• Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 giới thiệu tổng quan về về quản trị học. Chương mở đầu của bài giảng sẽ giúp người học nắm được các khái niệm quan trọng của quản trị, các chức năng của quản trị, các kỹ năng của nhà quản trị, các cấp bậc quản trị, vai trò của quản trị. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày khoa học và nghệ...

   34 p btu 25/09/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Nội dung bài giảng gồm: bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập quản trị, và trường pah1i quản trị hiện đại. Để hiểu và nắm được những kiến...

   34 p btu 25/09/2018 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Chương 7: Động cơ điện không đồng bộ trong bài giảng Kỹ thuật điện được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Máy điện không đồng bộ, cấu tạo máy điện không đồng bộ ba pha, từ trường của máy điện không đồng bộ, nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ ba pha, phương trình điện từ...

   140 p btu 25/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức về máy điện đồng bộ. Nội dung bài giảng trình bày Cấu tạo máy điện đồng bộ, Nguyên lý làm việc, phản ứng phần ứng, mô hình toán, công suất điện từ của máy phát điện đồng bộ. Bài giảng còn giới thiệu thêm động cơ điện đồng bộ với nguyên lý làm việc,...

   114 p btu 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu khái quát về máy điện. Bài giảng trình bày định nghĩa máy điện, phân loại máy điện, các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện, nguyên lý máy phát và động cơ điện - Tính thuận nghịch của máy điện và định luật mạch từ. Để nắm rõ những kiến...

   34 p btu 25/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Cùng nắm kiến thức chương 6 trong bài giảng Kỹ thuật điện thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Cấu tạo máy biến áp, nguyên lý làm việc của máy biến áp, phương trình đặc trưng của máy biến áp, mạch điện thay thế máy biến áp, chế độ không tải - thí nghiệm không tải, chế độ ngắn mạch - thí nghiệm ngắn mạch. Bên cạnh đó, bài giảng còn...

   129 p btu 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về phương pháp phân tích và giải mạch điện. Nội dung được trình bày trong bài giảng gồm: phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp dòng điện nhánh, phương pháp dòng điện vòng, phương pháp điện áp nút, Phương pháp xếp chồng và phương pháp tính mạch có...

   84 p btu 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Chương 4: Mạch điện ba pha trong bài giảng Kỹ thuật điện nhằm trang bị cho người học những hiểu biết về nguồn điện ba pha, mạch điện ba pha, cách nối mạch điện ba pha và công suất mạch điện ba pha. Ngoài ra, bài giảng còn hướng dẫn người học cách giải dạng toán mạch điện ba pha đối xứng, cách giải mạch ba pha không đối xứng kèm theo các ví...

   93 p btu 25/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 trình bày "Mạch điện xoay chiều một pha". Bài giảng được biên soạn nhằm giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về mạch điện: Mạch điện – kết cấu hình học, các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện, mô hình mạch điện, các thông số; bài toán về mạch điện. Bên cạnh đó,...

   37 p btu 25/09/2018 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức về dòng điện sin nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện sin, trị số hiệu dụng của dòng điện sin, phương pháp biểu diễn dòng điện sin và các phép tính với số phức. Bên...

   79 p btu 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Pháp luật về xuất nhập khẩu - ThS. Nguyễn Tiến Hoàng

  Bài giảng Pháp luật về xuất nhập khẩu - ThS. Nguyễn Tiến Hoàng

  Bài giảng Pháp luật về xuất nhập khẩu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản lẫn nâng cao về bộ môn này. Bài giảng giới thiệu cho người học tổng quan về pháp luật trong kinh doanh xuất nhập khẩu, một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, một số vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyên chở hàng hóa xuất nhập...

   22 p btu 25/09/2018 3 0

 • Kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025

  Kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025

  Tài liệu giới thiệu cho người đọc về du lịch, cộng đồng Asean và kế hoạch chiến lược du lịch Asean (ATSP) giai đoạn 2011-2015, những lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch chiến lược du lịch Asean giai đoạn 2011-2015 và các định hướng cho ATSP giai đoạn 2011-2015. Qua đó giúp các bạn hình dung kế hoạch chiến lược du lịch Asean 2016-2025. Mời các bạn cùng...

   92 p btu 25/09/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số