• Ebook Tập huấn Giới và Dự án phát triển

  Ebook Tập huấn Giới và Dự án phát triển

  Tài liệu Tập huấn Giới và Dự án phát triển trình trình bày nội dung: Chương trình tập huấn, mục tiêu của khóa tập huấn, khái niệm giới và giới tính, xã hội hóa giới, định kiến giới, vai trò giới, nhu cầu giới, bình đẳng giới, phân tích giới, giới trong dự án phát triển - nội dung cơ bản của một dự án phát triển,... Mời các bạn cùng tham...

   19 p btu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Tóm tắt luật bình đẳng giới

  Ebook Tóm tắt luật bình đẳng giới

  Ebook Tóm tắt luật bình đẳng giới do Bùi Thị Kim chủ biên và trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em pháy hành trình bày nội dung về Luật bình đẳng giới: Những nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo bình đẳng giới; bình đẳng giới trong các lĩ nh vực của đời sống xã hội và gia đình; các...

   25 p btu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Tin học (Quyển 1): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Tin học (Quyển 1): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các chương: Làm quen với tin học và máy tính điện tử, phần mềm học tập, hệ điều hành,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   121 p btu 31/05/2018 9 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Tin học (Quyển 1): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Tin học (Quyển 1): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các chương: Soạn thảo văn bản, làm quen với soạn thảo văn bản, chỉnh sửa văn bản, định dạng văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   95 p btu 31/05/2018 8 1

 • Ebook Tổng ôn tập toán THCS thi vào lớp 10: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tổng ôn tập toán THCS thi vào lớp 10: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Bài tập hình học, bài tập đại số, bài tập nâng cao, hình học không gian, hệ phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   113 p btu 31/05/2018 9 1

 • Ebook Tổng ôn tập toán THCS thi vào lớp 10: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tổng ôn tập toán THCS thi vào lớp 10: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Hướng dẫn giải bài tập, bài tập hình học, bài tập đại số, bài tập nâng cao, hình học không gian, hàm số và đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   80 p btu 31/05/2018 7 1

 • Ebook 35 đề toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook 35 đề toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: 35 đề toán xoay quanh các chủ đề: Biểu thức, toán hình học, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, thời gian làm việc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   150 p btu 31/05/2018 8 0

 • Ebook 35 đề toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook 35 đề toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Phụ lục các đề toán tự kiểm tra xoay quanh các chủ đề: Biểu thức, toán hình học, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, thời gian làm việc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   122 p btu 31/05/2018 8 1

 • Tài liệu tập huấn Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng

  Tài liệu tập huấn Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng

  Cuốn tài liệu này nhằm mục đích tăng cường khả năng lãnh đạo của trẻ và thanh niên trong quá trình lập kế hoạch, phân tích và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua việc tổ chức các khoá tập huấn về các chủ đề sau: Khái niệm và định nghĩa liên quan đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lập bản đồ về rủi ro và nguồn lực...

   109 p btu 31/05/2018 6 1

 • Ebook Sóc Sơn quê hương em (Khối tiểu học) - Phần 1

  Ebook Sóc Sơn quê hương em (Khối tiểu học) - Phần 1

  Tham khảo Ebook Sóc Sơn quê hương em (Khối tiểu học) Phần 1 gồm khối 1, 2, 3 với các nội dung như: Kể chuyện tháng gióng, khu di tích đền Sóc và những nét đặc sắc trong lễ hội Gióng ở đền Sóc, một số địa danh văn hoá và cách mạng tiêu biểu của huyện Sóc Sơn. Mời các em cùng quý thầy cô cùng tham khảo!

   20 p btu 31/05/2018 8 1

 • Ebook Sóc Sơn quê hương em (Khối tiểu học) - Phần 2

  Ebook Sóc Sơn quê hương em (Khối tiểu học) - Phần 2

  Tham khảo Ebook Sóc Sơn quê hương em (Khối tiểu học) Phần 2 gồm khối 4, 5 với các nội dung như: Lý Thường Kiệt với các kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt, truyền thống và những tấm gương tiêu biểu của huyện Sóc Sơn

   6 p btu 31/05/2018 7 1

 • Ebook 201 bài toán vui luyện trí thông minh: phần 1

  Ebook 201 bài toán vui luyện trí thông minh: phần 1

  Ebook "201 bài toán vui luyện trí thông minh" của Sa Thị Hồng Hạnh. Phần 1 có nội dung trình bày về cái đề bài toán vui, toán tiểu học luyện trí thông minh cho trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   85 p btu 31/05/2018 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số