• Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: Phần 1 - CĐ Y tế Hà Đông

  Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: Phần 1 - CĐ Y tế Hà Đông

  Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm mục tiêu của tài liệu nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về nghiệp vụ quản lý, quản lý chương trình DS-KHHGĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu.

   51 p btu 23/06/2017 3 0

 • Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: Phần 2 - CĐ Y tế Hà Đông

  Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: Phần 2 - CĐ Y tế Hà Đông

  Phần 2 Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình trình bày các nội dung: Quản lý các dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình; quản lý đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ dân số; giám sát, đánh giá trong chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở.

   34 p btu 23/06/2017 2 0

 • Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 1 - Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 1 - Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 1 gồm nội dung 1 và 2, trình bày về truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền vận động chuyển đổi hành vi về dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình.

   76 p btu 23/06/2017 3 0

 • Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 2 - Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 2 - Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 2 gồm nội dung 3,4 và 5, trình bày về lập kế hoạch vận động - tuyên truyền chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ, theo dõi, giám sát hoạt động vận động tuyên truyền chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ và đánh giá việc thực hiện kế hoạch vận động - tuyên truyền.

   45 p btu 23/06/2017 5 0

 • Lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu tôn giáo

  Lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu tôn giáo

  Xã hội học tôn giáo sử dụng các công cụ và phương pháp xã hội học để nghiên cứu những tác động qua lại giữa tôn giáo và xã hội. Một trong những công cụ rất quan trọng là xây dựng và sử dụng lý thuyết cho hoạt động nghiên cứu. Bài viết giới thiệu 5 lý thuyết xã hội học và việc vận dụng các lý thuyết này trong nghiên cứu tôn giáo hiện...

   8 p btu 23/06/2017 4 0

 • An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và định hướng đến 2030

  An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và định hướng đến 2030

  Mời các bạn tham khảo bài viết An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và định hướng đến 2030 để nắm bắt những nội dung về an sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới; định hướng đến 2030. Mời các bạn tham khảo.

   9 p btu 23/06/2017 3 0

 • Phân tầng xã hội nền kinh tế trong các gia đình đô thị và nông thôn Việt Nam hiện nay

  Phân tầng xã hội nền kinh tế trong các gia đình đô thị và nông thôn Việt Nam hiện nay

  Dưới đây là bài viết Phân tầng xã hội nền kinh tế trong các gia đình đô thị và nông thôn Việt Nam hiện nay. Bài viết bao gồm những nội dung về phân tầng xã hội về lao động và việc làm, phân tầng xã hội về thu nhập ở các gia đình, phân tầng xã hội chi tiêu ở các hộ gia đình.

   7 p btu 23/06/2017 8 0

 • Xu hướng phân tầng xã hội và công bằng xã hội qua khảo sát 5 tỉnh, thành phố ở Việt Nam

  Xu hướng phân tầng xã hội và công bằng xã hội qua khảo sát 5 tỉnh, thành phố ở Việt Nam

  Bài viết Xu hướng phân tầng xã hội và công bằng xã hội qua khảo sát 5 tỉnh, thành phố ở Việt Nam bao gồm những nội dung về xu hướng phân tầng xã hội và thực hiện công bằng xã hội; đề xuất một số nhóm giải pháp cho vấn đề này.

   10 p btu 23/06/2017 2 0

 • Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2009 - 2049: Phần 2

  Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2009 - 2049: Phần 2

  Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2009 - 2049: Phần 2 nêu lên các biểu dự báo dân số Việt Nam ở các vùng trong cả nước theo từng giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2049. Với các bạn chuyên ngành Dân số gia đình thì đây là tài liệu hữu ích.

   159 p btu 23/06/2017 0 0

 • Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2009 - 2049: Phần 1

  Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2009 - 2049: Phần 1

  Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2009 - 2049: Phần 1 nêu lên một số nguồn số liệu, phương pháp và kết quả dân số; các biểu kết quả về dự bao dân số Việt Nam 2009 - 2049. Mời các bạn tham khảo ebook để nắm bắt nội dung chi tiết.

   159 p btu 23/06/2017 1 0

 • Ebook Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục: Phần 1

  Ebook Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục: Phần 1

  Tài liệu cung cấp cho người đọc những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xã hội hóa công tác giáo dục thông qua 2 phần. Phần 1 trình bày tổng quan về xã hội hóa công tác giáo dục như: Một số cách hiểu hiện nay, khái niệm xã hội hóa công tác giáo dục, nội dung công tác xã hội hóa giáo dục, ý nghĩa công tác xã hội hóa giáo dục. Mời các bạn cùng...

   26 p btu 30/04/2017 3 0

 • Ebook Nghiên cứu nguồn Nhân lực và Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác xã hội ở Việt Nam - Unicef

  Ebook Nghiên cứu nguồn Nhân lực và Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác xã hội ở Việt Nam - Unicef

  Ebook "Nghiên cứu nguồn Nhân lực và Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác Xã hội ở Việt Nam" trình bày những kết quả của nghiên cứu về nguồn nhân lực và những nhu cầu đào tạo cho sự phát triển tiếp theo của công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.

   108 p btu 30/04/2017 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số