• Marketing du lịch: Phần 2 - ThS. Trần Ngọc Nam

  Marketing du lịch: Phần 2 - ThS. Trần Ngọc Nam

  Marketing du lịch (Phần 2) do ThS. Trần Ngọc Nam và Trần Huy Hoàng biên soạn gồm 10 chương, trong phần II này trân trọng giới thiệu quý vị 6 chương còn lại đó là: Chương 5: Chiêu thị, chương 6: Thiết lập kế hoạch trong du lịch, chương 7: Tổ chức bộ phận marketing và quản trị lực lượng bán hàng, chương 8: Tiến trình bán hàng, chương 9: Bán sản phẩm ở...

   119 p btu 11/06/2014 102 3

 • Marketing du lịch: Phần 1 - ThS. Trần Ngọc Nam

  Marketing du lịch: Phần 1 - ThS. Trần Ngọc Nam

  Marketing du lịch (Phần 1) do ThS. Trần Ngọc Nam và Trần Huy Hoàng biên soạn gồm 10 chương, trong phần I này trân trọng giới thiệu quý vị 4 chương đó là: Chương 1: Tổng quan về marketing và marketing du lịch, chương 2: Sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương 3: Giá cả, chương 4: Hệ thống phân phối. Mời quý bạn đọc tham khảo để bổ sung kiến thức về marketing...

   59 p btu 11/06/2014 84 4

 • Nhãn xanh ASEAN và nhãn du lịch bền vững bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam - Nguyễn Thanh Bình

  Nhãn xanh ASEAN và nhãn du lịch bền vững bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam - Nguyễn Thanh Bình

  Nhãn xanh ASEAN và nhãn du lịch bền vững bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch hướng tới tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, sức khoẻ, an toàn và Du lịch có trách nhiệm, thực hiện chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam - phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống cơ...

   41 p btu 11/06/2014 73 1

 • Bài giảng môn Tổng quan du lịch: Phần I – GV. Phạm Trọng Lê Nghĩa

  Bài giảng môn Tổng quan du lịch: Phần I – GV. Phạm Trọng Lê Nghĩa

  Bài giảng môn Tổng quan du lịch: Phần I trình bày các khái niệm cơ bản về du lịch, lịch sử hình thành và phát triển của du lịch thế giới và Việt Nam, vai trò của du lịch đối với nền kinh tế xã hội. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Du lịch.

   49 p btu 29/05/2014 88 1

 • Bài giảng môn Tổng quan du lịch: Phần II – GV. Phạm Trọng Lê Nghĩa

  Bài giảng môn Tổng quan du lịch: Phần II – GV. Phạm Trọng Lê Nghĩa

  Bài giảng môn Tổng quan du lịch: Phần II trình bày về điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch, các loại hình du lịch, các lĩnh vực kinh doanh và các loại hình dịch vụ của ngành du lịch. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Du lịch.

   70 p btu 29/05/2014 103 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Tin học đại cương - ThS. Phạm Thanh An

  Mục tiêu môn học Tin học đại cương nhằm giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về tin học và máy tính điện tử, mạng máy tính. Khai thác sử dụng Internet (web, email,. tìm kiếm thông tin trên mạng). Khái niệm hệ điều hành, HĐH Windows, soạn thảo văn bản với MS Word.

   9 p btu 25/05/2014 75 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Những khái niệm cơ bản trong tin học

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Những khái niệm cơ bản trong tin học

  Trong Bài giảng Tin học đại cương Phần 1 Những khái niệm cơ bản trong tin học nhằm trình bày về một số thuật ngữ cơ bản trong tin học, giới thiệu thông tin và xử lý thông tin. Các thành phần cơ bản của máy tính.

   37 p btu 25/05/2014 107 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - Giới thiệu hệ điều hành

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - Giới thiệu hệ điều hành

  Nội dung của Bài giảng Tin học đại cương Phần 2 Giới thiệu hệ điều hành nhằm trình bày về định nghĩa hệ điều hành, chức năng của hệ điều hành, các hệ điều hành phổ biến. Sử dụng hệ điều hành Windows, chạy ứng dụng trong môi trường Windows.

   32 p btu 25/05/2014 92 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

  Câu hỏi trắc nghiệm Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

  Tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

   10 p btu 25/05/2014 95 1

 • Phương pháp kỷ luật tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh phổ thông: Chương 2

  Phương pháp kỷ luật tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh phổ thông: Chương 2

  Bài giảng Phương pháp kỷ luật tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh phổ thông - Chương 2: Đặc điểm phát triền của lứa tuổi học sinh phổ thông trình bày một số đặc điểm phát triển của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, một số đặc điểm tâm lý chủ yếu của thanh niên, sự phát triển của tự ý thức, lý tưởng sống và tính tích...

   55 p btu 25/05/2014 95 1

 • Giáo trình Phương pháp giảng dạy: Phần 1 - ĐH SPKT TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Phương pháp giảng dạy: Phần 1 - ĐH SPKT TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Phương pháp giảng dạy: Phần 1 gồm hai phần đầu của giáo trình. Phần một đề cập đến các nội dung kiến thức về như mục tiêu dạy học, nội dung chương trình đào tạo và cũng như những định hướng về thiết kế nội dung chương trình đào đối với các cơ sở đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Phần hai là những kiến...

   88 p btu 25/05/2014 89 3

 • Giáo trình Phương pháp giảng dạy: Phần 2 - ĐH SPKT TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Phương pháp giảng dạy: Phần 2 - ĐH SPKT TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Phương pháp giảng dạy: Phần 2 gồm hai phần cuối của giáo trình. Phần ba là những kiến thức đại cương về phương pháp dạy học, các đặc trưng của phương pháp dạy học và cách vận dụng của các phương pháp dạy học thông dụng trong truờng chuyên nghiệp và dạy nghề. Phần bốn bao gồm các kiến thức đại cương về kiểm tra đánh giá...

   93 p btu 25/05/2014 102 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số