Ebook Chính sách thuế năm 2008: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Chính sách thuế năm 2008" cung cấp cho người đọc những hướng dẫn chi tiết thực thi các sắc lệnh hiện hành bao gồm: Quy định về thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2008, những quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2008,... Mời các bạn cùng tham khảo.