• Ebook Successful writing intermediate - Virginia Evans

  Ebook Successful writing intermediate - Virginia Evans

  For anyone with difficulty structuring their writing - sentences, paragraphs, linking words and cohesion - this book is perfect. It also has several writing frames so students can produce their own letters, e-mails, reports, essays, and stories.

   153 p btu 28/02/2018 9 0

 • Ebook The Complete Solution IELTS Writing 2006

  Ebook The Complete Solution IELTS Writing 2006

  This book has been written to provide students who are preparing for the IELTS exam with a brief summary of how to write a report in the first part and to write an effective essay in the second part of the IELTS writing section. It helps IELTS learners have thorough insights into the structure as well as the style necessary to answer a variety of different types of writing that commonly appear in the exam.

   169 p btu 28/02/2018 8 0

 • Ebook TOEIC to Success 5 Actual Tests - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook TOEIC to Success 5 Actual Tests - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  TOEIC to Success 5 Actual Tests(LC + RC) với các bài tập thực dụng và gần gũi với các đề thi TOEIC sẽ giúp bạn trong các học thuật cũng như các kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   260 p btu 28/02/2018 9 0

 • English for Accounting and Auditing BST

  English for Accounting and Auditing BST

  English for Accounting and Auditing has been specifically developed for people studying and working in accounting and auditing who need English to study higher programs or communicate in a variety of situations with colleagues and business partners. In this short course, students will learn the language related to accounting and auditing as well as ways toachieve their goals.

   79 p btu 28/02/2018 8 0

 • Ebook Từ điển thuật ngữ kinh tế viễn thông Anh - Việt - TS. Trương Đức Nga (chủ biên)

  Ebook Từ điển thuật ngữ kinh tế viễn thông Anh - Việt - TS. Trương Đức Nga (chủ biên)

  Ebook Từ điển thuật ngữ kinh tế viễn thông Anh - Việt được biên soạn nhằm giải thích những thuật ngữ đã tập hơp; góp phần chuẩn hóa các thuật ngữ chuyên ngành. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong việc khai thác, sử dụng tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

   110 p btu 28/02/2018 9 0

 • Ebook English for environmental studies

  Ebook English for environmental studies

  The environmental science of ecology is the study of the relationship of plants andanimals to their physical and biological environment. The physical environment includeslight and heat or solar radiation, moisture, wind, oxygen, carbon dioxide, nutrients in soil,water, and atmosphere. The biological environment includes organisms of the same kindas well as other plants and animals.

   80 p btu 28/02/2018 10 0

 • Ebook Business writing - Lauren Starkey

  Ebook Business writing - Lauren Starkey

  As you read Goof-Proof Business Writing, remember that your written communications say a lot about you. If they are poorly organized, full of spelling mistakes, or use offensive language, you will appear less than professional, and whatever you have to say will probably be lost in the confusion.

   190 p btu 28/02/2018 12 0

 • Ebook 5000 Insppiring quotations: Phần 1

  Ebook 5000 Insppiring quotations: Phần 1

  Ebook 5000 Insppiring quotations - Phần 1 sẽ giới thiệu tới các bạn những từ danh ngôn bằng tiếng anh với những từ bắt đầu bằng chữ cái A và kết thúc bằng chữ cái J. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   201 p btu 28/02/2018 8 0

 • Ebook 5000 Insppiring quotations: Phần 2

  Ebook 5000 Insppiring quotations: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn Ebook 5000 Insppiring quotations đến với phần 2 các bạn sẽ được tiếp tục tìm hiểu về các câu danh ngôn bắt đầu từ chữ cái K đến chữ cái Z. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   256 p btu 28/02/2018 8 0

 • Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung từ chương 4 trở đi, trình bày các vấn đề: Soạn thảo báo cáo, soạn thảo biên bản, soạn thảo thông báo. Giáo trình dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   16 p btu 09/01/2018 56 1

 • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật (Giáo trình đào tạo từ xa) phần 1 gồm 3 chương: Khái quát về xây dựng văn bản pháp luật, hình thức văn bản pháp luật, soạn thảo văn bản pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   108 p btu 09/01/2018 53 1

 • Giáo trình Luật đầu tư (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Luật đầu tư (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình tiếp tục đề cập đến 4 chương sau: Đầu tư trực tiếp theo hợp đồng, quy chế pháp lý và các khu kinh tế đặc biệt, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước. Mời các bạn đọc thêm giáo trình để phục vụ hữu ích việc học tập và nghiên cứu.

   25 p btu 09/01/2018 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số