• Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý đất đai

  Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý đất đai

  Mời các bạn cùng tham khảo Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 chuyên ngành Quản lý đất đai sau đây. Tài liệu hữu ích cho những ai chuẩn bị thi công chức chuyên ngành Quản lý đất đai tham khảo.

   3 p btu 17/10/2016 116 1

 • Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Tổ chức nhà nước (Phần thi viết)

  Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Tổ chức nhà nước (Phần thi viết)

  Mời các bạn cùng tham khảo Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành Tổ chức nhà nước (Phần thi viết) sau đây. Tài liệu hữu ích cho những ai chuẩn bị thi công chức chuyên ngành Tổ chức nhà nước tham khảo.

   6 p btu 17/10/2016 104 1

 • Đề thi kết thúc học phần Nhập môn lưu trữ học

  Đề thi kết thúc học phần Nhập môn lưu trữ học

  Đề thi kết thúc học phần Nhập môn lưu trữ học của Trường Cao đẳng sư phạm trung ương. Đề thi gồm có 15 câu hỏi với hình thức thi vấn đáp về lưu trữ học; nghiên cứu lưu trữ học; tài liệu lưu trữ;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   1 p btu 25/07/2016 96 1

 • Đề thi kết thúc học phần Nghiệp vụ văn phòng: Đề số 01

  Đề thi kết thúc học phần Nghiệp vụ văn phòng: Đề số 01

  Đề thi kết thúc học phần Nghiệp vụ văn phòng: Đề số 01 của Trường Đại học Đông Á sẽ giới thiệu tới các bạn 2 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 60 phút. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn tập và làm bài thi của các bạn.

   1 p btu 25/07/2016 128 1

 • Đề thi và đáp án môn Áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

  Đề thi và đáp án môn Áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

  Đề thi và đáp án môn Áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ gồm 4 đề thi kèm đáp án, dành cho các bạn sinh viên Quản trị văn phòng đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết học phần giúp các bạn có thêm tài liệu để tham khảo. Chúc các bạn thi tốt.

   9 p btu 13/06/2016 96 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT1) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   9 p btu 26/02/2016 136 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT26)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT26)

  Đề thi lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT26) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   8 p btu 26/02/2016 142 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT21)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT21)

  Đề thi lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT21) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   8 p btu 26/02/2016 118 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT3) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   8 p btu 26/02/2016 136 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT20)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT20)

  Đề thi lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT20) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   7 p btu 26/02/2016 105 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT29)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT29)

  Đề thi lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT29) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   7 p btu 26/02/2016 127 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT27)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT27)

  Đề thi lý thuyết Quản trị nhà hàng năm 2012 (Mã đề LT27) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   7 p btu 26/02/2016 109 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số