• Bài giảng Kỹ năng tư vấn và tham vấn

  Bài giảng Kỹ năng tư vấn và tham vấn

  Bài giảng Kỹ năng tư vấn và tham vấn trình bày khái niệm, vai trò của tư vấn đối với nhân viên công tác xã hội, cũng như những kỹ năng tư vấn cần có đối với một nhân viên công tác xã hội.

   24 p btu 26/09/2017 1 0

 • Bài giảng Chăm sóc trẻ lành mạnh

  Bài giảng Chăm sóc trẻ lành mạnh

  Mục tiêu bài giảng giúp người học biết được các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ lành mạnh; biết được các vấn đề cần tư vấn cho trẻ và cha mẹ trong các thời kì.

   21 p btu 26/09/2017 3 0

 • Bài giảng Tiếp cận về việc làm cho người khuyết tật hiện nay

  Bài giảng Tiếp cận về việc làm cho người khuyết tật hiện nay

  Bài giảng Tiếp cận về việc làm cho người khuyết tật hiện nay có nội dung nghiên cứu về vấn đề việc làm cho người khuyết tật dưới các cách tiếp cận khác nhau từ khía cạnh kinh tế đến vấn đề nhân quyền, từ vấn đề chính sách đến dịch vụ xã hội, từ việc đào tạo đến việc tạo cơ hội việc làm.

   16 p btu 26/09/2017 1 0

 • Xã hội học Văn học ở Việt Nam: Từ thực trạng đến triển vọng phát triển

  Xã hội học Văn học ở Việt Nam: Từ thực trạng đến triển vọng phát triển

  Bài viết Xã hội học Văn học ở Việt Nam: Từ thực trạng đến triển vọng phát triển nêu lên từ một lối viết khác đến phép thử phê bình của xã hội học Văn học ở Việt Nam; triển vọng phát triển của một khuynh hướng nghiên cứu.

   10 p btu 24/08/2017 6 0

 • Nghiên cứu phân tầng xã hội ở Nam bộ (Nhìn từ đóng góp của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ)

  Nghiên cứu phân tầng xã hội ở Nam bộ (Nhìn từ đóng góp của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ)

  Nghiên cứu phân tầng xã hội ở Nam bộ (Nhìn từ đóng góp của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ) điểm qua những công trình về cơ cấu phân tầng xã hội ở Nam bộ do các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ thực hiện trong 40 năm qua, từ đó nêu lên một số nhận xét về đóng góp của hướng nghiên cứu này.

   16 p btu 24/08/2017 2 0

 • Thích ứng xã hội của sinh viên nội trú trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Thích ứng xã hội của sinh viên nội trú trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết đề cập kết quả khảo sát thực trạng thích ứng xã hội của 126 sinh viên (SV) nội trú Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) trên ba mặt: nhận thức, thái độ và hành vi. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên nội trú Trường ĐHSP TPHCM thích ứng xã hội ở mức thấp. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất một số...

   7 p btu 24/08/2017 2 0

 • An sinh gia đình tại nông thôn Nam bộ hiện nay

  An sinh gia đình tại nông thôn Nam bộ hiện nay

  Bài viết An sinh gia đình tại nông thôn Nam bộ hiện nay phân tích một số xu hướng xã hội đã và đang xảy ra làm suy giảm khả năng đáp ứng của gia đình đó là: Sự biến động về sở hữu đất, cơ hội nông nghiệp, cơ hội sinh kế có được từ mạng lưới trao đổi kinh tế nông thôn.

   12 p btu 24/08/2017 2 0

 • Mô hình an sinh xã hội: Khung khổ lý thuyết và phác thảo ở Việt Nam

  Mô hình an sinh xã hội: Khung khổ lý thuyết và phác thảo ở Việt Nam

  Bài viết Mô hình an sinh xã hội: Khung khổ lý thuyết và phác thảo ở Việt Nam khái quát những mô hình lý thuyết an sinh xã hội ở các quốc gia trong các giai đoạn phát triển khác nhau, qua đó phác thảo khung khổ lý thuyết cho mô hình an sinh xã hội tại VN.

   8 p btu 24/08/2017 6 0

 • An sinh xã hội và nghèo đói đối với sự phát triển, phát triển bền vững của các tộc người thiểu số (Trường hợp người Khmer Nam bộ)

  An sinh xã hội và nghèo đói đối với sự phát triển, phát triển bền vững của các tộc người thiểu số (Trường hợp người Khmer Nam bộ)

  Bài viết An sinh xã hội và nghèo đói đối với sự phát triển, phát triển bền vững của các tộc người thiểu số (Trường hợp người Khmer Nam bộ) nêu lên kết quả thực hiện, những khó khăn hạn chế, nguyên nhân và giải pháp phát triển an sinh xã hội.

   8 p btu 24/08/2017 5 0

 • Một số vấn đề về bất bình đẳng giới ở Việt Nam

  Một số vấn đề về bất bình đẳng giới ở Việt Nam

  Bài viết Một số vấn đề về bất bình đẳng giới ở Việt Nam đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới bất bình đẳng giới liên quan chủ yếu đến năng suất và hiệu quả lao động, những mặt tồn tại và giải pháp hướng tới sự bình đẳng giới trong xã hội.

   13 p btu 24/08/2017 6 0

 • An sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  An sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  Bài viết An sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới nêu lên nhận thức về an sinh xã hội; chủ trương, quan điểm của Đảng về an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới, thực trạng đảm bảo an sinh xã hội; phương pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới.

   11 p btu 24/08/2017 5 0

 • Thuyết kiến tạo xã hội trong nghiên cứu khoa học chính sách

  Thuyết kiến tạo xã hội trong nghiên cứu khoa học chính sách

  Thuyết kiến tạo xã hội của Anne Schneider (Giáo sư trường Đại học bang Arizona) và Helen Ingram (Giáo sư trường Đại học California, Irvine) cho thấy các kiến tạo xã hội tức là các hình dung của xã hội về các nhóm dân số mục tiêu có ảnh hưởng nhất định tới sự hình thành và biến đổi chính sách nói chung và chính sách xã hội nói riêng. Mời các bạn...

   8 p btu 24/08/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số