Ebook Dạy trẻ phương pháp tư duy: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Người thợ mộc và người tư duy, thao tác cơ bản, cấu trúc, quan điểm, nguyên lý, thói quen,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.