Tuyển tập tài liệu hay ngành Du lịch

Bộ sưu tập "Tuyển tập tài liệu hay ngành Du lịch" sau đây bao gồm các giáo trình, sách tham khảo về kinh doanh du lịch, kinh doanh nhà hàng - khách sạn, nghiệp vụ lễ tân,... nhằm giúp giảng viên và sinh viên ngành Du lịch của trường có nguồn tài liệu học tập và tham khảo bổ ích.