Ebook Bài tập tiếng Anh 7 có đáp án (Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục) : Phần 1 - Lưu Hoằng Trí

Cuốn sách Bài tập tiếng Anh 7 mới của tác giả Lưu Hoằng Trí bao gồm sách và file đáp án đính kèm nhằm giúp các em học sinh nâng cao các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (getting started), communication, closer look... Nội dung phần 1 của cuốn sách gồm các dạng bài tập tiếng Anh tử unit 1 đến unit 1 đến unit 7 nhằm phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Anh thông qua kĩ năng nói, đọc, viết trong đó có chú ý đến tâm lí lứa tuổi cùa học sinh lóp 7. Bài tập dành cho mỗi đơn vị bài học bao gồm: Phonetics (Ngữ âm), Vocabulary & Grammar, Reading (đọc), Speaking (nói), Writing (viết), hai bài kiêm tra: Test 1 & Test 2 (mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi với bài tập phát triển các kĩ năng trên). Các bài “Test yourself” giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức, và rèn luyện các kĩ năng sau mồi 3 đơn vị bài học. Mời các bạn cùng tham khảo.