Ebook Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc: Phần 1 – TS. Nguyễn Bá Hoạt, TS.DS. Nguyễn Duy Thuần

Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc" giới thiệu tới người đọc các kỹ thật trồng và chăm sóc một số loại cây thuốc như: Actiso, ba gạc bốn lá, ba kích, bạch chi, bạch truật, các hoa, đỗ trọng, địa hoàng, địa tiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.