• TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

    TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

    Tâm lý học trẻ em dựa trên triết học duy vật biện chứng. Các luận điểm triết học vạch ra những quy luật chung nhất của sự phát triển các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Nó chứng minh rằng tâm lý, ý thức con người do xã hội quyết định. Sự hiểu biết các quy luật chung giúp cho tâm lý học trẻ em tìm ra cách nhìn đúng đắn đối với sự phát...

     141 p btu 25/01/2013 98 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số