Ebook Luật bảo vệ và phát triển rừng: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Luật bảo vệ và phát triển rừng" giới thiệu tới người đọc các nội dung của Lệnh số 25/2004/L-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2004, Luật bảo vệ và phát triển rừng (Những quy định chung, quyền của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.