Ebook Những việc cần làm trong đời người: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Đời người không có một mô hình cố định nào, mỗi người đếu có sự từng trải, thể nghiệm riêng mà hi vọng rằng sẽ chẳng bao giờ phải hối hận. Vậy hãy cố gắng bớt chút thời gian để đi những lối đi mới riêng mình thay vì những con đường cũ mòn của người khác. Đó là nội dung của "Những việc cần làm trong đời người" muốn gửi đến độc giả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 cuốn sách.