• Bài giảng Xử lý tình huống chính trị xã hội trong quản lý nhà nước ở cấp cơ sở

  Bài giảng Xử lý tình huống chính trị xã hội trong quản lý nhà nước ở cấp cơ sở

  Bài giảng Xử lý tình huống chính trị xã hội trong quản lý nhà nước ở cấp cơ sở trình bày về những nhận thức cơ bản về tình huống chính trị - xã hội; vấn đề xử lý điểm nóng chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   17 p btu 26/09/2017 2 0

 • Bài giảng Quyết sách chính trị

  Bài giảng Quyết sách chính trị

  Dưới đây là bài giảng Quyết sách chính trị, mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những kiến thức về khái niệm Quyết sách chính trị; vai trò, cơ sở hình thành của Quyết sách chính trị; yêu cầu trong xây dựng và thực hiện Quyết sách chính trị; quy trình xây dựng và thực hiện Quyết sách chính trị; chống nguy cơ sai lầm đường lối trong...

   28 p btu 26/09/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

  Bài giảng Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

  Bài giảng Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay trình bày những nội dung về những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị; hệ thống chính trị Việt Nam; khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.

   41 p btu 26/09/2017 1 0

 • Bài giảng Đất phèn

  Bài giảng Đất phèn

  Bài giảng Đất phèn gồm các nội dung: nguốn gốc, hình thành, phân bố, phân loại, tính chất và vấn đề sử dụng đất phèn. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   7 p btu 26/09/2017 1 0

 • Ebook Địa lý du lịch: Phần 1 - PTS Nguyễn Minh Tuệ

  Ebook Địa lý du lịch: Phần 1 - PTS Nguyễn Minh Tuệ

  Phần 1 của cuốn sách "Địa lý du lịch" trình bày những nội dung như: Cơ sở địa lý du lịch, đề cập đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa lý du lịch, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.

   129 p btu 26/09/2017 1 0

 • Ebook Địa lý du lịch: Phần 2 - PTS Nguyễn Minh Tuệ

  Ebook Địa lý du lịch: Phần 2 - PTS Nguyễn Minh Tuệ

  Trong phần 2 của cuốn sách "Địa lý du lịch" tác giả phân tích sâu về tiềm năng du lịch ở mỗi vùng có giá trị đối với trong và ngoài nước. Qua đó người làm công tác du lịch có thể xác định những tuyến, điểm du lịch thích hợp nhất để tổ chức các hoạt động du lịch cho phù hợp với khách du lịch nội địa cũng như khách quốc tế.

   129 p btu 26/09/2017 2 0

 • Rào cản đối với phụ nữ tham chính ở Việt Nam qua cách tiếp cận thiết chế giới

  Rào cản đối với phụ nữ tham chính ở Việt Nam qua cách tiếp cận thiết chế giới

  Bài viết phân tích một số rào cản đối với phụ nữ tham chính từ cách tiếp cận của thiết chế giới như các nguyên tắc, chuẩn mực, khung pháp lý chi phối hành vi của các chủ thể chính trị trong quá trình xem xét, cân nhắc và ủng hộ sự tham chính của phụ nữ.

   7 p btu 26/09/2017 2 0

 • Bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng qua thăm dò dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng

  Bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng qua thăm dò dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng

  Bài viết đề cập đến thực trạng và các giải pháp bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng dựa trên những số liệu khảo sát thực tế của Đề tài “Đánh giá kết quả thực hiện về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010”ở Việt Nam.

   7 p btu 26/09/2017 3 0

 • Những đóng góp và triển vọng của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN sau năm 2015

  Những đóng góp và triển vọng của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN sau năm 2015

  Bài viết Những đóng góp và triển vọng của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN sau năm 2015 trình bày những đóng góp của VN trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN; triển vọng của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN sau năm 2015.

   6 p btu 26/09/2017 1 0

 • Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24 NQ/TW ngày 13/3/2003 về công tác dân tộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24 NQ/TW ngày 13/3/2003 về công tác dân tộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Bài viết trình bày khái quát một số kết quả đã đạt được sau 10 năm đưa Nghị quyết vào cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời đề xuất một số vấn đề góp phần giữ vững định hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

   8 p btu 26/09/2017 1 0

 • Việt Nam - Lào - Campuchia và hợp tác Tiểu vùng Sông Mê Kông mở rộng trong bối cảnh mới

  Việt Nam - Lào - Campuchia và hợp tác Tiểu vùng Sông Mê Kông mở rộng trong bối cảnh mới

  Bài viết Việt Nam - Lào - Campuchia và hợp tác Tiểu vùng Sông Mê Kông mở rộng trong bối cảnh mới nhìn lại vai trò của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong tiến trình kiến tạo hợp tác tại GMS, đồng thời chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với việc phát huy vai trò này trong bối cảnh hiện nay.

   10 p btu 26/09/2017 1 0

 • Những vấn đề đặt ra trong hợp tác kinh tế - xã hội xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Cămpuchia

  Những vấn đề đặt ra trong hợp tác kinh tế - xã hội xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Cămpuchia

  Bài viết Những vấn đề đặt ra trong hợp tác kinh tế - xã hội xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Cămpuchia giới thiệu thực trạng hệ thống những văn bản pháp luật của mỗi nước và của ba nước về hợp tác kinh tế - xã hội xuyên biên giới; phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế và chợ biên giới;... Mời các bạn tham khảo.

   8 p btu 26/09/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số