Ebook Dạy trẻ phương pháp tư duy: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Suy nghĩ mới về cách tư duy, thông tin và suy nghĩ, trí thông minh và suy nghĩ, lối suy nghĩ phê phán, sự phân tích và sự thiết kế,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.