Ebook Giao tiếp bằng trái tim: Phần 1 - NXB Phương Đông

Phần 1 ebook gồm nội dung chính: Biết lắng nghe và chân thành trong giao tiếp; Học cách khen ngợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.