Ebook Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001)", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001, Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001. Mời các bạn tham khảo.