Nhân giống in vitro một số loài dó trầm (aquilaria) ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu về Chi Dó trầm (Aquilaria) là nhóm cây có khả năng tạo trầm hương. Trầm hương có chứa tinh dầu trầm - là loại dấu thượng hạng dùng làm hương liệu hay mỹ phẩm cao cấp, trầm hương còn dùng chữa bệnh, làm nhang trầm. Và áp dụng phương pháp nhân giống tiên tiến nhân giống in vitro những loài cây này đã thu được một số kết quả nhất định.