• Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong xây dựng các ứng dụng mạng theo giao thức TCP/IP

  Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong xây dựng các ứng dụng mạng theo giao thức TCP/IP

  Giao thức TCP/IP đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng mạng. Các ứng dụng TCP/IP thường được viết bằng C/C++ và gọi các hàm thư viện được hỗ trợ sẵn. Tuy nhiên, do có nhiều phiên bản thư viện hàm trên Unix và Windows nên người lập trình gặp khó khăn trong việc tái sử dụng mã nguồn đã được viết. Mặt khác, bản thân giao...

   10 p btu 25/09/2018 3 0

 • Đánh giá một số giao thức định tuyến đa đường giảm thời gian trễ trong mạng Manet

  Đánh giá một số giao thức định tuyến đa đường giảm thời gian trễ trong mạng Manet

  Trong những năm gần đây có một hướng tiếp cận mới cho bài toán định tuyến trong mạng MANET là định tuyến đa đường. Bài báo này trình bày một cách tổng quan về các đặc điểm chính trong cơ chế hoạt động của một số giao thức định tuyến đa đường mới cho mạng MANET tiếp cận theo mục tiêu giảm thời gian trễ, sau đó thực hiện việc phân...

   7 p btu 25/09/2018 2 0

 • Đánh giá hiệu năng đảm bảo chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP qua mô hình Diffserv

  Đánh giá hiệu năng đảm bảo chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP qua mô hình Diffserv

  Bài viết giới thiệu cách thức hoạt động của mô hình DiffServ, cách thức xử lý gói và mỗi loại lưu lượng được ánh xạ tới một PHB (Per-Hop Behavior). Các PHB được thực hiện tại các bộ định tuyến bằng cách xếp hàng và quản lý ở điểm tắc nghẽn. Vì vậy, bằng cách ánh xạ các loại lưu lượng tới PHB khác nhau, bộ định tuyến có thể đảm...

   7 p btu 25/09/2018 5 0

 • Sự hài lòng trong công việc, mối quan hệ với cam kết tổ chức và ý định nghỉ việc – Trường hợp các nhân viên kỹ thuật ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

  Sự hài lòng trong công việc, mối quan hệ với cam kết tổ chức và ý định nghỉ việc – Trường hợp các nhân viên kỹ thuật ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

  Mục tiêu của bài viết nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng trong công việc, của hài lòng công việc đến cam kết tổ chức, của hài lòng công việc và cam kết tổ chức đến ý định nghỉ việc của các nhân viên kỹ thuật tại các công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin.

   14 p btu 25/09/2018 3 0

 • Cải tiến phát hiện tấn công sử dụng văn phạm nối cây trong lập trình gen

  Cải tiến phát hiện tấn công sử dụng văn phạm nối cây trong lập trình gen

  Trong bài viết này, tác giả trình bày các nghiên cứu về kỹ thuật lập trình gen và phân tích các thuộc tính của các kiểu tấn công mạng để từ đó đề xuất ứng dụng lập trình gen nhằm nâng cao khả năng phát hiện tấn công mạng. Bố cục bài báo được trình bày như sau: Sau mục 1 giới thiệu, mục 2 kiến thức nền tảng sẽ giới thiệu các công trình...

   22 p btu 25/09/2018 4 0

 • Đánh giá hiệu năng của một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây

  Đánh giá hiệu năng của một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây

  Bài báo này nhằm mục tiêu đánh giá một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây (WLAN). Các giải pháp 802.11e EDCA, Static mapping, Adaptive mapping được thực hiện dựa trên thuật toán quản lý hàng đợi kết hợp với việc mã hóa file video theo chuẩn MPEG-4 [3], nhằm đảm bảo việc truyền file video và tận dụng không gian hàng đợi một cách hiệu...

   8 p btu 25/09/2018 3 0

 • Bảo mật lớp Vật lý trong mạng không dây

  Bảo mật lớp Vật lý trong mạng không dây

  Bài viết Bảo mật lớp Vật lý trong mạng không dây trình bày cách tiếp c ận để giải quyết vấn đề bảo mật trong mạng không dây ở lớp vật lý. Để áp dụng các cách tiếp cận này, chúng tôi xét mô hình mạng truyền thông không dây MISO (Multi Input-Single Output) có nhiễu giả và sử dụng kênh truyền không đồng nhất Rayleigh/Rician,... Mời các bạn cùng...

   13 p btu 25/09/2018 4 0

 • Mô hình tham chiểu kiểu OSI cho điện toán đám mây công cộng

  Mô hình tham chiểu kiểu OSI cho điện toán đám mây công cộng

  Bài viết trình bày mô hình tham chiếu OSI (Open Systems Interconnection) của điện toán đám mây. Ngoài ra, tác giả hướng dẫn người đọc thảo luận về các khái niệm cơ bản về mạng và các nguyên tắc cơ bản như mô hình OSI mà chúng tôi sẽ trình bày trong phần nội dung.

   8 p btu 25/09/2018 5 0

 • Đánh giá hiệu năng mạng trên điện toán đám mây Openstack

  Đánh giá hiệu năng mạng trên điện toán đám mây Openstack

  Mục đích của bài báo là nghiên cứu hiệu năng mạng của Openstack triển khai trên phiên bản Neutron. Các thông số về hiệu năng như thông lượng, vấn đề mất gói tin, thời gian trễ gói tin sẽ được đánh giá theo giao thức UDP dựa vào công cụ IPERF.

   14 p btu 25/09/2018 6 0

 • Ứng dụng kỹ thuật CDMA quang trong mạng chuyển mạch Burst quang

  Ứng dụng kỹ thuật CDMA quang trong mạng chuyển mạch Burst quang

  Giải pháp sử dụng kỹ thuật CDMA quang trong xử lý tiêu đề của mạng chuyển mạch burst quang (OBS) là chủ đề đang được mọi người quan tâm. Giải pháp này không những cho phép được xử lý tiêu đề được thực hiện hoàn toàn trong suốt trên miền quang mà còn cải thiện đáng kể tốc độ xử lý. Với giải pháp được đề xuất, mạng OBS sẽ giải...

   6 p btu 25/09/2018 2 0

 • Nhận dạng ký tự bằng mạng Neural lan truyền ngược

  Nhận dạng ký tự bằng mạng Neural lan truyền ngược

  Bài báo giới thiệu một phương pháp nhận dạng ký tự, đó là kỹ thuật mạng Neural lan truyền ngược. Kỹ thuật này hiện nay được ứng dụng rộng rãi giúp người dùng không phải mất thời gian và công sức cho việc nhập lại văn bản từ file ảnh chứa văn bản (đã được scan hoặc dùng các thiết bị khác chụp lại).

   5 p btu 25/09/2018 4 0

 • Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin

  Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin

  Bài viết này có 2 phần chính: (1) tổng quan cơ sở lý thuyết về các mô hình nghiên cứu liên quan đến sự thành công của dự án HTTT và (2) đề xuất mô hình tích hợp cho sự thành công của dự án HTTT.

   12 p btu 25/09/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số