• Xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững: Nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch

  Xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững: Nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch

  Trên cơ sở khảo lược lý thuyết kết hợp với nghiên cứu định tính và định lượng, bài báo đã xây dựng mô hình lý thuyết về lợi thế cạnh tranh bền vững. Kết quả thực nghiệm trong lĩnh vực du lịch đã chỉ ra rằng: Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả, khả năng đổi mới, khả năng nhạy bén thị trường và dẫn đạo chi phí là các yếu tố cấu...

   21 p btu 23/02/2019 62 0

 • 5 vấn đề đặt ra cho khoa Văn hóa Du lịch trong Hành trình kỷ niệm 55 năm Đại học Văn Hóa Hà Nội

  5 vấn đề đặt ra cho khoa Văn hóa Du lịch trong Hành trình kỷ niệm 55 năm Đại học Văn Hóa Hà Nội

  Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo luôn là yêu cầu sống còn của bất cứ một cơ sở đào tạo nào. Tuy nhiên, mỗi cơ sở đào tạo, tùy theo đặc thù của mình lại có bước đi và biện pháp nhất định. Bước qua thời gian 20 năm đào tạo, với những thành tích to lớn, vững chắc, Khoa Văn hóa Du lịch (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) đang tiếp...

   5 p btu 23/02/2019 61 0

 • Di tích và danh thắng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội với phát triển du lịch hiện nay

  Di tích và danh thắng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội với phát triển du lịch hiện nay

  Bài viết trình bày khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nhân văn huyện Ba Vì, di tích và danh thắng huyện Ba Vì, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển du lịch dựa trên tiềm năng di tích và danh thắng huyện Ba Vì.

   6 p btu 23/02/2019 60 0

 • Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình

  Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình

  Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về du lịch và phát triển du lịch bền vững. Nghiên cứu khái quát một số kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng bền vững ở một số địa phương trong nước và ở Việt Nam. Khảo sát, nghiên cứu các nguồn tài nguyên, nguồn lực và điều kiện phát triển du lịch bền vững, trên cơ sở đó làm rõ những lợi thế...

   18 p btu 23/02/2019 62 0

 • Năng lực kinh doanh của doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình hội nhập

  Năng lực kinh doanh của doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình hội nhập

  Trong bài báo này, các tác giả đã khảo sát 300 doanh nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế với kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để tìm hiểu năng lực kinh doanh của họ. Kết quả cho thấy trong số 10 năng lực được khảo sát thì đội ngũ doanh nhân trên địa bàn nghiên cứu đã đáp ứng tốt một số nhóm năng lực...

   14 p btu 23/02/2019 52 0

 • Chất lượng mối quan hệ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong ngành nhựa ở Việt Nam

  Chất lượng mối quan hệ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong ngành nhựa ở Việt Nam

  Nghiên cứu này khám phá và kiểm định thang đo các thành phần, tác nhân, và kết quả của chất lượng mối quan hệ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong bối cảnh ngành nhựa ở Việt Nam. Nghiên cứu định tính thông qua thảo luận tay đôi và thảo luận nhóm với 23 nhà sản xuất và nhà phân phối trong ngành nhựa ở Việt Nam.

   14 p btu 23/02/2019 66 0

 • Phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Thanh Hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Thanh Hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài viết trình bày tổng quan về du lịch, sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Thanh Hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Thanh Hóa. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p btu 23/02/2019 57 0

 • Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

  Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

  Bài viết nghiên cứu này được thực hiện nhằm: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ cà phê của huyện Mường Ảng; xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê ở huyện Mường Ảng; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia xây dựng nhãn hiệu tập thể cà phê huyện Mường Ảng của hộ trồng cà phê trên...

   9 p btu 23/02/2019 53 0

 • Thị trường cho hàng may mặc và xu hướng nhập khẩu hàng may mặc trên thế giới

  Thị trường cho hàng may mặc và xu hướng nhập khẩu hàng may mặc trên thế giới

  Bài viết phân tích thị trường cho hàng may mặc và xu hướng nhập khẩu hàng may mặc trên thế giới. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   10 p btu 23/02/2019 56 0

 • Mô hình huy động vốn từ cộng đồng: kinh nghiệm cho Việt Nam

  Mô hình huy động vốn từ cộng đồng: kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài báo tập trung vào những phân tích và thảo luận về mô hình huy động vốn từ cộng đồng (HĐVTCĐ - Crowdfunding) thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp các thông tin thu thập được từ các trang web của chính phủ cùng các tạp chí kinh tế uy tín khác. Phần một cung cấp định nghĩa về mô hình HĐVTCĐ và 4 loại hình chính của mô hình này,...

   12 p btu 23/02/2019 51 0

 • Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát - xây dựng mô hình SVAR cho bối cảnh kinh tế Việt Nam

  Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát - xây dựng mô hình SVAR cho bối cảnh kinh tế Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu việc xây dựng mô hình với sự xuất hiện của các biến chính sách, các biến số kinh tế vĩ mô cũng như những biến số đại diện cho các cú sốc từ bên ngoài làm căn cứ từ đó tính toán mức độ, cường độ chuyển dịch của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào lạm phát cũng như việc ảnh hưởng lẫn nhau giữa các biến số kinh tế vĩ mô...

   7 p btu 23/02/2019 56 0

 • Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dược phẩm Thanh Hóa

  Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dược phẩm Thanh Hóa

  Mục đích của bài viết là xác định mức ảnh hưởng của 5 yếu tố đến chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dược phẩm Thanh Hóa: Công tác tuyển dụng, công tác sử dụng lao động, công tác tiền lương, tiền thưởng, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh...

   11 p btu 23/02/2019 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số