Ebook Kỹ thuật nuôi trồng cấy lan: Phần 1 - Trần văn Huân, Văn Tích Lượm

Cuốn sách "Kỹ thuật nuôi trồng cấy lan" cung cấp cho người đọc các kỹ thuật nuôi trồng và cấy một số giông lan được nhiều người yêu thích. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách để cùng tham khảo cấu trúc, đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi trồng và cấy một số giống lan như: Monopodiai, chiloschista lunifera, oncidium papilio,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.