• Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ, trình bày các kiến thức: khái niệm, chức năng của hệ thống kiểm soát nội bộ, các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

   39 p btu 21/03/2017 0 0

 • Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 1 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 1 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại kiểm toán, thông tin được kiểm tra, chuẩn mực được thiết lập, bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên, tình huống nghiên cứu. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

   57 p btu 21/03/2017 0 0

 • Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 3 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 3 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 3: Trình tự kiểm toán, giới thiệu các nội dung chính: mục đích và trình tự tổ chức công tác kiểm toán, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành kiểm toán. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

   34 p btu 21/03/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội: Bài 2 do TS. Nguyễn Thị Lan biên soạn và giảng dạy sẽ giới thiệu đến học viên các phương pháp tiếp cận hành vi con người trong môi trường xã hội. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các phương pháp tiếp cận đó.

   20 p btu 21/02/2017 6 0

 • Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội: Bài 1 của TS. Nguyễn Thị Lan có nội dung giúp sinh viên hiểu được vị trí của môn học HVCN trong ngành Công tác xã hội, các lý thuyết liên quan về hành vi con người, phương pháp tiếp cận hệ thống trong xem xét hành vi con người trong MTXH, áp dụng CTXH thực hành.

   14 p btu 21/02/2017 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết hành vi con người trong môi trường xã hội - TS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lý thuyết hành vi con người trong môi trường xã hội - TS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lý thuyết hành vi con người trong môi trường xã hội do TS. Nguyễn Thị Lan biên soạn sẽ giới thiệu đến các học viên phương pháp tiếp cận hành vi con người theo hệ thống, tìm hiểu giữa các yếu tố của HTXH và HT con người để dẫn đến hành vi của cá nhân trong đó. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội và Xã hội học.

   67 p btu 21/02/2017 3 0

 • Bài giảng Những kiến thức cơ bản cho công tác xã hội với trẻ em - TS.Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Những kiến thức cơ bản cho công tác xã hội với trẻ em - TS.Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Những kiến thức cơ bản cho công tác xã hội với trẻ em có nội dung trình bày các phương pháp tiếp cận hành vi của con người theo hệ thống, sự tác động này không chỉ từ một phía mà là các động qua lại lẫn nhau. Hệ thống ở đây bao gồm cá nhân, gia đình, nhóm, xã hội,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các phương pháp...

   67 p btu 21/02/2017 3 0

 • Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin - TS. Phùng Văn Hùng

  Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin - TS. Phùng Văn Hùng

  Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin do TS. Phùng Văn Hùng thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa thông tin; mục đích sử dụng thông tin; phương tiện tìm kiếm thông tin; nguồn thông tin; các kỹ năng cần thiết; thông tin phục vụ các đại biểu Quốc hội.

   23 p btu 11/01/2017 67 0

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Diode

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Diode

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Diode. Slide này cung cấp cho người học một số bài tập trắc nghiệm và tự luận nhằm giúp người học ôn lại những kiến thức về Diode. Mời các bạn tham khảo.

   50 p btu 11/01/2017 13 0

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Cuộn dây

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Cuộn dây

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm về cuộn dây. Mời các bạn cùng tham khảo những bài tập trắc nghiệm đây để ôn lại những kiến thức đã học về cuộn dây.

   17 p btu 11/01/2017 7 0

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Transistor

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Transistor

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Transistor. Slide này cung cấp cho người học một số bài tập trắc nghiệm và tự luận nhằm giúp người học ôn lại những kiến thức về transistor. Mời các bạn tham khảo.

   25 p btu 11/01/2017 9 0

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Tụ điện

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Tụ điện

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Tụ điện. Chương này bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận về tụ điện nhằm giúp các bạn ôn lại những kiến thức đã học.

   30 p btu 11/01/2017 101 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số