Ebook Rong cảnh thưởng thức và nuôi dưỡng: Phần 1

Cuốn sách "Rong cảnh thưởng thức và nuôi dưỡng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về rong cảnh cũng như kĩ thuật nuôi trồng, tạo cảnh và nghệ thuật rong cảnh. Qua quyển sách này, bạn đọc có thể tìm thấy nhiều loại rong cảnh đang được nuôi trồng và cả những loài mới du nhập từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách ngay sau đây.