Ebook Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm - NXB Nông nghiệp

Ebook Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm có kết cấu gồm 5 chương, có nội dung giới thiệu các giống và phương pháp nhân giống dâu, quản lý chăm sóc cây dâu, một số sâu bệnh chính hại dâu và các biện pháp phòng trừ, kỹ thuật nuôi tằm, phòng trừ bệnh tằm. Những tiến bộ kỹ thuật về giống dâu, giống tằm, phòng trừ bệnh, ứng dụng thuốc phòng trừ bệnh,... cũng được các tác giả cập nhật trong cuốn sách nhằm giúp bà con, những người làm nghề trồng dâu trong cả nước có kinh nghiệm, kiến thức cần thiết và vươn lên làm giàu bằng nghề dâu.