Ebook Rong cảnh thưởng thức và nuôi dưỡng: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Rong cảnh thưởng thức và nuôi dưỡng", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số loại rong cảnh như: Rong cảnh có thân, rong cảnh mọc chùm, rong cảnh họ đa, cỏ hoàng quân. Qua quyển sách này, bạn đọc có thể tìm thấy nhiều loại rong cảnh đang được nuôi trồng và cả những loài mới du nhập từ nước ngoài.