trong việc tạo ra các sản phẩm thông tin có chất lượng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin. Subject guides là một trong những công cụ được nhiều thư viện ở Việt Nam và trên thế giới sử dụng bởi những tiện ích của nó.

   7 p btu 29/01/2019 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số