• Bài giảng môn Quản trị văn phòng

  Bài giảng môn Quản trị văn phòng

  Bài giảng môn Quản trị văn phòng trang bị cho các bạn những kiến thức về một số vấn đề về quản trị văn phòng, nghiệp vụ cơ bản của văn phòng, tổ chức công tác lễ tân, soạn thảo và quản lý văn bản, công tác lưu trữ.

   141 p btu 20/12/2016 3 0

 • Bài giảng Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

  Bài giảng Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

  Bài giảng Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng quan hệ thống văn bản quản lý, yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo, soạn thảo văn bản hành chính cá biệt, soạn thảo văn bản hành chính thông thường.

   110 p btu 20/12/2016 6 0

 • Tập bài giảng Bảo quản tài liệu lưu trữ

  Tập bài giảng Bảo quản tài liệu lưu trữ

  Tập bài giảng Bảo quản tài liệu lưu trữ được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm, ý nghĩa, nội dung công tác bảo quản tài liệu lưu trữ; các nguyên nhân gây hư hại tài liệu lưu trữ; những yêu cầu về kho tàng, trang thiết bị để bảo quản tài liệu.

   28 p btu 20/12/2016 3 0

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở

  Bài giảng Chuyên đề 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở

  Bài giảng Chuyên đề 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở tổng quan về hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước; kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   100 p btu 20/12/2016 2 0

 • Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng

  Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng

  Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng giới thiệu tới các bạn về hệ thống tổ chức của ĐCS VN và ĐTN CS HCM; công tác văn thư trong cơ quan Đảng; thể thức văn bản của Đảng và một số nội dung khác.

   67 p btu 20/12/2016 6 0

 • Tập bài giảng Thống kê và kiểm tra tài liệu lưu trữ

  Tập bài giảng Thống kê và kiểm tra tài liệu lưu trữ

  Tập bài giảng Thống kê và kiểm tra tài liệu lưu trữ sau đây trang bị cho các bạn những kiến thức về thống kê công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; công tác kiểm tra. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   33 p btu 20/12/2016 5 0

 • Tập bài giảng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  Tập bài giảng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  Tập bài giảng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ bao gồm những nội dung về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của việc sử dụng tài liệu lưu trữ; các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ; theo dõi và quản lý các kết quả sử dụng tài liệu lưu trữ.

   23 p btu 20/12/2016 7 0

 • Tài liệu học tập học phần: Nghiệp vụ thư ký

  Tài liệu học tập học phần: Nghiệp vụ thư ký

  Mời các bạn tham khảo Tài liệu học tập học phần: Nghiệp vụ thư ký sau đây để nắm bắt được những kiến thức tổng quan về thư ký, tổ chức thông tin phục vụ lãnh đạo và đồng nghiệp, tổ chức cuộc họp/hội nghị/sự kiện, tổ chức chuyến công tác cho lãnh đạo và một số kiến thức khác.

   64 p btu 20/12/2016 3 0

 • Tài liệu học tập Văn bản và lưu trữ học

  Tài liệu học tập Văn bản và lưu trữ học

  Tài liệu học tập Văn bản và lưu trữ học do ThS. Đặng Thanh Nam biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức chung về văn bản, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ. Mời các bạn tham khảo.

   68 p btu 20/12/2016 7 0

 • Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 1 - Tổng quan về thư ký

  Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 1 - Tổng quan về thư ký

  Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 1 - Tổng quan về thư ký cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, vị trí của người thư ký; vị trí của thư ký trong doanh nghiệp; nhiệm vụ của người thư ký;... Mời các bạn tham khảo.

   28 p btu 20/12/2016 3 0

 • Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 6 - Tổ chức các hoạt động trong lễ tân ngoại giao

  Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 6 - Tổ chức các hoạt động trong lễ tân ngoại giao

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 6 - Tổ chức các hoạt động trong lễ tân ngoại giao để trang bị cho các bạn những kiến thức về tổ chức tiệc, tặng phẩm, tặng hoa. Mời các bạn tham khảo.

   37 p btu 20/12/2016 2 0

 • Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 2 - Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo

  Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 2 - Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo

  Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 2 - Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo trình bày về thông tin và thông tin trong hoạt động quản lý; quy trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo.

   39 p btu 20/12/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số