Bài giảng Khoa học đất - Chương 1: Các khái niệm, thành phần và vai trò của đất

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, thành phần và vai trò của đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.