• Bài giảng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên du lịch-những phẩm chất và năng lực cần có, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan, xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du...

   171 p btu 26/09/2017 1 0

 • Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Tài liệu Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch giới thiệu tới bạn đọc các nội dung chính: Hoạt động hướng dẫn du lịch, năng lực nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch, quy trình hướng dẫn du lịch và phương pháp hướng dẫn du lịch. Tài liệu phục vụ cho các giảng viên, sinh viên ngành du lịch.

   89 p btu 26/09/2017 1 0

 • Học phần: Công tác văn thư lưu trữ

  Học phần: Công tác văn thư lưu trữ

  Phân tích khái niệm, nội dung, yêu cầu, vị trí, ý nghĩa của công tác văn thư, vai trò của công tác văn thư trong việc thực hiện chương trình tổng thể của cải cách thể chế hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020,... là những nội dung chính trong 4 câu hỏi trong bài thuyết trình học phần "Công tác văn thư lưu trữ". Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p btu 22/05/2017 0 0

 • Tiểu luận: Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai

  Tiểu luận: Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai

  Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ cho công tác quản lý đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   33 p btu 28/04/2016 9 1

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục trình bày các nội dung về việc chuẩn bị thuyết trình, cấu trúc bài thuyết trình, giao tiếp phi ngôn từ, xác định mục tiêu thuyết trình, thu thập thông tin,.... Tham khảo tài liệu này để nắm nội dung chi tiết.

   42 p btu 25/03/2016 9 1

 • Bài giảng Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

  Bài giảng Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

  Bài giảng Nhập môn công tác xã hội vó mục tiêu giúp cho người học có thể nắm và hiểu được các khái niệm, các quản điểm cơ bản, các lý thuyết sử dụng trong công tác xã hội. Để từ đó có thể tiếp cận và vận dụng tiến trình giải quyết vấn đề trong công tác xã hội, phương pháp công tác xã hội và trong các lĩnh vực xã hội.

   73 p btu 24/08/2015 18 1

 • Bài giảng Phát triển cộng đồng - CN. Tạ Xuân Hoài

  Bài giảng Phát triển cộng đồng - CN. Tạ Xuân Hoài

  Bài giảng Phát triển cộng đồng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về lịch sử hình thành và lý thuyết phát triển cộng đồng; cách tiếp cận và tìm hiểu cộng đồng; tiến trình phát triển cộng đồng; vai trò - phẩm chất của tác viên phát triển cộng đồng; cách xây dựng và quản lý dự án phát triển cộng đồng.

   96 p btu 24/08/2015 17 1

 • Bài giảng Nhập môn công tác lưu trữ : Chương 1 - Giới thiệu chung về hoạt động lưu trữ trên thế giới

  Bài giảng Nhập môn công tác lưu trữ : Chương 1 - Giới thiệu chung về hoạt động lưu trữ trên thế giới

  Bài giảng Nhập môn công tác lưu trữ : Chương 1 - Giới thiệu chung về hoạt động lưu trữ trên thế giới giới thiệu cho các bạn một số tổ chức lưu trữ trên thế giới, giới thiệu chung về công tác lưu trữ & một số tổ chức lưu trữ trên thế giới. So sánh công tác lưu trữ ở các nước trên thế giới với Việt Nam.

   19 p btu 24/08/2015 16 0

 • Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 11 - Lê Tân

  Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 11 - Lê Tân

  "Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 11" giới thiệu về danh sách và đệ quy trong lập trình Java. Bài giảng này cung cấp những kiến thức về: danh sách và lớp danh sách, sắp xếp các phần tử của danh sách, danh sách đã sắp xếp, tìm kiếm, đệ quy, ví dụ với các biến đơn và giải thuật đệ quy với biến có cấu trúc trong lập trình Java.

   29 p btu 04/09/2014 22 0

 • Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 10 - Lê Tân

  Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 10 - Lê Tân

  "Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 10" trình bày về mảng trong lập trình Java. Bài giảng giúp các bạn nắm kiến thức về: các loại mảng, xử lý mảng và lớp Vector trong lập trình Java. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   20 p btu 04/09/2014 20 0

 • Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 9 - Lê Tân

  Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 9 - Lê Tân

  "Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 9" trình bày về nhập xuất file, lặp và ngoại lệ trong lập trình Java. Bài giảng này cung cấp những kiến thức về: nhập xuất file, lặp, toán tử điều kiện và lệnh nhảy, kỹ thuật quản lý ngoại tệ trong lập trình Java.

   39 p btu 04/09/2014 23 0

 • Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 8 - Lê Tân

  Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 8 - Lê Tân

  "Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 8" trình bày về thừa kế, đa hình và phạm vi trong lập trình Java. Bài giảng này giúp các bạn nắm thêm những kiến thức về: thừa kế, biến This và quá tải phương thức, tính đa hình, lớp Object, cú pháp lớp gốc, phạm vi truy cập, thực hiện một lớp gốc và phương thức tạo sao chép trong lập trình Java.

   30 p btu 04/09/2014 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số