Ebook Bài tập bổ sung tiếng Anh 9: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu các bài kiểm tra (test) dành cho học kì I và học kì II và các đề kiểm tra học kì I và II. Các em học sinh có thể tự kiểm tra và đánh giá khả năng qua các dạng bài tập này ở trường cũng như ở nhà, qua đó sẽ tự mình hoàn thiện hơn những kiến thức cần thiết để đạt hiệu quả cao trong học tập. Hi vọng quyển sách “Bài tập bổ sung tiếng Anh 9” sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý phụ huynh để hướng dẫn giúp đỡ đồng thời kiểm tra việc ôn tập ở nhà của con em mình, quý thầy cô có thể sử dụng quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm.