Ebook Các văn bản pháp luật về thuế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Các văn bản pháp luật về thuế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biên soạn bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhằm phổi biến các văn bản pháp luật quan trọng về thuế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới bạn đọc trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.