Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 6: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Phần 1 ebook gồm các chương: May mặc trong gia đình, trang trí nhà ở,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.