• Ứng dụng phân cụm trừ mờ cho bài toán nhận dạng hệ điều khiển tự động từ dữ liệu

  Ứng dụng phân cụm trừ mờ cho bài toán nhận dạng hệ điều khiển tự động từ dữ liệu

  Các hệ thống mờ có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng quá trình và điều khiển. Các hệ thống mờ có thể được thiết kế từ tri thức chuyên gia hoặc từ dữ liệu. Mỗi phương pháp thiết kế đều có những thuận lợi và hạn chế riêng của nó. Trong bài báo này chúng tôi trình bày quá trình xây dựng hệ...

   5 p btu 30/11/2018 3 0

 • Sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi kết hợp trên các chuỗi có độ dài chênh lệch

  Sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi kết hợp trên các chuỗi có độ dài chênh lệch

  Bài báo này giới thiệu một thang đo kết hợp các thuật giải so sánh chuỗi toàn cục và cục bộ để đánh giá sự tương tự giữa các cặp chuỗi ký tự. Qua thực nghiệm, thang đo được chứng minh về hiệu quả khi làm việc trên các chuỗi có độ dài chênh lệch so với các thang đo khác. Thang đo hữu ích trong việc phân cụm người dùng web, nhằm dự đoán...

   11 p btu 30/11/2018 3 0

 • Thủy văn cơ sở dữ liệu quan hệ

  Thủy văn cơ sở dữ liệu quan hệ

  Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một kết quả nghiên cứu về kỹ thuật thủy vân hiệu quả sử dụng các bit ít ý nghĩa nhất (LSB) của một số giá trị thuộc tính và tiến hành thử nghiệm, đánh giá thuật toán đã cài đặt đối với một số phép toán cập nhật và tấn công thông thường trên cơ sở dữ liệu. Các kết quả thử nghiệm cho thấy,...

   5 p btu 30/11/2018 3 0

 • Lập lịch làm việc cho các tác vụ khai phá dữ liệu trong môi trường lưới dữ liệu

  Lập lịch làm việc cho các tác vụ khai phá dữ liệu trong môi trường lưới dữ liệu

  Trong báo cáo này, kiến trúc quản lý dữ liệu dựa trên các hệ thống lưu trữ và các dịch vụ quản lý siêu dữ liệu. Dịch vụ lưới dữ liệu được xây dựng bên trên các dịch vụ Globus cơ sở [8] và đơn giản hóa việc quản lý các tính toán truy cập các nguồn dữ liệu lớn và phân tán. Số các thành phần tính toán được xem xét với số lượng hữu...

   10 p btu 30/11/2018 4 0

 • Phương pháp hình thức đặc tả hệ thống hướng đối tượng dựa trên mô hình rCOS

  Phương pháp hình thức đặc tả hệ thống hướng đối tượng dựa trên mô hình rCOS

  Trong tiến trình phát triển thống nhất RUP (rational unified process) dựa trên ngôn ngữ UML (unified modeling language) [1, 4, 7], một số mô hình loại khác nhau của UML đã được sử dụng để biểu diễn các mô hình nghiệp vụ, mô hình phân tích, mô hình thiết kế và mô hình triển khai trong pha khác nhau để phát triển hệ thống.

   9 p btu 30/11/2018 4 0

 • Xây dựng hệ thống thông tin phân tán cho dữ liệu lúa, tôm và cá

  Xây dựng hệ thống thông tin phân tán cho dữ liệu lúa, tôm và cá

  Bài báo của chúng tôi trình bày các hệ thống thông tin (HTTT) về phòng chống dịch hại trên lúa, tôm và cá, nhằm mục đích hỗ trợ như trên. Trung tâm Bảo vệ thực vật (BVTV) phía Nam, các trạm của các Chi cục BVTV, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung tâm khuyến nông/ khuyến ngư sẽ là nơi để triển khai các HTTT này.

   13 p btu 30/11/2018 5 0

 • Về mô hình chuyển đổi và tích hợp dữ liệu công dân ( Data Hub công dân )

  Về mô hình chuyển đổi và tích hợp dữ liệu công dân ( Data Hub công dân )

  Trong khuôn khổ của chương trình tin học hóa quản lý hành chính của chính phủ, các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố đều đã và đang xúc tiến việc tin học hóa quản lý hồ sơ, dữ liệu mà đơn vị mình quản lý thông qua một số các phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, mỗi một phần mềm đó lại có hệ cơ sở dữ liệu riêng, và những hệ thống danh...

   6 p btu 30/11/2018 1 0

 • Một số tính chất của phủ suy dẫn từ họ phủ tập thô

  Một số tính chất của phủ suy dẫn từ họ phủ tập thô

  Bài viết nghiên cứu khảo sát tính chất toán học của phủ suy dẫn, qua đó đề xuất một độ đo dùng để phân lớp dữ liệu trong các hệ thống thông tin quyết định không đầy đủ. Cấu trúc của bài báo gồm bốn mục: mục 1 đặt vấn đề; mục 2 nêu một số khái niệm cơ sở; mục 3 nêu một số kết quả đạt được. Cuối cùng là kết luận và...

   11 p btu 30/11/2018 2 0

 • Tổ chức và quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu số, bộ sưu tập tài liệu số

  Tổ chức và quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu số, bộ sưu tập tài liệu số

  Bài viết trình bày một số yêu cầu về phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu số bao gồm yêu cầu các bước xây dựng cơ sở dữ liệu số, tổ chức thông tin và khai thác, tra cứu; quản trị hệ thống và bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập một số vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, dữ liệu số trong quân đội hiện nay; yêu...

   19 p btu 30/11/2018 4 0

 • Một mô hình đề xuất cho bài toán nhận dạng ký tự trên container vận tải đường thủy

  Một mô hình đề xuất cho bài toán nhận dạng ký tự trên container vận tải đường thủy

  Bài báo này đề xuất một mô hình giải quyết riêng cho bài toán nhận dạng ký tự trên container, bao gồm các bước chính là phân tách các ký tự trên container, rút trích đặc trưng ảnh và nhận dạng dựa trên máy phân lớp SVM.

   10 p btu 30/11/2018 2 0

 • Một mô hình ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong bài toán thương lượng tự động sử dụng hệ đa tác tử

  Một mô hình ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong bài toán thương lượng tự động sử dụng hệ đa tác tử

  Bài báo này thảo luận về lý do và chỉ ra rằng hệ thống thương lượng tự động là một dịch vụ rất phù hợp và khả thi với công nghệ điện toán đám mây. Tác giả cũng đề xuất một mô hình và giải thuật cho hệ thống thương lượng tự động trong hệ đa tác tử.

   16 p btu 30/11/2018 4 0

 • Giải pháp bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu trong môi trường Outsource

  Giải pháp bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu trong môi trường Outsource

  Điện toán đám mây đang được ứng dụng rộng rãi nhờ vào những ưu điểm về kinh tế và công nghệ. Tuy nhiên, dữ liệu của người dùng được đưa lên đám mây (outsource cơ sở dữ liệu) sẽ xuất hiện rủi ro khi nhiều thông tin được tập trung vào một nơi. Thậm chí nếu chỉ sử dụng đám mây như một giải pháp sao lưu dữ liệu thì rủi ro vẫn tồn...

   10 p btu 30/11/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số