• Sổ tay tập huấn nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia

  Sổ tay tập huấn nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia

  Ấn phẩm này nhằm trang bị cho các nhà đào tạo, thực hành và hoạch định chính sách của các cơ quan môi trường và lồng ghép giới hiểu biết về những khái niệm cơ bản và cách tiếp cận các chính sách, chiến lược và biện pháp giảm thiểu có tính tới yếu tố giới. Ấn phẩm này bao quát những khái niệm then chốt về giới và biến đổi khí hậu, và...

   80 p btu 31/05/2018 4 0

 • Ebook Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam

  Ebook Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam

  Ebook Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam có bố cục nội dung gồm 3 chương chính, đó là: Chương 1, quy mô và xu hướng di cư; chương 2, các đặc trưng nhân khẩu học và điều kiện kinh tế - xã hội của người di cư, chương 3, đô thị hóa và tác động của di cư đến đô thị hóa.

   100 p btu 31/05/2018 6 0

 • Ebook Chuyện thời bao cấp: Phần 1 - NXB Thông Tấn

  Ebook Chuyện thời bao cấp: Phần 1 - NXB Thông Tấn

  Phần 1 quyển sách gồm 15 câu chuyện nhỏ. Cuốn sách là tập hợp các bài viết của một số tác giả kể lại những câu chuyện chân thực về những khó khăn, thiếu thốn, tình trạng khan hiếm hàng hoá, lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu của đời sống con người và những tư duy, suy nghĩ, mong ước rất giản dị của mọi người thời...

   58 p btu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Chuyện thời bao cấp: Phần 2 - NXB Thông Tấn

  Ebook Chuyện thời bao cấp: Phần 2 - NXB Thông Tấn

  Nối tiếp phần 1, phần 2 quyển sách gồm 17 câu chuyện nhỏ. Trải qua thời kỳ khó khăn như vậy, nhưng nhân dân ta vẫn vượt qua. Chúng ta đã trăn trở, tìm tòi được con đường đi phù hợp với quy luật phát triển chung của thời đại và thực tiễn của Việt Nam. Nhờ đó, đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đời sống nhân dân...

   70 p btu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Tập huấn Giới và Dự án phát triển

  Ebook Tập huấn Giới và Dự án phát triển

  Tài liệu Tập huấn Giới và Dự án phát triển trình trình bày nội dung: Chương trình tập huấn, mục tiêu của khóa tập huấn, khái niệm giới và giới tính, xã hội hóa giới, định kiến giới, vai trò giới, nhu cầu giới, bình đẳng giới, phân tích giới, giới trong dự án phát triển - nội dung cơ bản của một dự án phát triển,... Mời các bạn cùng tham...

   19 p btu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Tóm tắt luật bình đẳng giới

  Ebook Tóm tắt luật bình đẳng giới

  Ebook Tóm tắt luật bình đẳng giới do Bùi Thị Kim chủ biên và trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em pháy hành trình bày nội dung về Luật bình đẳng giới: Những nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo bình đẳng giới; bình đẳng giới trong các lĩ nh vực của đời sống xã hội và gia đình; các...

   25 p btu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Hình ảnh các tổ chức xã hội dân sự trên một số báo in và báo mạng - NXB Thế Giới

  Ebook Hình ảnh các tổ chức xã hội dân sự trên một số báo in và báo mạng - NXB Thế Giới

  Trên thế giới, tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS) là những tổ chức rất năng động có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Ở Việt Nam, các tổ chức xã hội đã ngày càng phát triển và cũng được khẳng định vai trò không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước. Tài liệu gồm các nội dung chính: 1. Đặt vấn đề; 2. Tổng quan...

   53 p btu 30/04/2018 17 0

 • Ebook Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức: Phần 1

  Ebook Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giới thiệu tổng quan, các kết quả khảo sát (Cảm nhận và trải nghiệm về tham nhũng, hiệu quả của các biện pháp phòng chống tham nhũng). Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p btu 09/01/2018 53 2

 • Ebook Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức: Phần 2

  Ebook Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hiệu quả của các biện pháp phòng chống tham nhũng, so sánh với Khảo sát năm 2005, so sánh với các cuộc khảo sát khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p btu 09/01/2018 55 2

 • Ebook Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Phần 1

  Ebook Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Phần 1

  Cuốn sách “Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt” gồm 4 chương chính. Chương 1 giới thiệu và phương pháp luận. Chương 2 phân tích mức sinh và xu hướng sinh hiện tại của Việt Nam qua số liệu của các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Chương 3 trình bày...

   64 p btu 09/01/2018 64 1

 • Ebook Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Phần 2

  Ebook Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt" gồm một số biểu tổng hợp, các phụ lục, các biểu phân tích, các hình phân tích, và một số bản đồ dân số Việt Nam. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà hoạch định chính...

   212 p btu 09/01/2018 54 1

 • Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - PGS.TS Bảo Huy

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - PGS.TS Bảo Huy

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - PGS.TS Bảo Huy nhằm cung cấp và chia sẻ với người đọc về các vấn đề nói trên trong đó tập trung vào việc phân tích, làm rõ các chủ đề chính: Khái niệm khoa học, công nghệ; phương pháp luận tiếp cận khoa học; logic của tiến trình nghiên cứu;...

   62 p btu 09/01/2018 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số