• Bài giảng Thiết kế và tổ chức tour du lịch

  Bài giảng Thiết kế và tổ chức tour du lịch

  Bài giảng "Thiết kế và tổ chức tour du lịch" gồm 3 chương trình bày các nội dung: một số vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành, thiết kế chương trình du lịch, tổ chức thực hiện chương trình du lịch, trang bị cho sinh viên những kiến thức về: các tuyến điểm du lịch, quản trị kinh doanh, nguồn nhân lực, du lịch và maketting du lịch.

   110 p btu 03/11/2017 134 1

 • Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh - TS. Nguyễn Ngọc Điệp

  Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh - TS. Nguyễn Ngọc Điệp

  Bài giảng "Đàm phán trong kinh doanh" của TS. Nguyễn Ngọc Điệp gồm có các nội dung chính như: Đàm phán là gì, các giai đoạn của đàm phán, chuẩn bị đàm phán tiến hành đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài giảng hơn.

   66 p btu 03/11/2017 125 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Cao Thị Thẩm

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Cao Thị Thẩm

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp nhằm giúp các bạn trình bày được khái niệm, mục đích giao tiếp, vai trò ý nghĩa giao tiếp, các hình thức giao tiếp và cách vận dụng những kỹ năng giao tiếp vào thực tế. Tài liệu này sẽ là hành trang cho bạn trong cuộc sống hằng ngày cũng như công việc.

   40 p btu 25/10/2017 96 1

 • Bài giảng Phân hạng đất đai

  Bài giảng Phân hạng đất đai

  Nội dung của bài giảng trình bày về đặc điểm của đất đai, quan điểm về phân hạng đất đai, một số khái niệm, thuật ngữ chuyên môn, thực tiễn về công tác đánh giá phân hạng đất đai ở Việt Nam, các văn bản pháp quy ảnh hưởng đến phân hạng đất đai nội dung của phân hạng đất đai, phương pháp nghiên cứu trong phân hạng đất đai và thực...

   74 p btu 25/10/2017 143 1

 • Bài giảng Luật đất đai - ThS. Phạm Văn Võ

  Bài giảng Luật đất đai - ThS. Phạm Văn Võ

  Nguyên tắc của Luật đất đai: 3.1.Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu; 3.2. Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật; 3.3. Nguyên tắc đặc ưu đối với đất nông nghiệp; 3.4. Nguyên tắc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm.

   19 p btu 25/10/2017 110 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên du lịch-những phẩm chất và năng lực cần có, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan, xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du...

   171 p btu 26/09/2017 136 1

 • Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Tài liệu Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch giới thiệu tới bạn đọc các nội dung chính: Hoạt động hướng dẫn du lịch, năng lực nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch, quy trình hướng dẫn du lịch và phương pháp hướng dẫn du lịch. Tài liệu phục vụ cho các giảng viên, sinh viên ngành du lịch.

   89 p btu 26/09/2017 145 1

 • Học phần: Công tác văn thư lưu trữ

  Học phần: Công tác văn thư lưu trữ

  Phân tích khái niệm, nội dung, yêu cầu, vị trí, ý nghĩa của công tác văn thư, vai trò của công tác văn thư trong việc thực hiện chương trình tổng thể của cải cách thể chế hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020,... là những nội dung chính trong 4 câu hỏi trong bài thuyết trình học phần "Công tác văn thư lưu trữ". Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p btu 22/05/2017 120 1

 • Tiểu luận: Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai

  Tiểu luận: Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai

  Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ cho công tác quản lý đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   33 p btu 28/04/2016 130 2

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục trình bày các nội dung về việc chuẩn bị thuyết trình, cấu trúc bài thuyết trình, giao tiếp phi ngôn từ, xác định mục tiêu thuyết trình, thu thập thông tin,.... Tham khảo tài liệu này để nắm nội dung chi tiết.

   42 p btu 25/03/2016 126 2

 • Bài giảng Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

  Bài giảng Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

  Bài giảng Nhập môn công tác xã hội vó mục tiêu giúp cho người học có thể nắm và hiểu được các khái niệm, các quản điểm cơ bản, các lý thuyết sử dụng trong công tác xã hội. Để từ đó có thể tiếp cận và vận dụng tiến trình giải quyết vấn đề trong công tác xã hội, phương pháp công tác xã hội và trong các lĩnh vực xã hội.

   73 p btu 24/08/2015 138 2

 • Bài giảng Phát triển cộng đồng - CN. Tạ Xuân Hoài

  Bài giảng Phát triển cộng đồng - CN. Tạ Xuân Hoài

  Bài giảng Phát triển cộng đồng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về lịch sử hình thành và lý thuyết phát triển cộng đồng; cách tiếp cận và tìm hiểu cộng đồng; tiến trình phát triển cộng đồng; vai trò - phẩm chất của tác viên phát triển cộng đồng; cách xây dựng và quản lý dự án phát triển cộng đồng.

   96 p btu 24/08/2015 145 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số