• Ebook Mô hình khuyến khích đa lợi ích: Các lựa chọn cho kế hoạch hành động REDD của tỉnh Lâm Đồng

  Ebook Mô hình khuyến khích đa lợi ích: Các lựa chọn cho kế hoạch hành động REDD của tỉnh Lâm Đồng

  Ebook là kết quả của dự án “Cung cấp Đa Lợi ích từ REDD+ ở khu vực Đông Nam Á (MB-REDD), được thực hiện bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV. Dự án MB-REDD là một phần của Chương trình Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (ICI). Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU) Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ sáng kiến này trên cơ sở quyết...

   37 p btu 29/01/2019 60 0

 • Ebook Xã hội học lối sống

  Ebook Xã hội học lối sống

  Ebook Xã hội học học lối sống có kết cấu nội dung gồm 7 chường giới thiệu đến người học các kiến thức về: khái niệm - đối tượng - chức năng - nhiệm vụ và phương pháp của xã hội học lối sống, cơ cấu lối sống và những điều kiện sống, qui luật của sự hình thành lối sống, lối sống truyền thống của ngươi Việt Nam,... Để nắm...

   60 p btu 12/07/2018 103 0

 • Sổ tay tuyên truyền viên thôn, bản

  Sổ tay tuyên truyền viên thôn, bản

  Sổ tay tuyên truyền viên thôn, bản có cấu trúc gồm 4 phần, cung cấp các kiến thức tóm tắt cơ bản về REDD, chương trình UN-REDD và hoạt động của người dân địa phương để tham gia chương trình UN-REDD; giới thiệu cụ thể trách nhiệm của tuyên truyền viên cơ sở và các loại hình truyền thông có thể tiến hành; hướng dẫn cụ thể một số kỹ năng...

   36 p btu 12/07/2018 93 0

 • Giáo trình Tôn giáo học đại cương - Hoàng Ngọc Vĩnh

  Giáo trình Tôn giáo học đại cương - Hoàng Ngọc Vĩnh

  Cuốn “Giáo trình Tôn giáo học đại cương” với ba chương đã trình bày cô đọng, dễ hiểu các kiến thức về tôn giáo, giúp cho sinh viên có cơ sở nắm vững các kiến thức về: Một số quan điểm của Mác, Ăngghen và Lênin về tôn giáo; một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa...

   157 p btu 12/07/2018 96 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương: Giới và Kinh tế

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương: Giới và Kinh tế

  Nội dung ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương: Giới và Kinh tế trình bày những khái niệm kinh tế cơ bản, những khái niệm giới cơ bản, cách thức tương tác của kinh tế và giới, thị trường, cầu và cung và giải thích tầm quan trọng của giới đối với kinh tế.

   44 p btu 12/07/2018 85 0

 • Sổ tay hướng dẫn Phát triển cộng đồng (Tài liệu dành cho người làm công tác phát triển cộng đồng)

  Sổ tay hướng dẫn Phát triển cộng đồng (Tài liệu dành cho người làm công tác phát triển cộng đồng)

  Cuốn Sổ tay bao gồm 7 chương và đi từ những khái niệm, nguyên tắc cơ bản nhất của phát triển cộng đồng đến các bước đi cụ thể kèm theo những lưu ý thực tiễn để giúp người làm công tác phát triển cộng đồng có thể dễ dàng áp dụng và tìm ra những câu trả lời khi gặp vướng mắc trong quá trình làm công tác phát triển cộng đồng.

   124 p btu 12/07/2018 78 0

 • Ebook về người đồng tính, song tính và chuyển giới

  Ebook về người đồng tính, song tính và chuyển giới

  Nội dung ebook trình bày bối cảnh luật pháp về tập hợp quần chúng trong các tổ chức quần chúng, huy động quần chúng trong các tổ chức xã hội dân sự, tụ tập và an ninh công cộng, kỳ thị xã hội và phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới.

   74 p btu 12/07/2018 100 0

 • Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 1 - Các cách tiếp cận và giá trị

  Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 1 - Các cách tiếp cận và giá trị

  Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 1 - Các cách tiếp cận và giá trị trình bày giải thích một số khái niệm, khái niệm cộng đồng, khái niệm quản lý cộng đồng, cách tiếp cận của quản lý cộng đồng, giá trị của quản lý cộng đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p btu 12/07/2018 83 0

 • Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 2 - Quy trình thực hiện Quản lý cộng đồng

  Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 2 - Quy trình thực hiện Quản lý cộng đồng

  Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 2 - Quy trình thực hiện Quản lý cộng đồng trình bày nội dung về giải thích một số khái niệm, Ông Biềng kể về việc thực hiện quản lý cộng đồng, các nguyên tắc cơ bản trong quản lý cộng đồng, quy trình thực hiện quản lý cộng đồng, giám sát việc thực hiện các dự án cộng đồng, các chủ đề nâng cao năng lực...

   25 p btu 12/07/2018 98 0

 • Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 3 - Quản lý tài chính các tiểu dự án cộng đồng

  Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 3 - Quản lý tài chính các tiểu dự án cộng đồng

  Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 3 - Quản lý tài chính các tiểu dự án cộng đồng trình bày giải thích một số khái niệm, các bên liên quan trong quản lý tài chính, lập kế hoạch ngân sách, thực hiên - quyết toán tiểu dự án, các yêu cầu về hóa đơn chứng từ, quyết toán tiểu dự án, báo cáo tài chính, các bài hoc kinh nghiệm trong quản lý tài chính,......

   34 p btu 12/07/2018 86 0

 • Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 4 - Các kinh nghiệm áp dụng quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Ebook Quản lý cộng đồng: Cuốn 4 - Các kinh nghiệm áp dụng quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Quản lý cộng đồng: Cuốn 4 - Các kinh nghiệm áp dụng quản lý cộng đồng tại Việt Nam trình bày nội dung về: mô hình cộng đồng tự quản tại Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, mô hình “Câu lạc bộ cộng đồng” tại Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, mô hình “Thôn tự quản” tại Huyện Văn Quan và Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn, mô hình “Tổ tự...

   15 p btu 12/07/2018 102 0

 • Ebook Tìm hiểu về quyền con người: Tài liệu hướng dẫn về giáo dục Quyền con người - NXB Tư Pháp

  Ebook Tìm hiểu về quyền con người: Tài liệu hướng dẫn về giáo dục Quyền con người - NXB Tư Pháp

  Cuốn sách "Tìm hiểu về quyền con người" mà bạn đọc đang có trong tay, được các chuyên gia hàng đầu của tổ chức Mạng lưới an ninh con người, do Wolfgang Benedek là chủ biên, được Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu quyền con người và dân chủ châu Âu (ETC), ấn hành tại thành phố Graz (Áo), năm 2006. Cuốn sách được biên soạn công phu, bao quát những vấn...

   106 p btu 30/06/2018 93 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số