Ebook Địa lý du lịch: Phần 2 - PTS Nguyễn Minh Tuệ

Trong phần 2 của cuốn sách "Địa lý du lịch" tác giả phân tích sâu về tiềm năng du lịch ở mỗi vùng có giá trị đối với trong và ngoài nước. Qua đó người làm công tác du lịch có thể xác định những tuyến, điểm du lịch thích hợp nhất để tổ chức các hoạt động du lịch cho phù hợp với khách du lịch nội địa cũng như khách quốc tế.