• Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mối quan hệ tăng trưởng và nghèo phụ thuộc xu hướng bất bình đẳng; bất bình đẳng là gì; đo lường bất bình đẳng như thế nào;...

   36 p btu 09/01/2018 14 0

 • Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng "Chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức về khảo sát tính dừng của thời gian. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tìm hiểu về thống kê xã hội dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   7 p btu 09/01/2018 17 0

 • Bài giảng Kiểm định thang đo - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng Kiểm định thang đo - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng "Kiểm định thang đo" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha, mối quan hệ giữa biến tiềm ẩn và biến đo lường, tiêu chuẩn đánh giá thang đo, phân tích khám phá nhân tố EFA,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p btu 09/01/2018 14 0

 • Bài giảng Phương pháp dự báo chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng Phương pháp dự báo chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng "Phương pháp dự báo chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa xu thế bằng phân tích hồi quy, dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ, mô hình xu thế tuyến tính, dự báo bắng mô hình san bằng hàm mũ - Winters. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p btu 09/01/2018 14 0

 • Bài giảng Tổ chức và thiết kế bảng hỏi

  Bài giảng Tổ chức và thiết kế bảng hỏi

  Bài giảng Tổ chức và thiết kế bảng hỏi được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về thiết kế một bảng hỏi hoàn chỉnh; các bước thiết kế bảng hỏi; điều tra thử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   18 p btu 09/01/2018 14 0

 • Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế bảng hỏi bao gồm những nội dung chính về vị trí và ý nghĩa của thiết kế bảng hỏi; sơ lược về quy trình nghiên cứu, điều tra và khảo sát. Với các bạn chuyên ngành Xã hội học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

   10 p btu 09/01/2018 10 0

 • Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 2 sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các loại câu hỏi và thang đo; một số nguyên tắc chung khi tiến hành thiết kế bảng hỏi; nguyên tắc đặt câu hỏi với một số câu hỏi đặt biệt; sắp xếp thứ tự các câu hỏi; phác thảo một bảng hỏi hoàn chỉnh; điều tra thử.

   53 p btu 09/01/2018 10 0

 • Bài giảng Tuân thủ chặt chẽ các bước thiết kế bảng hỏi

  Bài giảng Tuân thủ chặt chẽ các bước thiết kế bảng hỏi

  Xây dựng bảng hỏi là một trong những công đoạn quan trọng trong việc nghiên cứu. Thông qua bảng hỏi các bạn có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích. Vậy làm cách nào để thiết kế một bảng hỏi mời các bạn tham khảo bài giảng Tuân thủ chặt chẽ các bước thiết kế bảng hỏi sau đây.

   6 p btu 09/01/2018 8 0

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 3

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 3

  Chương 3 Đo lường và xây dựng thang đo, chương học này trình bày nội dung chia làm 3 phần: Phần 1 Những vấn đề chung về đo lường, phần 2 Các loại thang đo, phần 3 Một số cách đặt thang điểm cơ bản.

   5 p btu 09/01/2018 8 0

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1

  Chương 1 Những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học, nội dung trình bày trong chương này được chia làm 2 phần: Phần 1 ĐIều tra xã hội học và đối tượng của điều tra xã hội học, phần 2 Quy trình của một cuộc điều tra xã hội học.

   6 p btu 09/01/2018 7 0

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5

  Chương 5 Phân tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu thuộc bài giảng điều tra xã hội, nội dung chương học này trình bày về phân tích dữ liệu và trình bày kết quản nghiên cứu.

   11 p btu 09/01/2018 13 0

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 2

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 2

  Chương 2 Phương pháp thu thập thông tin, nội dung trong chương này được trình bày gồm 3 phần: Phần 1 Phương pháp phỏng vấn, phần 2 Phương pháp quan sát, phần 3 Phương pháp phân tích dữ liệu.

   14 p btu 09/01/2018 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số