Bài giảng Công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi - ThS. Trương Hải Nhung

Bài giảng Công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi cung cấp cho các bạn một số kiến thức về vai trò ngành chăn nuôi, các thách thức hiện tại; định nghĩa giống và nhân giống; chọn và nhân giống theo truyền thống; công nghệ gen trong chọn giống; sông nghệ sinh học trong chăn nuôi gia súc; Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thuỷ sản.