Ebook Phương pháp chọn giống cây trồng: Phần 2 – Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

Phần 2 cuốn sách “Phương pháp chọn giống cây trồng” nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của phần – Kỹ thuật sản suất hạt giống bao gồm các nội dung: Sản suất giống là gì, bảo tồn gen, nguyên nhân gây thoái hóa giống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.