• Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 3 - Các ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ. Chương này trình bày các nội dung: Các cách tiếp cận đối với thiết kế ngôn ngữ của CSDL quan hệ, giới thiệu một số ngôn ngữ và phân loại, so sánh và đánh giá, một số ngôn ngữ dữ liệu mức cao, QBE (Query By Example), SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p btu 27/12/2018 13 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 2 - Các mô hình dữ liệu. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử các mô hình dữ liệu, phân loại mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu quan hệ, mô hình dữ liệu thực thể - liên kết, mô hình dữ liệu hướng đối tượng, các bước xây dụng một cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   27 p btu 27/12/2018 11 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 4 - Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mục đích của chuẩn hoá là gì, thế nào là chuẩn hóa, có bao nhiêu chuẩn, phụ thuộc hàm, phép tách các sơ đồ quan hệ, các dạng chuẩn, phụ thuộc đa trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p btu 27/12/2018 13 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 7 - An toàn và toàn vẹn dữ liệu. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: An toàn dữ liệu, ràng buộc dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p btu 27/12/2018 10 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng "Nhập môn cơ sở dữ liệu" trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như: Đại cương về các hệ CSDL, các mô hình dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu với mô hình quan hệ, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p btu 27/12/2018 11 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 6 - Tối ưu hoá câu hỏi. Chương này trình bày những nội dung như: Xử lý câu hỏi truy vấn, tối ưu hóa, kỹ thuật tối ưu hóa, tối ưu hóa logic, tối ưu dựa trên ngữ nghĩa, tính chất của phép toán. Cuối bài giảng có phần bài tập vận dụng giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p btu 27/12/2018 11 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 5 - Tổ chức dữ liệu vật lý. Chương này trình bày những nội dung chủ yếu sau: Tổng quan về tổ chức bộ nhớ ngoài, tổ chức tệp đống, tổ chức tệp băm, tổ chức tệp chỉ dẫn, cây cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p btu 27/12/2018 12 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng "Giới thiệu về đồ án môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu như: Chuẩn hoá các quan hệ, biến đổi sơ đồ thực thể - liên kết sang sơ đồ quan hệ,

   8 p btu 27/12/2018 14 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Đặng Minh Quân

  Chương 4 trình bày về quản lý tập tin. Những nội dung chính trong chương gồm có: Khái niệm về tập tin, cấu trúc thư mục, cài đặt hệ thống tập tin, truy cập hệ thống tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p btu 30/11/2018 14 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu tổng quan về quản lý bộ nhớ, cấp phát bộ nhớ liên tục, cấp phát bộ nhớ không liên tục, bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p btu 30/11/2018 18 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 giới thiệu chung về hệ điều hành. Thông qua chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm về hệ điều hành, các hệ thống máy tính, cấu trúc hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p btu 30/11/2018 12 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 (phần 2) - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 (phần 2) - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 8: Hệ thống phân tán. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, tắc nghẽn, sắp xếp sự kiện, giao dịch nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   22 p btu 30/11/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số