Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên thân cây đến tính chất cơ học của luồng (dendrocalamus barbatus hsueh et D.Z.LI)

Nghiên cứu này đã tiến hành xác định được sự biến động tính chất cơ học của luồng theo tuổi cây và vị trí trên cây: Độ bền nén dọc thớ, độ bền uốn tĩnh, mô đun đàn hồi uốn tĩnh, độ bền trượt dọc thớ. Kết quả cho thấy, ở các cấp tuổi các tính chất cơ học tăng lên theo chiều từ gốc đến ngọn.