• Kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025

  Kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025

  Tài liệu giới thiệu cho người đọc về du lịch, cộng đồng Asean và kế hoạch chiến lược du lịch Asean (ATSP) giai đoạn 2011-2015, những lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch chiến lược du lịch Asean giai đoạn 2011-2015 và các định hướng cho ATSP giai đoạn 2011-2015. Qua đó giúp các bạn hình dung kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025. Mời các bạn cùng...

   92 p btu 25/09/2018 3 0

 • Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị - Lê Thị Xuân, Trần Anh Tuấn

  Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị - Lê Thị Xuân, Trần Anh Tuấn

  Bài viết phân tích đánh giá thực tiềm tiềm năng và các điều kiện khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Từ đó đề xuất một số giải pháp liên quan nhằm khai thác hợp lý và bền vững các tiềm năng du lịch sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

   8 p btu 25/09/2018 6 0

 • Phát triển loại hình du lịch sinh thái tại khu du lịch Ba Vì - Hà Nội giai đoạn 2010-2020

  Phát triển loại hình du lịch sinh thái tại khu du lịch Ba Vì - Hà Nội giai đoạn 2010-2020

  Bài viết nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm, đồng thời đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại Ba Vì và phân tích hoạt động phát triển du lịch tại Hà Nội. Bên cạnh đó trong bài viết, tác giả đề xuất giải pháp để phát triển du lịch sinh thái tại Ba Vì- Hà Nội và còn đưa ra các kiến nghị cho các ban nghành liên quan.

   5 p btu 25/09/2018 5 0

 • Phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ: Thực trạng và giải pháp

  Phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ: Thực trạng và giải pháp

  Bài viết đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ và đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch sinh thái bền vững; đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, khai thác lợi thế tài nguyên và đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

   12 p btu 25/09/2018 4 0

 • Phân tích SWOT về tiềm năng du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ

  Phân tích SWOT về tiềm năng du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ

  Bài báo này phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức tiềm năng du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ thông qua việc sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT. Những nhân tố cụ thể về tiềm năng du lịch của vùng đã được xác định, tổng hợp và kết quả nghiên cứu được đề nghị cho nghiên cứu tiếp theo.

   11 p btu 25/09/2018 7 0

 • Tiềm năng du lịch biển Hòa Thắng - tỉnh Bình Thuận Định hướng và giải pháp khai thác

  Tiềm năng du lịch biển Hòa Thắng - tỉnh Bình Thuận Định hướng và giải pháp khai thác

  Bài viết phân tích thực trạng, tiềm năng phát triển du lịch và đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển du lịch biển Hòa Thắng. Từ đó dưa ra định hướng và giải pháp dài hạn, toàn diện về du lịch biển Hòa Thắng trong tương lai, góp phần đưa du lịch biển trở thành ngành mũi nhọn của kinh tế biển vào...

   10 p btu 25/09/2018 4 0

 • Đánh giá các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long và những định hướng phát triển các điểm du lịch

  Đánh giá các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long và những định hướng phát triển các điểm du lịch

  Bài viết trình bày việc đánh giá các điểm tài nguyên du lịch của tỉnh Vĩnh Long, theo phương pháp thang điểm tổng hợp để xác định mức độ thuận lợi của các điểm tài nguyên. Từ đó xây dựng định hướng và kế hoạch chiến lược phát triển các điểm du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể theo mức độ đánh giá nhằm khai thác tối đa tài...

   11 p btu 25/09/2018 4 0

 • Về đạo đức trong hoạt động du lịch

  Về đạo đức trong hoạt động du lịch

  Trong bài viết này, tác giả bàn đến vấn đề đạo đức trong hoạt động du lịch với một vài luận điểm như quan niệm về đạo đức trong du lịch thông qua Bộ quy tắc ứng xử toàn cầu về Đạo đức trong du lịch cũng như Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch ở Việt Nam.

   10 p btu 25/09/2018 7 0

 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Sóc Trăng

  Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Sóc Trăng

  Bài viết nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Sóc Trăng và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khai thác một cách tốt nhất tiềm năng du lịch của địa phương.

   13 p btu 25/09/2018 3 0

 • Kinh nghiệm phát triển du lịch nông thôn trên thế giới và bài học cho Việt Nam

  Kinh nghiệm phát triển du lịch nông thôn trên thế giới và bài học cho Việt Nam

  Bài viết tập trung phân tích các kinh nghiệm thành công trong việc phát triển du lịch nông thôn của một số nước trên thế giới. Đồng thời, bài viết cũng gợi ý một số khuyến nghị cho việc phát triển du lịch nông thôn tại Việt Nam.

   9 p btu 25/09/2018 3 0

 • Kinh nghiệm phát triển kinh tế du lịch ở một số nước và gợi ý cho Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng Lâm, Nguyễn Kim Anh

  Kinh nghiệm phát triển kinh tế du lịch ở một số nước và gợi ý cho Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng Lâm, Nguyễn Kim Anh

  Bài viết khái quát kinh nghiệm của một số nước (Trung Quốc, Thailand, Singapore) về các mặt: chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế du lịch, kinh nghiệm đào tạo nhân lực du lịch, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch,... nhằm khai thác tiềm năng và thê mạnh của ngành du lịch Việt Nam hiện nay, thúc đẩy ngành kinh tế này phát triển mạnh mẽ...

   7 p btu 25/09/2018 1 0

 • Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế của một số nước trên thế giới

  Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế của một số nước trên thế giới

  Bài viết phân tích kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới được thể hiện qua các nội dung sau: đặc điểm thị trường du lịch quốc tế, kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế của một số nước trên thế giới, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ du...

   8 p btu 25/09/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số