• Ebook Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA (Ứng dụng trong phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia – PTD): Phần 1

  Ebook Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA (Ứng dụng trong phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia – PTD): Phần 1

  Nội dung phần 1 của cuốn tài liệu này sẽ giới thiệu tổng quan về PRA như bối cảnh và sự ra đời, phạm vi PRA và các loại công cụ PRA, thành viên PRA,... phần 1 cũng trình bày một số nội dung về bộ công cụ đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA như: Kỹ thuật Kip, lịch thời vụ, lịch thời vụ, sơ đồ nguồn tài nguyên, vẽ sơ đồ mặt cắt (lát...

   46 p btu 17/07/2017 1 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng cây cảnh thủy bồn: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật trồng cây cảnh thủy bồn: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật trồng cây cảnh thủy bồn: Phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những loài thực vật có thể dùng làm cây nguyên liệu với hiệu quả thẩm mỹ và giá trị thưởng thức cao như: Cỏ vằn lưới; môn xuân tuyết; minh ty vân chéo;...

   148 p btu 17/07/2017 1 0

 • Ebook Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu: Phần 1

  Ebook Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu: Phần 1

  "Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu" sẽ hướng dẫn những kỹ thuật trồng hoa cơ bản, cũng như giới thiệu những loài hoa phù hợp để trồng trong các mùa xuân, hạ, thu, đông. Bên cạnh đó sách sẽ hướng dẫn cách chọn các loại đất có đặc điểm và tỉ lệ dinh dưỡng phù hợp với cây trồng, cũng như cách chọn hạt giống như thế nào để hạt...

   74 p btu 17/07/2017 1 0

 • Ebook Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu: Phần 2

  Ebook Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu: Phần 2

  Cùng tìm hiểu các loài hoa trồng vào mùa hè; các loại hoa trồng từ đầu thu đến cuối thu; các loại hoa trồng từ cuối đông đến đầu xuân được trình bày cụ thể trong "Ebook Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu: Phần 2".

   150 p btu 17/07/2017 0 0

 • Ebook Cây hồng môn và kỹ thuật trồng cây hồng môn chậu: Phần 2

  Ebook Cây hồng môn và kỹ thuật trồng cây hồng môn chậu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Cây hồng môn và kỹ thuật trồng cây hồng môn chậu" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được kỹ thuật trồng, chăm sóc và điều khiển nở hoa; sâu bệnh hại và kỹ thuật phòng trừ; hiệu quả kinh tế trồng hồng môn;...

   24 p btu 17/07/2017 0 0

 • Ebook Cây hồng môn và kỹ thuật trồng cây hồng môn chậu: Phần 1

  Ebook Cây hồng môn và kỹ thuật trồng cây hồng môn chậu: Phần 1

  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các loại hoa nói chung và cây hoa Hồng môn nói riêng, ngày càng có nhu cầu tiêu dùng cao. Để có được hiệu quả kinh tế cao về loài cây này mời các bạn cùng tham khảo "Ebook Cây hồng môn và kỹ thuật trồng cây hồng môn chậu: Phần 1".

   33 p btu 17/07/2017 0 0

 • Ebook Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA (Ứng dụng trong phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia – PTD): Phần 2

  Ebook Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA (Ứng dụng trong phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia – PTD): Phần 2

  Phần 2 của cuốn tài liệu "Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA (Ứng dụng trong phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia – PTD)" gồm có những nội dung chính: Phân hạng giàu nghèo, phân hạng giàu nghèo – kỹ thuật ABC, xếp hạng theo sở thích, so sánh cặp (xếp hạng cặp đôi), cây vấn đề, sơ đề venn, phân tích SWOT. Mời các bạn...

   62 p btu 17/07/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học đất nâng cao - Trịnh Minh Thụ, Hoàng Việt Hùng

  Bài giảng Cơ học đất nâng cao - Trịnh Minh Thụ, Hoàng Việt Hùng

  Bài giảng Cơ học đất nâng cao trình bày các nội dung: Tính chất vật lý của đất, tính thấm nước của đất, xác định độ lún của nền, tính chống cắt của đất, khái niệm về cơ học đất không bão hòa & trạng thái tới hạn của đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p btu 17/07/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (4) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (4) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này cung cấp những kiến thức về xác định các chỉ tiêu định hướng như: Một số khái niệm, xác định mức hại kinh tế = “Ngưỡng kinh tế” = EIL, xác định mật độ báo động – Ngưỡng phòng trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   9 p btu 17/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (2) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (2) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về giám sát quần thể sinh vật hại. Các nội dung chính của trong chương này gồm: Khái niệm; tầm quan trọng của giám sát; các biện pháp giám sát, các nguyên tắc giám sát;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p btu 17/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 1 - GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 1 - GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

  Chương 1 - Giới thiệu về Quản lý dịch hại tổng hợp. Chương này gồm có 3 nội dung chính: Khái quát về Quản lý dịch hại tổng hợp, khái niệm IPM (Integrated Pest Management), mục tiêu và lợi ích của quản lý dịch hại tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p btu 17/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (1) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (1) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương 2 - Các nguyên lý của quản lý dịch hại tổng hợp. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên lý cơ bản liên quan đến sinh thái, kinh tế, xã hội, quần thể và phòng chống; xác định thành phần loài sinh vật hại; giám sát quần thể sinh vật hại; xác định ngưỡng phòng trừ; lựa chọn và áp dụng biện pháp phòng chống; kiểm tra, đánh giá...

   11 p btu 17/07/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số