• Kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025

  Kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025

  Tài liệu giới thiệu cho người đọc về du lịch, cộng đồng Asean và kế hoạch chiến lược du lịch Asean (ATSP) giai đoạn 2011-2015, những lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch chiến lược du lịch Asean giai đoạn 2011-2015 và các định hướng cho ATSP giai đoạn 2011-2015. Qua đó giúp các bạn hình dung kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025. Mời các bạn cùng...

   92 p btu 25/09/2018 67 0

 • Báo cáo rà soát: Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam

  Báo cáo rà soát: Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam

  Báo cáo này được xây dựng dựa trên nghiên cứu, đánh giá của Nhóm nghiên cứu và ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội trong quá trình góp ý xây dựng các chính sách có liên quan. Kết cấu của báo cáo gồm hai phần lớn: ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – nhận diện và kiến nghị, điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề thuộc lĩnh...

   132 p btu 29/08/2018 70 0

 • Báo cáo nghiên cứu: Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường

  Báo cáo nghiên cứu: Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường

  Báo cáo này phân tích các yếu tố của hệ thống pháp luật kinh doanh Việt Nam nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về diễn tiến phát triển của hệ thống này; đánh giá các ưu điểm, tồn tại; từ đó đề xuất các vấn đề cần điều chỉnh để hệ thống pháp luật Việt Nam thực sự thuận lợi, phù hợp cho phát triển kinh tế thị trường.

   51 p btu 29/08/2018 67 0

 • Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luật kinh tế)

  Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luật kinh tế)

  Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luật kinh tế) được biên soạn nhằm mục đích làm phong phú nguồn tài liệu học tập và đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên. Nội dung tài liệu cập nhật các quy định pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường. Qua đó trang bị cho người học kiến thức pháp...

   205 p btu 29/08/2018 90 0

 • Tài liệu Hội thảo 2014: Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Tài liệu Hội thảo 2014: Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Với những nhận thức về một thế giới luôn thay đổi nhanh chóng và phức tạp, hội thảo được tổ chức nhằm hướng đến những nội dung cơ bản nhau sau: đánh giá tác động của hội nhập quốc tế đến đổi mới Giáo dục đại học Việt Nam, phân tích những thành tự và hạn chế của GDĐH VN trong quá trình hội nhập quốc tế, nghiên cứu những kinh...

   282 p btu 25/11/2017 118 1

 • Bài giảng: Kế toán tiền lương

  Bài giảng: Kế toán tiền lương

  "Bài giảng: Kế toán tiền lương" nhằm giúp bạn nắm vững các kiến thức về nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, kế toán tiền lương trên phần mềm kế toán. Cùng tham khảo để hiểu rõ nội dung bài giảng này nhé.

   33 p btu 25/10/2017 132 1

 • Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

  Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

  Kết thúc Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn này bạn có thể nhận dạng được nguồn của các xung đột chức năng và phi chức năng, hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn, chọn lực các chiến lược phù hợp xử lý xung đột, phát triển kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng.

   27 p btu 25/10/2017 102 1

 • Bài Giảng Quản Trị Du lịch - Đại học Mở TP. HCM

  Bài Giảng Quản Trị Du lịch - Đại học Mở TP. HCM

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Quản trị du lịch thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 giới thiệu tổng quan về resort, chương 3 công tác hoạch định & quy trình đầu tư xây dựng resort, chương 4 các dịch vụ trong resort, chương 5 quản lý hoạt động lưu trú trong resort, chương 6 quản lý hoạt động ăn uống trong...

   108 p btu 26/09/2017 126 1

 • Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa

  Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa

  Bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae (Xoo) gây ra là một trong những loại bệnh gây hại nguy hiểm trên lúa không những đối với Việt Nam mà còn cả với nhiều nước Châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo bài báo "Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa" để tìm hiểu nội dung về cách chọn giống kháng bệnh này.

   7 p btu 17/07/2017 81 1

 • Tập tài liệu giảng dạy Soạn thảo văn bản (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

  Tập tài liệu giảng dạy Soạn thảo văn bản (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

  Tập tài liệu giảng dạy Soạn thảo văn bản (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc) gồm có 3 bài: Bài 1 - Thể thức văn bản quản lý nhà nước, bài 2 - quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại UBND xã, bài 3 - phương pháp soạn thảo một số văn bản...

   77 p btu 23/06/2017 145 1

 • Tập tài liệu giảng dạy Tin học văn phòng (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

  Tập tài liệu giảng dạy Tin học văn phòng (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

  Tập tài liệu giảng dạy Tin học văn phòng (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc) gồm có 2 phần: Phần 1 - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, phần 2 - ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ.

   116 p btu 23/06/2017 135 1

 • Tập tài liệu giảng dạy Thống kê (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

  Tập tài liệu giảng dạy Thống kê (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

  Tập tài liệu giảng dạy Thống kê (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc) gồm có 2 bài học chính: Bài 1 - Nhiệm vụ của thống kê xã và phương pháp thống kê, bài 2 - nội dung báo cáo thống kê xã.

   147 p btu 23/06/2017 134 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số