Ebook Tìm hiểu Luật công chứng (thực hiện từ ngày 01/07/2007): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu Luật công chứng (thực hiện từ ngày 01/07/2007)" cung cấp cho người đọc các quy định chung về Luật công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng. Mời các bạn cùng tham khảo.