• Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 4 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 4 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở do NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên) được biên soạn bao gồm 30 bài và được chia làm 4 tập. Tập 4 bao gồm 6 bài học của học phần V và học phần VI. Học phần V trình bày một số kiến thức chuyên biệt đối với cấp trung học cơ sở. Học phần VI trình bày các yếu tố, kỹ năng mà một...

   150 p btu 15/10/2014 124 2

 • Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 3 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 3 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở do NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên) được biên soạn bao gồm 30 bài và được chia làm 4 tập. Tập 3 bao gồm 11 bài của học phần IV: Nội dung quản lý và nghiệp vụ quản lý trường trung học cơ sở.

   342 p btu 15/10/2014 106 2

 • Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 2 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 2 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở do NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên) được biên soạn bao gồm 30 bài và được chia làm 4 tập. Tập 2 này bao gồm 3 bài học của học phần III: Một số vấn đề tâm lý học và ứng dụng trong quản lý giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   181 p btu 15/10/2014 107 4

 • Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 1 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 1 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở do NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên) được biên soạn bao gồm 30 bài và được chia làm 4 tập. Tập 1 bao gôm 10 bài của học phần I và học phần II. Hoc phần I trình bày đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và phát triển giáo dục. Học phần II trình bày nội dung...

   263 p btu 15/10/2014 124 3

 • Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 2 - Nguyễn Thị Thanh Hải

  Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 2 - Nguyễn Thị Thanh Hải

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar do Nguyễn Thị Thanh Hải biên soạn gồm nội dung chương 3, chương 4 và phần phụ lục. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Phục vụ đồ uống có cồn, pha chế và phục vụ cocktail. Mời bạn đón đọc nội dung 2 phần tài liệu.

   121 p btu 15/10/2014 99 3

 • Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hải

  Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hải

  Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar do Nguyễn Thị Thanh Hải biên soạn sẽ giới thiệu các kỹ năng, phương pháp thực hành pha chế và phục vụ đồ uống của nhân viên bar cho các sinh viên chuyên ngành nghiệp vụ nhà hàng và chuyên ngành kinh doanh du lịch khách sạn. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 cuốn sách sau đây gồm bài mở đầu và nội dung chương...

   71 p btu 15/10/2014 129 3

 • Bài giảng Lễ tân khách sạn - ThS. Ngô Thị Trà My

  Bài giảng Lễ tân khách sạn - ThS. Ngô Thị Trà My

  Bài giảng Lễ tân khách sạn do ThS. Ngô Thị Trà My biên soạn gồm 7 chương, trình bày khái quát chung về khách sạn, bộ phận lễ tân khách sạn, giao tiếp và công nghệ thông tin trong hoạt động lễ tân, marketing trong hoạt động lễ tân, quy trình phục vụ tại bộ phận lễ tân, thực hành nghiệp vụ lễ tân và các nội dung khác.

   70 p btu 15/10/2014 101 1

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Tâm lý học đại cương do GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) gồm nội dung chương 4 đến chương 7 của tài liệu. Nội dung phần này bao gồm: Hoạt động nhận thức, mặt tình cảm và ý chí của nhân cách, trí nhớ, nhân cách và sự hình thành nhân cách.

   145 p btu 15/10/2014 73 5

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Giáo trình Tâm lý học đại cương do GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) biên soạn có kết cấu gồm 7 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu, bao gồm các nội dung: Tâm lý học là một khoa học; cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý; hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức.

   88 p btu 15/10/2014 114 1

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành: Phần 2 - Trịnh Thị Chín

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành: Phần 2 - Trịnh Thị Chín

  Tiếp nối phần 1, phần 2 "Giáo trình Tiếng Việt thực hành" do Trịnh Thị Chín biên soạn gồm nội dung chương 4 và chương 5. Nội dung phần này trình bày cách dựng đoạn văn trong văn bản, tiếp nhận và tạo lập văn bản. Cùng đón đọc nội dung 2 phần của giáo trình.

   79 p btu 15/10/2014 74 3

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành: Phần 1 - Trịnh Thị Chín

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành: Phần 1 - Trịnh Thị Chín

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành do Trịnh Thị Chín biên soạn được có kết cấu gồm bài mở đầu và 5 chương, được chia làm 2 phần. Phần 1 cuốn sách sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu, trình bày các nội dung: Chữ viết của tiếng Việt, dùng từ trong văn bản, tạo câu trong văn bản.

   57 p btu 15/10/2014 104 5

 • Giáo trình Tiếng việt, văn học và phương pháp phát triển cho trẻ dưới 6 tuổi: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Tiếng việt, văn học và phương pháp phát triển cho trẻ dưới 6 tuổi: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 "Giáo trình Tiếng việt, văn học và phương pháp phát triển cho trẻ dưới 6 tuổi" trình bày vấn đề văn học và phương pháp hướng dẫn trẻ trước tuổi đến trường làm quen với văn học. Nội dung phần này gồm 4 chương, bao gồm: Văn học dân gian cho trẻ em, văn học viết cho trẻ em, lý luận văn học, phương pháp hướng dẫn trẻ...

   131 p btu 15/10/2014 76 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số