Ebook Bài tập bổ sung tiếng Anh 9: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Cuốn sách Bài tập bổ sung tiếng Anh 9 của tác giả Võ Thị thúy Anh là tài liệu được soạn thảo theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo hiện hành. Phần 1 của cuốn sách cung cấp đầy đủ và đa dạng các loại hình bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bám sát các chủ điểm ngữ pháp trong từng đơn vị bài học của sách giáo khoa 9. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích nhằm giúp các thầy cô có thêm tư liệu để soạn giảng, kiểm tra đánh giá trình độ của học sinh. Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách.