• Lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu tôn giáo

  Lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu tôn giáo

  Xã hội học tôn giáo sử dụng các công cụ và phương pháp xã hội học để nghiên cứu những tác động qua lại giữa tôn giáo và xã hội. Một trong những công cụ rất quan trọng là xây dựng và sử dụng lý thuyết cho hoạt động nghiên cứu. Bài viết giới thiệu 5 lý thuyết xã hội học và việc vận dụng các lý thuyết này trong nghiên cứu tôn giáo hiện...

   8 p btu 23/06/2017 0 0

 • An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và định hướng đến 2030

  An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và định hướng đến 2030

  Mời các bạn tham khảo bài viết An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và định hướng đến 2030 để nắm bắt những nội dung về an sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới; định hướng đến 2030. Mời các bạn tham khảo.

   9 p btu 23/06/2017 0 0

 • Phân tầng xã hội nền kinh tế trong các gia đình đô thị và nông thôn Việt Nam hiện nay

  Phân tầng xã hội nền kinh tế trong các gia đình đô thị và nông thôn Việt Nam hiện nay

  Dưới đây là bài viết Phân tầng xã hội nền kinh tế trong các gia đình đô thị và nông thôn Việt Nam hiện nay. Bài viết bao gồm những nội dung về phân tầng xã hội về lao động và việc làm, phân tầng xã hội về thu nhập ở các gia đình, phân tầng xã hội chi tiêu ở các hộ gia đình.

   7 p btu 23/06/2017 0 0

 • Xu hướng phân tầng xã hội và công bằng xã hội qua khảo sát 5 tỉnh, thành phố ở Việt Nam

  Xu hướng phân tầng xã hội và công bằng xã hội qua khảo sát 5 tỉnh, thành phố ở Việt Nam

  Bài viết Xu hướng phân tầng xã hội và công bằng xã hội qua khảo sát 5 tỉnh, thành phố ở Việt Nam bao gồm những nội dung về xu hướng phân tầng xã hội và thực hiện công bằng xã hội; đề xuất một số nhóm giải pháp cho vấn đề này.

   10 p btu 23/06/2017 0 0

 • Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tại Hà Nội

  Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tại Hà Nội

  Mục đích của bài viết Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tại Hà Nội là đưa ra những kế hoạch đào tạo cho sinh viên những nhân viên CTXH trong tương lai làm tốt nhất vai trò của mình khi hỗ trợ cho trẻ bị xâm hại.

   9 p btu 11/01/2017 8 0

 • Công tác xã hội đối với nhóm phụ nữ làm nghề giúp việc bị bạo lực tại Hà Nội

  Công tác xã hội đối với nhóm phụ nữ làm nghề giúp việc bị bạo lực tại Hà Nội

  Bài viết Công tác xã hội đối với nhóm phụ nữ làm nghề giúp việc bị bạo lực tại Hà Nội tập trung làm rõ lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam; bạo lực đối với phụ nữ làm nghề giúp việc; tính dễ tổn thương của người làm nghề giúp việc.

   6 p btu 11/01/2017 5 0

 • Từ thế giới nhìn về công tác xã hội học đường ở Việt Nam

  Từ thế giới nhìn về công tác xã hội học đường ở Việt Nam

  Bài viết Từ thế giới nhìn về công tác xã hội học đường ở Việt Nam chỉ ra vấn đề công tác xã hội học đường ở một số nước trên thế giới cũng như Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

   5 p btu 22/11/2016 1 0

 • Nghiên cứu xã hội trong công tác xã hội

  Nghiên cứu xã hội trong công tác xã hội

  Bài viết Nghiên cứu xã hội trong công tác xã hội sau đây tập trung làm rõ về thực trạng nghiên cứu xã hội trong ngành Công tác xã hội. Từ đó đặt ra yêu cầu nâng cao tầm quan trọng trong việc nâng cao nhận thức vê phương pháp nghiên cứu xã hội với sinh viên và nhân viên chuyên ngành CTXH.

   4 p btu 22/11/2016 6 0

 • Vai trò của nhân viên xã hội trong tiến trình giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hội nhập cuộc sống

  Vai trò của nhân viên xã hội trong tiến trình giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hội nhập cuộc sống

  Bài viết Vai trò của nhân viên xã hội trong tiến trình giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hội nhập cuộc sống nêu lên tình hình kinh tế xã hội; vai trò của nhân viên xã hội; những khó khăn trong các hoạt động xã hội hiện nay; vai trò của nhân viên xã hội trong công tác xã hội với gia đình.

   5 p btu 22/11/2016 3 0

 • DRD và thực hành công tác xã hội

  DRD và thực hành công tác xã hội

  DRD và thực hành công tác xã hội giới thiệu tới các bạn về huấn luyện thực hành Công tác đào tạo và thực tiễn công tác xã hội - sơ lược về một sự hợp tác đầy triển vọng; thực tập là phần không thể thiếu của cử nhân Công tác xã hội;... Mời các bạn tham khảo.

   6 p btu 22/11/2016 6 0

 • Công tác xã hội: Một khoa học – một nghề chuyên môn

  Công tác xã hội: Một khoa học – một nghề chuyên môn

  Bài viết Công tác xã hội: Một khoa học – một nghề chuyên môn đưa ra những luận chứng để chứng minh được rằng Công tác xã hội là một khoa học và nó cũng là một nghề chuyên môn. Với các bạn chuyên ngành Công tác xã hội thì đây là tài liệu hữu ích.

   12 p btu 22/11/2016 3 0

 • Hoạt động công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em có khó khăn về tâm lý

  Hoạt động công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em có khó khăn về tâm lý

  Bài viết Hoạt động công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em có khó khăn về tâm lý tập trung làm rõ nhu cầu của trẻ em trong thời đại ngày nay; những khó khăn tâm lý trẻ em gặp phải trong thời đại ngày nay và một số nội dung khác.

   13 p btu 22/11/2016 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số