Ebook 3 bí quyết của người thành đạt: Phần 2 - NXB Văn hóa văn nghệ

Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. Ebook 3 bí quyết của người thành đạt của Jim Randel nhằm giúp chúng ta tahy đổi suy nghĩ về chính tiềm năng của bản thân mình. Từ đó, ebook tạo cảm hứng giúp chúng ta đạt đến đích cao hơn.