• Một số ảnh hưởng mang tính kỹ thuật và xã hội lên thành quả đội ảo

  Một số ảnh hưởng mang tính kỹ thuật và xã hội lên thành quả đội ảo

  Bài báo này sử dụng góc nhìn kỹ thuật - xã hội để tổng hợp lý thuyết và đề xuất một mô hình khái niệm về ảnh hưởng của một số tiền tố kỹ thuật và một số tiền tố xã hội lên thành quả đội ảo. Sau đó, một nghiên cứu định lượng trên 226 mẫu hợp lệ được tiến hành với các phân tích EFA, CFA và SEM, thu được: (1) một mô hình...

   7 p btu 30/11/2018 4 0

 • Cấp phát tài nguyên trong điện toán đám mây dựa trên lý thuyết trò chơi

  Cấp phát tài nguyên trong điện toán đám mây dựa trên lý thuyết trò chơi

  Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp cấp phát tài nguyên đảm bảo cân bằng mục tiêu của các bên liên quan gồm nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng dựa trên lý thuyết trò chơi. Phương án cấp phát tài nguyên tối ưu hoặc gần tối ưu được tìm thông qua giải thuật tối ưu đàn kiến dựa trên cân bằng Nash. Trong thực nghiệm, chúng tôi cài đặt...

   8 p btu 30/11/2018 5 0

 • Các thành phần của mạng máy tính

  Các thành phần của mạng máy tính

  Tài liệu “Các thành phần của mạng máy tính” trình bày nội dung cách phân loại mạng máy tính theo kỹ thuật truyền tin, phân loại mạng máy tính theo phạm vị địa lý, liên mạng (Internetwork), phần mềm mạng, cấu trúc thứ bậc của giao thức... và đưa ra một số ví dụ về cấu trúc thứ bậc của giao thức.

   14 p btu 30/11/2018 4 0

 • Hệ truy vấn ảnh sử dụng chữ ký mờ và cây FS- tree

  Hệ truy vấn ảnh sử dụng chữ ký mờ và cây FS- tree

  Để giải quyết bài toán tìm kiếm ảnh tương tự này, bài báo sẽ trích xuất vùng đặc trưng màu sắc trên mỗi hình ảnh dựa trên phương pháp Harris-Laplace, đồng thời xây dựng cấu trúc chữ ký mờ để mô tả các đặc trưng về nội dung màu sắc của hình ảnh theo chuẩn MPEG7.

   14 p btu 30/11/2018 1 0

 • Di tích danh thắng huyện Ba Vì

  Di tích danh thắng huyện Ba Vì

  Ba Vì - cửa ngõ phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội là một huyện có nhiều di tích lịch sử và danh thắng. Di tích ở Ba Vì không chỉ có số lượng nhiều, đa dạng về loại hình mà còn có giá trị văn hóa, thẩm mỹ cao như đình Tây Đằng, đình Chu Quyến, quần thể di tích thờ Tản Viên Sơn Thánh (đền Thượng, đền Trung, đền Hạ), khu di tích lịch sử Đá...

   6 p btu 30/11/2018 6 0

 • Tổng quan về du lịch thành phố Mimasaka tỉnh Okayama

  Tổng quan về du lịch thành phố Mimasaka tỉnh Okayama

  Bài viết giới thiệu về các khu vực của thành phố Mimasaka như khu vực Katsuka, khu vực Ohara, khu vực Mimasaka, khu vực Aida, khu vực Sakuto, khu vực Higashi Awakura và các địa điểm của từng khu vực. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập và giới thiệu về đặc sản của thành phố nơi đây.

   20 p btu 30/11/2018 5 0

 • Một số giải pháp phát triển du lịch làng đá mỹ nghệ non nước - Đà Nẵng

  Một số giải pháp phát triển du lịch làng đá mỹ nghệ non nước - Đà Nẵng

  Bài viết này nghiên cứu lý luận về vấn đề phát triển du lịch làng nghề, kinh nghiệm du lịch làng nghề ở một số tỉnh thành trong cả nước và một số nước trên thế giới. Đồng thời phân tích thực trạng phát triển du lịch tại làng đá mỹ nghệ non nước để đưa ra 1 số giải pháp thiết thực cho địa phương.

   6 p btu 30/11/2018 4 0

 • Xác định trọng tâm đổi mới trong kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh 2015-2020

  Xác định trọng tâm đổi mới trong kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh 2015-2020

  Bài viết này giới thiệu cách ứng dụng mô hình đổi mới dịch vụ trong thiết lập kế hoạch phát triển ngành du lịch Tỉnh Tây Ninh bằng cách ứng dụng mô hình đổi mới dịch vụ của Barcet. Từ đó xác định những đổi mới về sản phẩm và đổi mới trong quá trình cung cấp dịch vụ cần tiến hành trong thời kỳ kế hoạch 2015 - 2020.

   8 p btu 30/11/2018 5 0

 • Đô thị di sản - Nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch mới phát triển du lịch An Giang

  Đô thị di sản - Nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch mới phát triển du lịch An Giang

  Mục tiêu bài viết này nhằm xem xét và gợi mở tiềm năng mới trên cơ sở đô thị lịch sử của tỉnh có tính “thuộc địa” (đô thị từng là khu vực thuộc địa Pháp) làm nền tảng khởi đầu mới cho phát triển kinh tế “toàn cầu” giai đoạn sắp tới.

   9 p btu 30/11/2018 5 0

 • Mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức, sự hài lòng trong công việc và hiệu suất làm việc: Trường hợp các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức, sự hài lòng trong công việc và hiệu suất làm việc: Trường hợp các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết trình bày kiểm định mối quan hệ giữa việc chia sẻ tri thức (knowledge sharing – KS), sự hài lòng trong công việc (job satisfaction – JS) và hiệu suất làm việc (work performance - WP) của nhân viên của các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

   12 p btu 30/11/2018 3 0

 • Yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch học tập của học sinh: Nghiên cứu trường hợp tại trung tâm nông nghiệp mùa xuân và khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

  Yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch học tập của học sinh: Nghiên cứu trường hợp tại trung tâm nông nghiệp mùa xuân và khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

  Bài viết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch học tập của học sinh Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang tại Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân và khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Các yếu tố ảnh hưởng đến du lịch học tập được đo lường và xác định thông qua kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích thành phần chính...

   12 p btu 30/11/2018 4 0

 • Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn – Thanh Hoá

  Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn – Thanh Hoá

  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng dịch vụ du lịch. Phân tích vai trò của chất lượng dịch vụ trong hoạt động du lịch, những nội hàm của chất lượng dịch vụ và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ trong hoạt động du lịch. Phân tích quy trình quản lý chất lượng dịch vụ tại điểm đến du lịch. Phân...

   6 p btu 30/11/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số