Ebook Giao tiếp bằng trái tim: Phần 2 - NXB Phương Đông

Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Học tập từ bi và bao dung; Quan tâm và cống hiến. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.