• Bài giảng Marketing Dịch vụ - GV. Nguyễn Quang Nghị

  Bài giảng Marketing Dịch vụ - GV. Nguyễn Quang Nghị

  Bài giảng "Marketing Dịch vụ" nhằm trình bày về tổng quan marketing dịch vụ, dịch vụ thống trị nền kinh tế hiện đại, khái niệm dịch vụ, đặc điểm của dịch vụ, phân loại dịch vụ, khái niệm marketing dịch vụ, hỗn hợp marketing dịch vụ.

   86 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ

  Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ" có cấu trúc gồm 7 chương trình bày về những nội dung sau: Chương 1 những vấn đề chung về quản trị sản xuất và dịch vụ, chương 2 dự báo nhu cầu sản xuất, chương 3 hoạch định tổng hợp, chương 4 lập trình sản xuất, chương 5 quản trị tồn kho, chương 6 hoạch định nhu cầu vật tư, chương 7 lập tiến...

   312 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn cho các dịch vụ công

  Bài giảng An toàn cho các dịch vụ công

  Bài giảng "An toàn cho các dịch vụ công" sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến và an toàn cho dịch vụ công trực tuyến; hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; ứng dụng hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đối với việc đảm bảo an toàn cho các dịch...

   25 p btu 03/11/2017 4 0

 • Bài giảng Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức hành chính nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức hành chính nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân

  Nhằm giúp các bạn hệ thống hóa những kiến thức lý thuyết về văn hóa công sở và các quy tắc ứng xử nơi công sở, rèn một số kỹ năng ứng xử nơi công sở, những trải nghiệm thực tế về văn hóa công sở và quy tắc ứng xử, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức hành chính nhà nước". Tham khảo nội dung...

   155 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Chất vấn - Kỹ năng nêu vấn đề

  Bài giảng Chất vấn - Kỹ năng nêu vấn đề

  Bài giảng "Chất vấn - Kỹ năng nêu vấn đề" bao gồm những nội dung tổng quan về chất vấn; những khó khăn trong chất vấn; nhận thức về chất vấn; những câu hỏi thường được đưa ra trong quá trình chất vấn;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   11 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm

  Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm

  Bài giảng "Kỹ năng điều hành nhóm" giúp các bạn biết được phân loại và hình thức của việc điều hành nhóm; vai trò của người điều hành nhóm; các bước điều hành thảo luận nhóm; lưu ý khi hướng dẫn thảo luận; điều hành nhóm ngoài vườn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   10 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Đàm phán đa văn hóa - Nguyễn Đông Triều

  Bài giảng Đàm phán đa văn hóa - Nguyễn Đông Triều

  Bài giảng "Đàm phán đa văn hóa" do Nguyễn Đông Triều thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về sự khác biệt văn hóa và giao tiếp; cách vượt qua sự khác biệt trong đàm phán; cách đàm phán với người Trung Quốc, Nhật, Mỹ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh doanh và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   32 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

  Bài giảng Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

  Cùng tham khảo bài giảng "Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau", bài giảng này trình bày các nội dung sau: khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, đàm phán kinh doanh với Nhật, đàm phán kinh doanh với Trung Quốc, đàm phán kinh doanh với Mỹ.

   28 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Học tập cộng tác - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  Bài giảng Học tập cộng tác - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  Bài giảng "Học tập cộng tác" của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương trình bày về ưu điểm của phương thức học tập cộng tác; phân công vai trò trong nhóm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   24 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - Nguyễn Thế Hùng

  Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - Nguyễn Thế Hùng

  Bài giảng "Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh" nội dung trình bày về khái niệm đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong kinh doanh, các kiểu đàm phán trong kinh doanh, các hình thức đàm phán trong kinh doanh, tiến trình đàm phán trong kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài học để nắm rõ chi tiết hơn.

   81 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh - TS. Nguyễn Ngọc Điệp

  Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh - TS. Nguyễn Ngọc Điệp

  Bài giảng "Đàm phán trong kinh doanh" của TS. Nguyễn Ngọc Điệp gồm có các nội dung chính như: Đàm phán là gì, các giai đoạn của đàm phán, chuẩn bị đàm phán tiến hành đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài giảng hơn.

   66 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh - TS. Bùi Quang Xuân

  Tầm quan trọng của giao tiếp, quy trình xử lý thông tin, các rào cản trong giao tiếp và kỹ thuật phá vỡ rào cản, các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp, văn hóa giao tiếp hiện đại,.. là những nội dung chính trong bài giảng "Giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

   67 p btu 03/11/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số