• Bài giảng Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng "Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới" của TS. Nguyễn Sĩ Dũng cung cấp cho các bạn những kiến thức về các chức năng của đại biểu và việc bảo đảm bình đẳng giới; lập pháp chuẩn về giới; đại biểu Quốc hội giám sát để bảo đảm sự bình đẳng giới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   14 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Một số kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu Quốc hội - Nguyễn Đình Xuân

  Bài giảng Một số kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu Quốc hội - Nguyễn Đình Xuân

  Dưới đây là bài giảng "Một số kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu Quốc hội" của Nguyễn Đình Xuân. Bài giảng trình bày về đại biểu Quốc hội là một nghề mới; tập trung cao độ ngay từ những ngày đầu tiên; Quốc hội - nơi để tranh cãi; báo chí - phương tiện không thể thiếu; đại biểu kiêm nhiệm; cách thức tiến hành của đại biểu...

   22 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu và cơ quan dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu và cơ quan dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Dưới đây là bài giảng "Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu và cơ quan dân cử" do Ts. Nguyễn Sĩ Dũng thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về công nghệ thông tin chỉ là phương tiện không phải là mục đích; tính năng của công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng để phục vụ đại biểu và cơ quan dân cử; sự sẵn sàng...

   23 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

  Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

  Bài giảng "Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân" do Nguyễn Văn Mễ biên soạn bao gồm những nội dung về thường trực HĐND; các Ban Hội đồng nhân dân, văn phòng Hội đồng nhân dân và một số vấn đề khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   16 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri

  Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri

  Bài giảng "Kỹ năng tiếp xúc cử tri" cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhận thức hoạt động tiếp xúc cử tri; cơ sở pháp lý về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   29 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị - ThS. Huỳnh Tham

  Bài giảng Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị - ThS. Huỳnh Tham

  Bài giảng "Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị" bao gồm những nội dung về quyền lực và quyền lực chính trị; hệ thống chính trị; thực hiện dân chủ ở cơ sở và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.

   16 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Vận động bầu cử thông qua báo chí - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Vận động bầu cử thông qua báo chí - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng "Vận động bầu cử thông qua báo chí" của TS. Nguyễn Sĩ Dũng bao gồm những nội dung về những yếu tố tác động lên hành vi lựa chọn của cử tri; hình ảnh công chúng và vai trò của nó; vai trò của báo chí trong việc xác lập hình ảnh công chúng; kỹ năng quan hệ với báo chí; kỹ năng viết bài cho báo chí; kỹ năng trả lời phỏng vấn; kỹ năng...

   17 p btu 03/11/2017 1 0

 • Nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

  Nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

  Nội dung của bài viết trình bày về thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy tại trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

   5 p btu 03/11/2017 0 0

 • Nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên ở trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên ở trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nội dung của bài viết trình bày về các chính sách nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên ở trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại Đại học Quốc gia Hà Nội: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng dạy - học, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, từng bước...

   7 p btu 03/11/2017 0 0

 • Sự bất cập trong chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính , phần “kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể” của khoa dân vận hiện nay

  Sự bất cập trong chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính , phần “kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể” của khoa dân vận hiện nay

  Nội dung của bài viết trình bày việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thời gian thực hiện việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác dân vận của chính quyền cơ sở, công tác vận động trí thức của đảng, công tác vận động tín đồ, chức sắc tôn...

   6 p btu 03/11/2017 1 0

 • Yếu tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á

  Yếu tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á

  Nội dung của bài viết trình bày về tôn giáo, quan điểm tôn giáo là một trong những yếu tố dẫn tới chủ nghĩa ly khai, tôn giáo là một trong những mục tiêu của chủ nghĩa ly khai, yếu tố tôn giáo trong thành phần lãnh đạo và lực lượng tham gia, yếu tố tôn giáo trong tác động của nó đối với chủ nghĩa ly khai.

   6 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ" bao gồm 6 chương trong đó có các nội dung: kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường, quản trị kinh doanh trong cơ chế thị trường, quản trị nguồn hàng, quản trị bán hàng, quản trị vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại, quản trị chi phí kinh doanh.

   124 p btu 03/11/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số