• Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  Ngày nay hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được ứng dụng phổ biến trong việc quản lý và xử lý các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường, như ứng dụng GIS/GPS trong quan trắc và quản lý chất thải rắn nhằm phân tích dựa trên vị trí các nguồn thải, chế độ thủy văn, địa hình, đường xá,… để quy hoạch tuyến vận chuyển, nơi tập trung,...

   5 p btu 30/11/2018 4 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng bản đồ trữ lượng các bon cây tầng cao trên các trạng thái rừng tại xã Thanh Bình – huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn

  Xây dựng cơ sở dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng bản đồ trữ lượng các bon cây tầng cao trên các trạng thái rừng tại xã Thanh Bình – huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn

  Nhằm xác định khả năng tích lũy carbon để chi trả dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt trong các trạng thái rừng lượng Carbon được tích lũy chủ yếu ở tầng cây cao, vì vậy đề tài đã chọn xã Thanh Bình thuộc huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn nơi có tổng diện tích rừng là 2215,75ha làm địa điểm nghiên cứu. Để xây dựng được bản đồ trữ...

   6 p btu 30/11/2018 4 0

 • Thuận toán khai phá tập mục thường xuyên dựa trên ma trận nhị phân

  Thuận toán khai phá tập mục thường xuyên dựa trên ma trận nhị phân

  Trong báo cáo này chúng tôi đưa ra một thuật toán mới, gọi là thuật toán BMB, khai phá tập mục thường xuyên. Thuật toán gồm hai pha: * Chuyển đổi cơ sở dữ liệu giao tác ban đầu thành một ma trận nhị phân * Sử dụng các phép toán quan hệ trên các véc tơ của ma trận nhị phân phát hiện TMTX.

   7 p btu 30/11/2018 5 0

 • Nghiên cứu tính toán và đánh giá tuyến thông tin vệ tinh

  Nghiên cứu tính toán và đánh giá tuyến thông tin vệ tinh

  Báo cáo này trình bày đặc điểm tổng quan chung về thông tin vệ tinh, đặc điểm và thông số chính về 2 vệ tinh là Vinasat-1 và Vinasat-2 của Việt Nam. Nghiên cứu và chỉ ra các biểu thức tính toán đường truyền trong thông tin vệ tinh như: hướng lặp đặt anten, các thông số tính toán và đánh giá đường truyền thông tin vệ tinh. Phần cuối bài báo là...

   6 p btu 30/11/2018 4 0

 • Xây dựng hệ thống gợi ý bằng thuật toán người láng giềng và thử nghiệm trên Movielens dataset - Hà Thị Thanh Ngà, Nguyễn Đình Cường

  Xây dựng hệ thống gợi ý bằng thuật toán người láng giềng và thử nghiệm trên Movielens dataset - Hà Thị Thanh Ngà, Nguyễn Đình Cường

  Bài báo cáo này giới thiệu về các hệ thống gợi ý và các kỹ thuật lọc cộng tác phổ biến được dùng trong hệ thống gợi ý; đồng thời minh họa một hệ thống gợi ý cộng tác với tập dữ liệu mẫu MovieLens.

   7 p btu 30/11/2018 4 0

 • Ứng dụng phân cụm trừ mờ cho bài toán nhận dạng hệ điều khiển tự động từ dữ liệu

  Ứng dụng phân cụm trừ mờ cho bài toán nhận dạng hệ điều khiển tự động từ dữ liệu

  Các hệ thống mờ có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng quá trình và điều khiển. Các hệ thống mờ có thể được thiết kế từ tri thức chuyên gia hoặc từ dữ liệu. Mỗi phương pháp thiết kế đều có những thuận lợi và hạn chế riêng của nó. Trong bài báo này chúng tôi trình bày quá trình xây dựng hệ...

   5 p btu 30/11/2018 3 0

 • Sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi kết hợp trên các chuỗi có độ dài chênh lệch

  Sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi kết hợp trên các chuỗi có độ dài chênh lệch

  Bài báo này giới thiệu một thang đo kết hợp các thuật giải so sánh chuỗi toàn cục và cục bộ để đánh giá sự tương tự giữa các cặp chuỗi ký tự. Qua thực nghiệm, thang đo được chứng minh về hiệu quả khi làm việc trên các chuỗi có độ dài chênh lệch so với các thang đo khác. Thang đo hữu ích trong việc phân cụm người dùng web, nhằm dự đoán...

   11 p btu 30/11/2018 3 0

 • Thủy văn cơ sở dữ liệu quan hệ

  Thủy văn cơ sở dữ liệu quan hệ

  Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một kết quả nghiên cứu về kỹ thuật thủy vân hiệu quả sử dụng các bit ít ý nghĩa nhất (LSB) của một số giá trị thuộc tính và tiến hành thử nghiệm, đánh giá thuật toán đã cài đặt đối với một số phép toán cập nhật và tấn công thông thường trên cơ sở dữ liệu. Các kết quả thử nghiệm cho thấy,...

   5 p btu 30/11/2018 3 0

 • Lập lịch làm việc cho các tác vụ khai phá dữ liệu trong môi trường lưới dữ liệu

  Lập lịch làm việc cho các tác vụ khai phá dữ liệu trong môi trường lưới dữ liệu

  Trong báo cáo này, kiến trúc quản lý dữ liệu dựa trên các hệ thống lưu trữ và các dịch vụ quản lý siêu dữ liệu. Dịch vụ lưới dữ liệu được xây dựng bên trên các dịch vụ Globus cơ sở [8] và đơn giản hóa việc quản lý các tính toán truy cập các nguồn dữ liệu lớn và phân tán. Số các thành phần tính toán được xem xét với số lượng hữu...

   10 p btu 30/11/2018 4 0

 • Phương pháp hình thức đặc tả hệ thống hướng đối tượng dựa trên mô hình rCOS

  Phương pháp hình thức đặc tả hệ thống hướng đối tượng dựa trên mô hình rCOS

  Trong tiến trình phát triển thống nhất RUP (rational unified process) dựa trên ngôn ngữ UML (unified modeling language) [1, 4, 7], một số mô hình loại khác nhau của UML đã được sử dụng để biểu diễn các mô hình nghiệp vụ, mô hình phân tích, mô hình thiết kế và mô hình triển khai trong pha khác nhau để phát triển hệ thống.

   9 p btu 30/11/2018 4 0

 • Xây dựng hệ thống thông tin phân tán cho dữ liệu lúa, tôm và cá

  Xây dựng hệ thống thông tin phân tán cho dữ liệu lúa, tôm và cá

  Bài báo của chúng tôi trình bày các hệ thống thông tin (HTTT) về phòng chống dịch hại trên lúa, tôm và cá, nhằm mục đích hỗ trợ như trên. Trung tâm Bảo vệ thực vật (BVTV) phía Nam, các trạm của các Chi cục BVTV, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung tâm khuyến nông/ khuyến ngư sẽ là nơi để triển khai các HTTT này.

   13 p btu 30/11/2018 5 0

 • Về mô hình chuyển đổi và tích hợp dữ liệu công dân ( Data Hub công dân )

  Về mô hình chuyển đổi và tích hợp dữ liệu công dân ( Data Hub công dân )

  Trong khuôn khổ của chương trình tin học hóa quản lý hành chính của chính phủ, các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố đều đã và đang xúc tiến việc tin học hóa quản lý hồ sơ, dữ liệu mà đơn vị mình quản lý thông qua một số các phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, mỗi một phần mềm đó lại có hệ cơ sở dữ liệu riêng, và những hệ thống danh...

   6 p btu 30/11/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số