• Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác - Nguyễn Hữu Lam

  Mạng lưới là sự sáng tạo có ý thức của các nhà hoạch định chính sách chứ không phải một bộ phận xảy ra tự nhiên của xã hội rộng lớn hơn. Đến với "Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác" các bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

   5 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu do Nguyễn Hữu Lam biên soạn tập trung giới thiệu tới các bạn về định nghĩa quan liêu; phê bình quản lý công mới; kết hợp lại với nhau;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   13 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Lãnh đạo sự thay đổi - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Lãnh đạo sự thay đổi - Nguyễn Hữu Lam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu nguyên nhân nỗ lực thay đổi thất bại; chiến lược lãnh đạo thay đổi; mười lời khuyên cho sự thay đổi;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Lãnh đạo sự thay đổi" của Nguyễn Hữu Lam.

   26 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Thách thức lãnh đạo - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Thách thức lãnh đạo - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Thách thức lãnh đạo - Nguyễn Hữu Lam nhằm giúp cho sinh viên nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo; xác định những thách thức của việc lãnh đạo;...

   10 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng - Nguyễn Hữu Lam

  Sự ảnh hưởng là một quá trình tác động tới suy nghĩ, hành vi, và cảm giác của đối tượng. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   6 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý công: Quản lý dựa trên kết quả - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Quản lý dựa trên kết quả - Nguyễn Hữu Lam

  Quản lý dựa trên kết quả là một chiến lược quản lý nhằm mục tiêu đạt tới những thay đổi quan trọng trong cách mà tổ chức vận hành để qua đó hoàn thiện việc thực hiện theo nghĩa của kết quả cuối cùng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Quản lý công: Quản lý dựa trên kết quả" của tác giả Nguyễn...

   14 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực - Nguyễn Hữu Lam

  Quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc ảnh hưởng tới đối tượng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực" do Nguyễn Hữu Lam biên soạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   6 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Xây dựng tổ chức học tập - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Xây dựng tổ chức học tập - Nguyễn Hữu Lam

  Việc thay đổi với tốc độ ngày càng tăng của nền kinh tế, công nghệ, xã hội, và môi trường thách thức những người lãnh đạo và các thành viên tổ chức đòi hỏi húng ta phải học tập về cách thức để thiết kế và quản lý các hệ thống phức tạp với vô số những ảnh hưởng phản hồi, những sự chậm trễ dài, và những phản ứng phi tuyến....

   13 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức - Nguyễn Hữu Lam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu bản chất của văn hóa tổ chức; nhận dạng những đặc tính cốt lõi của văn hóa tổ chức; các dạng văn hóa tổ chức;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức" của Nguyễn Hữu Lam.

   19 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Đánh giá đất: Chương 1 - ThS. Nguyễn Du

  Bài giảng Đánh giá đất: Chương 1 - ThS. Nguyễn Du

  Bài giảng "Đánh giá đất - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, tổng quan, nội dung chính của đánh giá đất, khái niệm cơ bản, nguyên tắc của đánh giá đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Đánh giá đất: Chương 4 - ThS. Nguyễn Du

  Bài giảng Đánh giá đất: Chương 4 - ThS. Nguyễn Du

  Bài giảng "Đánh giá đất - Chương 4: Phân hạng thích hợp đất đai" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối chiếu, so sánh các yếu tố chuẩn đoán của LUT; xếp hạng các yếu tố chuẩn đoán, phân hạng thích hợp đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Đánh giá đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Du

  Bài giảng Đánh giá đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Du

  Bài giảng "Đánh giá đất - Chương 3: Loại hình sử dụng đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá hiện trạng các loại hình sử dụng đất, yêu cầu và giới hạn trong việc xác định các yêu cầu sử dụng đất cho các LUT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p btu 23/06/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số